اماله کردن چیست و در چه شرایطی روزه را باطل نمی کند؟

اماله کردن به معنی وارد کردن مایع روان از طریق مقعد است و از مبطلات روزه می باشد. اماله کردن به علت معالجه در شرایطی روزه را باطل نمی کند.

ستاره | سرویس مذهبی – اماله همان تنقیه یا حقنه است که در اصطلاح پزشکی به آن enema می گویند و برای پاکسازی روده بزرگ انجام می شود. این روش برای جراحی روده و یا رساندن املاح به روده بزرگ از طریق رکتوم به کار می رود.

عکس اماله کردن

 

کاربرد اماله کردن

اماله کردن در طب قدیم برای درمان یبوست شدید کاربرد داشت. در این روش درمانی داروی ملین از طریق مخرج وارد روده می شود.

بنر-هومکا-ستاره

 

حکم اماله کردن برای روزه دار

اماله کردن با چیزهای روان اگر چه از روی ناچاری و برای معالجه باشد روزه را باطل می کند اما استعمال شیاف هایی که برای معالجه است اشکال ندارد و احتیاط واجب آن است که استعمال شیاف هایی که برای کیف کردن است مثل شیاف تریاک یا برای تغذیه از این مجراست خودداری نمایند. لازم به ذکر است که باطل شدن روزه به دلیل اماله کردن کفاره ندارد.

 

آیت الله خامنه ای:

  • استفاده از شیاف های رکتال (کرم مقعد رکتول) و کرم های واژینال اگر مایع نباشد برای روزه اشکال ندارد.
  • استفاده از داروهای مخصوصی که برای معالجه بعضی از بیماری های زنان وجود دارد (شیاف های روغنی) که در داخل بدن گذاشته می شود به روزه ضرر نمی رساند.

 

آیت الله مکارم شیرازی:

  • استعمال شیاف به جهت درمان بنابر احتیاط اشکالی ندارد ولی برای روزه دار مکروه است.
  • شیاف با انگشت خیس روزه را باطل نمی کند.
  • اگر بیماری ناچار است که هر روز یا یک روز در میان با آب خالص تنقیه کند اگر می تواند این کار را شب انجام دهد و اگر نیم تواند باید روزه را قضا کند.
  • استعمال قطره از طریق مقعد تنقیه محسوب نمی شود.

 

حکم اماله کردن در غیر ماه رمضان

اماله کردن فی نفسه اشکالی ندارد و چنانچه فرد روزه نباشد اماله کردن اشکالی ندارد.


ستاره
Logo