حکم شرط بندی از نظر مراجع تقلید چیست؟

حکم شرط بندی: اگر پول شرط بندی در مسابقات از افرادی گرفته شود که در آن مسابقه بازنده بوده اند حرام است، ولی اگر پول آن را شخص ثالثی داده باشد اشکالی ندارد.

حکم شرط بندی

ستاره | سرویس مذهبی – حکم شرط بندی چیست؟ چطور شرط بندی حلالی داشته باشیم؟ در این مطلب به این سوالات پاسخ داده ایم.

عکس شرط بندی در مسابقات

 

شرط بندی به چه معناست؟

وقتی طرف های یک مسابقه قرار بگذارند تا هر کس بازنده شد چیزی را به افرادی که برنده شده اند بدهد یا کاری را برایشان انجام دهد حکم شرط بندی را دارد. حتی اگر در یک مسابقه تماشاچیان آن مسابقه چنین کنند باز هم حکم شرط بندی را دارد.

 

حکم شرط بندی چیست؟

  • شرط بندی در بازی خواه با آلات قمار باشد یا آلاتی دیگر و نیز شرط بندی در مسابقات حرام است و مالی که از این راه به دست می آید باطل و مصرف آن حرام و ضمان آور است.

 

آیت الله خامنه ای: شرط بندی در بازی جایز نیست هر چند بازی با غیر آلات قمار باشد.

بنر-هومکا-ستاره

 

تنها راه جایز کردن شرط بندی

  • تنها راه جایز بودن شرط بندی این است که جایزه توسط موسسه یا شخص ثالثی پرداخت شود.

 

شرط بندی حلال کدام است؟

  • شرکت کننده های مسابقات اسب دوانی و تیراندازی استثنا می باشند و شرط بندی برای آن ها حرام نیست.

 

بر اساس نظر آیت الله هادوی تهرانی در موارد زیر شرط بندی حلال است:

  • در مسابقات اسب دوانی، فیل سواری و تیراندازی با کمان.
  • در مسابقاتی که موجب آمادگی جنگی می شود.
  • در مسابقاتی که پیروزی در آن موجب اعتلای کشور اسلامی یا منفعت آن برای جامعه یا فرد مسلمان باشد، به شرط عدم تحقق فعل حرام.

البته منظور از شرط بندی در موارد بالا شرط بندی بین شرکت کنندگان در مسابقه است و شرط بندی بین افراد خارج در مورد نتیجه جایز نیست.

 

آیت الله خامنه ای: شرط بندی در مسابقات تیراندازی و اسب سواری اشکال ندارد.

 

آیت الله سیستانی: شرط بندی حلال فقط در تیراندازی و اسب دوانی و وسائل جنگی کنونی هنچون تفنگ و هفت تیر می باشد.

 

آیت الله مکارم شیرازی: شرط بندی خود اسب سواران و تیراندازان اشکالی ندارد.

 

آیا جوایز مربوط به مسابقات ارگان ها حرام است؟

  • در مواردی که از طرف دولت، ارگان، موسس یا شخص سومی به عنوان هدیه جایزه ای به افراد برنده داده شود حکم شرط بندی را ندارد و بلا اشکال است اما اگر در ابتدا مبلغی جهت انجام هزینه های مسابقه از طرفین مسابقه گرفته شود و در نهایت بخشی از آن صرف تهیه جایزه شود چون جایزه از اموال بازنده گرفته شده است شرط بندی بوده و حرام است.

 

حکم شرط بندی دوستانه

  • اگر طرفین در شرط بندی جدی نباشند و شرط الزام آوری برای مسابقه خود قرار ندهند و فقط به صورتی تفریحی و شوخی قراری بگذارند که خود را مجبور به انجام آن ندانند در اصل شرط بندی نکرده اند و اشکالی ندارد.

ستاره
Logo