نشانه های منی در مردان و زنان چیست؟

نشانه های منی عبارتند از خروج همراه با شهوت که با جستن بیرون می آید و بدن بعد از خروج آن سست می شود. منی در زنان بدون جهش خارج می شود.

ستاره | سرویس مذهبی – نشانه های منی در مردان و زنان چیست؟ در ادامه به این سوال پاسخ جامعی داده ایم؛ همراه ما باشید.

 

نشانه های منی از دیدگاه فقها

خروج منی در مردی که سالم است و مریض نمی باشد، دارای سه نشانه است:

1. همراه با شهوت باشد.

 

2. با جستن بیرون آید.

 

3. بدن سست شود.

اگر هیچ یک از نشانه های سه گانه و یا یکی از آنها را نداشت، حکم به منی نمی شود؛ مگر آن که از راه دیگری یقین کند که منی است.

 

عکس منی در مردان

 

آیات عظام بهجت و مکارم شیرازی:

خروج منی در مرد دارای دو نشانه است:

  1. همراه با شهوت باشد.
  2. با جستن بیرون آید.

اگر هیچ یک از دو نشانه یا یکی از آن دو را نداشت، حکم به منی نمی شود؛ مگر آن که از راه دیگری یقین کند که منی است.

 

آیت الله صافی:

اگر رطوبتی که از بدن خارج می شود با شهوت و جستن بیرون آید و یا با جستن بیرون آید و بدن سست شود، آن رطوبت حکم منی را دارد و اگر هیچ یک از این دو نشانه را نداشت، حکم به منی نمی شود؛ مگر آن که از راه دیگری اطمینان پیدا کند که منی است.

در این صورت غسل جنابت بر وی واجب می شود.

 

نشانه های منی در بانوان

در بانوان، اگر خروج ترشحات، همراه با شهوت (اوج لذت جنسی) باشد، حکم به جنابت می شود و لازم نیست با جستن بیرون آید و بدن سست شود و اگر بدون شهوت باشد، حکم به منی نمی شود؛ مگر آن که از راه دیگری یقین به منی بودن آن پیدا شود.

ساختار تشكیل شده منی آقایان با خانم ها متفاوت است و آب خارج شده از زنان دارای اسپرم نمی باشد لذا خانم ها مانند مردان منی ندارند، اما از جهت احكام فقهی، اگر خانمی رطوبتی را پس از رسیدن به اوج لذت جنسی ببیند، این را منی در بانوان گویند و از جهت حكم با منی آقایان یكسان است یعنی نجس می باشد و غسل جنابت را واجب می كند.

جنابت زنان در خواب چگونه است؟ این مطلب را نیز در ستاره بخوانید.

 

رطوبت های غیر از منی در انسان

رطوبتهایی که از انسان خارج می شود غیر از ادرار و منی بر چند قسم است:

  • ودی: آبی که گاه بعد از بول بیرون می آید و کمی چسبنده است.
  • مذی: آبی که در هنگام لذت جنسی، قبل از اوج شهوت و خروج منی بیرون می‌آید.
  • وذی: آبی که گاه بعد از بیرون آمدن منی بیرون می‌آید.

 

رطوبت غیر از منی پاک است یا نجس؟

همه رطوبت هایی که از بدن انسان خارج می شود به غیر از ادرار و منی در صورتی که محل جریان آن آلوده به ادرار و منی نباشد پاک است و وضو و غسل را هم باطل نمی‌کند.

امام خمینی:

آبی که بعد از ملاعبه و بازی کردن و یا تحریکات شهوانی از انسان خارج می شود و علایم منی را نیز ندارد، پاک است و همچنین آبی که گاهی بعد از منی و یا گاهی بعد از بول از انسان خارج می شود، اگر بول به آن نرسیده باشد پاک است.


ستاره
Logo