آموزش بافت کلاه نوزاد با دو میل (مدل برگی)

بافت کلاه نوزاد با دو میل از بافت های ساده می باشد.اما مدل زیبای کلاه برگی نوزاد کمی پیچیدگی دارد که در این آموزش به خوبی توضیح داده می شود.

ستاره | سرویس خانه داری – در آموزش بافت کلاه نوزاد با دو میل مدل برگی با ستاره همراه شوید و از بافت این کلاه مدرن و زیبا لذت ببرید.

 

عکس بافت کلاه نوزاد مدل برگی با دو میل

 

مهارت های لازم برای بافت کلاه نوزاد با دو میل مدل برگی

دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن.

ژته: یک دانه اضافه کردن طوری که یک سوراخ ایجاد شود.

سید: یک دانه اضافه کردن طوری که سوراخ ایجاد نشود.

کشبافت: یک دانه زیر- دو دانه رو

بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو

 

وسایل لازم برای بافت کلاه نوزاد با دو میل

  • 1 یا 2 عدد کاموای متوسط (تنوع رنگ در کلاه به سلیقه خودتان بستگی دارد.)
  • میل 3 (ضخامت میل به نوع کاموا وابسته است.)

 

روش بافت کلاه نوزاد با دو میل مدل برگی

کلاه برگی را هم می‌توان از سر بافت و هم از پایین کار یعنی از کشبافت. اما این آموزش مربوط به بافت کلاه نوزاد با دو میل مدل برگی از بالای سر می‌باشد. برای بافت این کلاه نوزادی با 12 دانه سر انداختن، شروع می‌کنیم و اگر بخواهيم سایز کلاه بزرگ شود دانه های برگ را بیشتر می‌کنیم.


رج ۱:
 
همه دانه ها از رو بافته می شوند.

 

رج ۲:
 1 دانه زیر، 1 ژته  و تا اخر رج به همین شکل تکرار می شود تا دانه ها 23 تا بشود.

رج ۳:
 همه دانه ها از رو بافته می شوند.

رج ۴:
 2 دانه رو، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1ژته ، تا آخر رج به همین شکل تکرار می شود.

رج ۵:
 همه دانه ها سرجای خودش بافته شود و ژته ها سوراخ بیفتد و از رو بافته شود.

رج ۶:
 2 دانه رو، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، تا آخر رج به همین شکل تکرار می شود.

رج ۷:
 همه دانه ها سر جای خودش بافته شود.

رج ۸:
 2 دانه رو، 2 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 2 دانه زیر، تا آخر رج به همین شکل تکرار می شود.

رج ۹:
 همه دانه ها سرجای خودش بافته شود.

رج ۱۰:
  
2 دانه رو، 3 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 3 دانه زیر، تا آخر رج به همین شکل تکرار می شود.

رج ۱۱:
 همه دانه ها سرجای خودش بافته شود.

رج ۱۲
:
 2 دانه رو، 4 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 4 دانه زیر، تا آخر رج به همین شکل تکرار می شود.

در بافت کلاه نوزاد با دو میل
، دانه‌های زیر در برگ اضافه می‌شوند، و تا جایی که 2 دانه رو، 7 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 7 دانه زیر داشته باشیم ادامه می‌دهیم. (با توجه به سر کودک خود می‌توانید تا زمانی که دانه زیر 6 و یا 8 بشود کار را ادامه دهید که کلاه کوچکتر و یا بزرگتر می‌شود.)

 

از این رج به بعد دانه های برگ جمع می شود و نیازی نیست که به وسط برگ دانه اضافه کنیم.


رج بعد:
 2 دانه رو، 1ژته ، دو تا یکی، 13دانه زیر، دو تا یکی، 1 ژته، تا آخر رج به همین شکل تکرار می شود.

رج بعد:
رج پشت همه دانه ها سرجای خودشان بافت می شود، فقط به جای ژته باید از سید استفاده کنیم ( سید: ژته ها را به زیرمی بافیم که سوراخ نشود). یعنی 3 دانه زیر،( 13 دانه رو، 4 دانه زیر، 13 دانه رو، 4 دانه زیر) داخل پرانتز تکرار شود.

رج بعد:
 3 دانه رو، 1 ژته، دو تا یکی، 9 دانه زیر،2 تا یکی، 1 ژته، 4 دانه رو

رج بعد:
 4 دانه زیر، (11 دانه رو، 6 دانه زیر) داخل پرانتز تکرار شود.

رج بعد:
 4 دانه رو، (1 ژته، دو تا یکی، 7 دانه زیر، دو تا یکی، 1 ژته-، 6 دانه رو) داخل پرانتز تکرار شود.

رج بعد:
 5 دانه زیر، (9 دانه رو، 8 دانه زیر) داخل پرانتز تکرار شود.

 

عکس مدل برگی در بافتنی

 

نکته مهم: ابتدای رج و انتهای رج چون دانه های رو، از یک طرف زیاد می شود، دانه ها کمتر از دانه های وسط کار است. ولی برای ادامه بافت داخل پرانتز تکرار شود.
این بافت را به همین روش ادامه می دهیم، یعنی (دوطرف دانه های برگ، ژته می گیریم و دو دانه اول و دو دانه آخر برگ را دوتا یکی می کنیم.) تا سه دانه از برگ بماند. رج آخر سه دانه برگ را سه تا یکی می کنیم.

اکنون 3 الی 5 سانتی متر، ساده بافی کرده و سپس، در یک رج دانه ها را دو تا یکی می کنیم تا دانه ها به اندازه دور سر بشود، مثلا 70 یا 80 دانه بشود.
حال 10 رج کشباف (1 دانه زیر،1 دانه رو) بافته و سپس بافت را کور می کنیم. بهتر است یک رج قبل از کور کردن،  3 یا 4 دانه در میان، دانه ها را دوتا یکی کنید تا لبه کلاه گشاد نشود.

 

عکس آموزش کلاه برگی با دو میل

 

کلام آخر

اکنون بافت کلاه نوزاد با دو میل به پایان رسید و شما یک بافت راحت و کامل را یاد گرفتید.

توصیه می کنیم مطالب زیر را نیز در ستاره ببینید:

 

ستاره
Logo