حکم برداشتن ابرو برای مردان چیست؟

حکم برداشتن ابرو برای مردان طبق نظر اکثر علما جایز نیست زیرا باعث تشبه مردان به زنان می شود. اما اصلاح جزئی ابرو مانعی ندارد.

حکم برداشتن ابرو برای مردان

دفتر آیت الله خامنه ای:

اگر تشبّه مرد به زن محسوب شود و یا مفسده انگیز باشد و یا ترویج فرهنگ مبتذل غرب به حساب آید جایز نیست. خوب است انسان مؤمن خود را با این گونه امور مشغول نکند و وقت خود را به کارهایی اختصاص دهد که برای دنیا و آخرت او مفید باشد.

 

دفتر آیت الله مکارم شیرازی:

جایز نیست مردان خود را شبیه زنان کنند، ولی اصلاح جزیی و مرتب کردن بعضی از قسمتها که منظره خوشایندی ندارد، اشکالی ندارد.


 

آیت الله هادوی تهرانی:

تشبّه مردان به زنان جایز نیست. پس اگر برداشتن ابرو در مردان، در نظر مردم، باعث تشبه مرد به زن محسوب شود، شرعاً ممنوع است و اگر چنین نباشد، منعی ندارد.

 

آیت الله سیستانی:

برداشتن مقداری از ابرو برای مرد فی نفسه مانعی ندارد.

 

عکس برداشتن ابروی مردان

 

 

حکم برداشتن موهای زیر گونه مردان با موچین

آیت الله خامنه‌ای:

اشکالی ندارد.

 

آیت الله مکارم شیرازی:

جایز نیست مردان خود را شبیه زنان کنند، ولی اصلاح جزیی و مرتب کردن بعضی از قسمتها که منظره خوشایندی ندارد، اشکالی ندارد.

 

آیت الله سیستانی:

اشکال ندارد.

 

آیت الله نوری همدانی:

مانعی ندارد.

 

آیت الله هادوی تهرانی:

جایز است.

 

 

حکم برداشتن ابرو در دختران مجرد

 

آیت الله خامنه ای:

در خصوص دختران مجرد، برداشتن ابرو به خودی خود اشکال ندارد؛ مگر این که موجب مفسده خاصی باشد و اگر برداشتن ابرو عرفاً زینت حساب شود، باید از نامحرم پوشانده شود.

 

 

تبلیغات در ستاره

حکم شرعی تراشیدن موهای زائد

 

 • تنها تراشیدن موهای صورت (ریش) با تیغ یا با ماشین های ته زن، به گونه ای که دیگران بگویند که در صورت او ریش نیست، بنابر احتیاط واجب جایز نیست. البته تراشیدن قسمتی از ریش هم در حکم تراشیدن همه ریش است.
 • تراشیدن موهای گونه و گلو و پشت گردن که به آن ریش گفته نمی شود و همچنین موهای زیر بغل و… با وسایل یاد شده، اشکال ندارد.
 • تراشیدن موی سر و یا نگهداری آن، همراه با شست و شو و شانه، مستحب است.
 • تراشیدن موی شارب یا بالای لب، موی بینی و موی زیر بغل، مستحب است.
 • تراشیدن موی میان دو پا و پشت زهار، نشانه ایمان به ذات حق تعالی و قیامت است و از سنت رسول اسلام (ص) است.
 • تراشیدن موهای قسمت های دیگر بدن، باعث پاکی و دیگر خاصیت های جسمانی و روانی است و نگه داشتن آن ها باعث ضررهای جسمانی و روانی است.

 

 

حکم تراشیدن ریش از دیدگاه آیت الله خامنه ای

 

 • کوتاهی و بلندی ریش حد معینی ندارد، بلکه معيار اين است که عرفاً بر آن ريش صدق کند و بلند بودن آن بيشتر از قبضه دست کراهت دارد.
 • بلند کردن سبیل و تراشیدن ریش فی نفسه اشکال ندارد.
 • تراشیدن مقداری از ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد.
 • تراشیدن ریش بنابر احتیاط حرام است و احوط این است که احکام و آثار فسق بر آن مترتب می شود.
 • بلند نمودن سبیل به مقداری که هنگام خوردن و آشامیدن با غذا یا آب برخورد کند مکروه است.

 

 

حکم تراشیدن ریش از دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی

 • احتیاط آن است که به شخصی که ریشش را تراشیده اقتدا نکنید.
 • در مورد تراشیدن ریش احتیاط در ترک آن است ولی اگر قسمت چانه باقی بماند که گاهی به آن ریش پروفسوری می گویند کافیست.
 • جوانانی که محاسن شان به صورت نامنظم روئیده می توانند آن را بتراشند تا به صورت کامل در آید.
 • تراشیدن ریش به صورت ستاری اشکالی ندارد.
 • انداختن خط ریش روی گونه یا زیر گلو با تیغ اشکالی ندارد.
گروه مذهبی ستاره

طبقه بندی:
2 نظر
 1. سلام ی جا گفته شده تو مطلب که بلد گذاشتن سبیل و تراشیدن ریش فی نفسه اشکال ندارد

  تو رو خدا اطلاعات برعکس به خورد مردم ندین اون دنیا مسئولینا!!!!!!!!!

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo