ازدواج موقت با زن غیرمسلمان چه حکمی دارد؟

حکم ازدواج موقت با زن غیرمسلمان چیست؟ مرد مسلمان می تواند با زنان غیر مسلمان اهل کتاب به صورت موقت ازدواج کند اما ازدواج با زنان غیر مسلمان غیر اهل کتاب جایز نیست.

ازدواج موقت با زن غیرمسلمان

ستاره | سرویس مذهبی – ازدواج موقت با زن غیرمسلمان چه حکمی دارد؟ در این مطلب به طور کامل به این موضوع پرداخته ایم.

ازدواج موقت با زن غیرمسلمان اهل کتاب

آیت الله سیستانی: ازدواج دائم مرد مسلمان با اهل کتاب بنا بر احتیاط واجب جایز نیست ولی ازدواج موقت با زن غیرمسلمان جایز است مشروط بر این که همسر مسلمان نداشته باشد وگرنه بدون رضایت او صحیح نیست بلکه رضایت هم بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.

آیت الله مکارم شیرازی: زن مسلمان نمی توان به عقد مردان غیر مسلمان در آید ولی ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب مانعی ندارد و اگر آن زنان به زبان عربی آشنا نباشند خواندن صیغه عقد به هر زبانی جایز است ولی باید به آن ها تفهیم شود که عقد ازدواج در اسلام دو نوع است که یک نوع آن عقد موقت است که در برابر آن هدیه و مهر پرداخت می شود.

ازدواج دائم یا موقت مرد شیعه با دختر یهودی و نصرانی و ارمنی و سایر اهل کتاب جایز است ولی خالی از اشکال نیست.

سایر مراجع تقلید: ازدواج موقت با زنان اهل کتاب (یهود و نصارا) جایز است.

 

ازدواج با زن غیر مسلمان غیر اهل کتاب

آیت الله بهجت: مرد مسلمان نمی تواند با زنان کافری که اهل کتاب نیستند ازدواج کند.

آیت الله تبریزی: جایز نیست برای مرد مسلمان که با کافره غیراهل کتاب ازدواج کند چه به طور دائم و چه به طور موقت.

آیت الله سیستانی: جایز نیست بر مرد مسلمان که با کافر غیر اهل کتاب ازدواج کند.

آیت الله شبیری زنجانی: مرد مسلمان نمی تواند با کافر غیر اهل کتاب و مجوس ازدواج کند نه به صورت دائم و نه موقت.

آیت الله صافی گلپایگانی: جایز نیست برای مرد مسلمان ازدواج با غیر اهل کتاب از اصناف کافر.

آیت الله مکارم شیرازی: مرد مسلمان نمی تواند بنا بر احتیاط واجب با زن کافر غیر کتابی ازدواج دائم یا موقت کند.

آیت الله نوری همدانی: مرد مسلمان نمی تواند با زن های کافره غیر اهل کتاب ازدواج کند.

آیت الله وحید خراسانی: برای مرد مسلمان جایز نیست که با کافره غیر اهل کتاب ازدواج کند.

 

ازدواج شیعه با اهل سنت

آیت الله مکارم شیرازی: ازدواج زن شیعه با مرد سنی و یا مرد شیعه با زن سنی در صورتی که وف انحراف نباشد مانعی ندارد ولی در صورتی که احتمال انحراف عقیدتی باشد جایز نیست.

 

ازدواج دائم با زنان غیرمسلمان

ازدواج دائم با زنان غیرمسلمان اگرچه اهل کتاب باشند و حتی اگر رعایت مسائل اخلاقی را بنمایند و کارهای خلاف شرع انجام ندهند جایز نیست و برای ازدواج دائم با چنین زنانی اول باید آن ها دین اسلام را بپذیرند.

 

تفاوت ازدواج موقت با زن مسلمان یا غیر مسلمان

نحوه ازدواج موقت با زن مسلمان و زن غیر مسلمان تفاوتی ندارد و باید در ازدواج موقت با آنان صیغه خوانده شود.

 

اجازه پدر برای عقد موقت زن غیر مسلمان

برای ازدواج موقت با دختر مسیحی و یهودی اگر در مذهب آن ها اجازه پدر در ازدواج دختر شرط نباشد نیازی به اجازه پدر نیست.

اگر دختر مسلمانی پدرش مسیحی باشد با توجه به این که کافر (هر چند پدرش باشد) بر دختر مسلمان ولایت ندارد اجازه پدر شرط نیست.

آیت الله مکارم شیرازی: در صورتی که دختر باکره سن کمی نداشته و دارای رشد کافی عقلی و جسمی بوده و قدرت تشخیص مصالح خود را داشته باشد چنانچه مفسده ای پیش نیاید ازدواج با او بدون اذن پدر مانعی ندارد و منظور از باکره، دختری است که قبلا ازدواج صحیح (ولو مطابق اعتقاد خودشان) نکرده باشد، خواه عضو بکارت موجود باشد یا نه.

 

ازدواج موقت با زن غیر مسلمان بدون اذن همسر رسمی

آیات عظام خامنه ای، صافی، مکارم شیرازی، بهجت و امام خمینی: می تواند ولی کراهت دارد.

آیت الله سیستانی: بدون اجازه همسر اول جایز نیست و با اجازه او هم بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.

آیت الله فاضل لنکرانی: اگر بخواهد برای مدت طولانی صیغه نماید (به گونه ای که عرفا دارای دو همسر گردد) جایز نیست. اگر برای مدت کوتاهی ازدواج کند بنا بر احتیاط واجب جایز نیست مگر در موارد ضرورت.

آیت الله تبریزی: بدون اجازه همسر اول جایز نیست مگر آن که شخص در غربت باشد و اجازه گرفتن از همسر اول ممکن نباشد و بخواهد او را برای مدت کوتاهی صیغه کند.

 

چرا زن مسلمان با مرد غیر مسلمان نباید ازدواج کند؟

آیت الله مکارم شیرازی: این حکم دلایل مختلفی می تواند داشته باشد، از جمله اینکه در ازدواج، معمولا مرد نوعی تسلط و برتری نسبت به زن پیدا می کند و به طور طبیعی اختیاردار زن می شود و این بر خلاف آیه شریفه «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» است که می فرماید: «هیچگاه خداوند راهی برای پیروزی و تسلط کافران بر مسلمانان قرار نداده است». از طرفی ازدواج پایه اصلی تکثیر نسل، پرورش و تربیت فرزندان و گسترش جامعه است و محیط تربیتی خانواده در سرنوشت فرزندان فوق العاده موثر است، از یک سو آثار قطعی وراثت و از سوی دیگر آثار قطعی تربیت در طفولیت که غالباً در دامان پدر و مادر پرورش می یابند و در سال هایی که سخت شکل پذیرند زیر نظر آنها هستند.


ستاره
Logo