وقتی نگار جواهریان با دست ماکارونی می خورد!

نگار جواهریان در پستی در اینستاگرام خود، صحنه ای از نمایشی که در آن بازی کرده را آورده که او را در حال خوردن ماکارونی با دست نشان می دهد.
نگار جواهریان در این پست اشاره به محتوای غیرمتعارف این نمایش کرده، چیزی که به گفته خودش نه مخاطبی را ناز میکند و نه به او لذتی می دهد. گویا وضعیت این نمایش، نازیبا، عصبانی کننده، پس زننده و نادوست داشتنی نیز هست. البته ماکارونی خوردن با این وضعیت جور تمامی این عبارات را یک تنه به دوش می کشد و تمامی حالات معنوی که راجع به آن صحبت شده را آشکار می سازد. اگرچه از اصل نمایش اطلاعی در دست نیست ولی با توجه به اینکه مشت نشانه خروار است، شاید به همراه داشتن کیسه پلاستیکی برای تماشاگران این نمایش نامتعارف امری عقلایی باشد!
وقتی نگار جواهریان با دست ماکارونی می خورد!
مجله اینترنتی ستاره
نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo