خبر بد برای مالکان خودرو در 1400

خودروهایی که ارزش آن‌ها بالای یک میلیارد تومان باشد در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات می‌شوند.

خبر بد برای مالکان خودرو در 1400

ستاره | سرویس اخبار – کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آن‌ها بیش از ده میلیارد (۰۰۰.۰۰۰/ ۰۰۰.۱۰) ریال باشد مشمول مالیات سالانه می شوند

خبر بد برای مالکان خودرو در 1400 : مالیات سالانه

مالیات سالانه خودرو برای مشمولین به شرح زیر می‌باشد:

۱- تا مبلغ پانزده میلیارد (۰۰۰.۰۰۰/ ۰۰۰.۱۵) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (۰۰۰.۰۰۰/ ۰۰۰.۱۰) ریال یک درصد (۱٪)

۲- تا مبلغ سی میلیارد (۰۰۰.۰۰۰/ ۰۰۰.۳۰) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (۰۰۰.۰۰۰/ ۰۰۰.۱۵) ریال دو درصد (۲٪)

۳- تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (۰۰۰.۰۰۰/ ۰۰۰.۴۵) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (۰۰۰.۰۰۰/ ۰۰۰.۳۰) ریال سه درصد (۳٪)

۴- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (۰۰۰.۰۰۰/ ۰۰۰.۴۵) ریال چهار درصد (۴٪)

ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام می‌شود. ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.

منبع: اقتصاد نیوز


ستاره
Logo