نماز شکسته؛ نحوه خواندن و شرایط لازم برای شکستن نماز چیست؟

نماز شکسته مخصوص مسافر است. فرد مسافر در طول سفر طی شرایط خاصی (مجموع رفت و برگشت سفر ۸ فرسخ باشد) نمازش را شکسته می‌خواند و نماز‌های چهار رکعتی را به صورت دو رکعتی بجا می‌آورد.

ستاره | سرویس مذهبی – نماز شکسته مخصوص مسافر است. فرد مسافر باید نمازهای چهار رکعتی خود را که شامل نماز ظهر، عصر و عشا می شود به صورت دورکعتی مانند نماز عصر بخواند. نماز شکسته اگر قضا شد قضای آن هم شکسته خوانده می شود. مطلب نیت نماز شکسته چگونه است؟نیز بدین موضوع پرداخته است.

عکس نماز مسافر

 

مسافر چه کسی است؟

زمانی که فردی ۸ فرسخ (هر فرسخ بین ۵ تا ۵/۵ کیلومتر است) معادل ۴۵ کیلومتر را به صورت رفت و برگشت از شهر خود دور شود و قصد اقامت ده روزه یا بیشتر نداشته باشد مسافر به حساب می‌آید.

 

بنر-هومکا-ستاره

نماز شکسته در قرآن

خداوند در آیه 101 سوره نسا می فرماید:

«وَ إِذَا ضَرَ‌بْتُمْ فِي الْأَرْ‌ضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُ‌وا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُ‌وا»

«و چون در زمين سفر كرديد، اگر بيم داشتيد كه آنان كه كفر ورزيده‌اند به شما آزار برسانند، گناهى بر شما نيست كه نماز را كوتاه كنيد.»

 

نماز شکسته در مذاهب مختلف

در بین مذاهب اسلامی، امامیه و حنفیه شکسته بودن نماز در سفر را واجب می دانند ولی فرقه مالکیه آن را مستحب موکد و فرقه های شافعیه و حنبلیه آن را جایز می دانند.

امام صادق (ع) درباره نماز شکسته می فرمایند: «خداوند هدیه ای به من و امتم کرامت فرموده که به دیگر امت ها نداده است؛ افطار کردن روزه و شکسته شدن نماز در سفر. پس هر کس چنین نکند، هدیه خداوند را رد کرده است.»

 

در چه شرایطی نماز شکسته خوانده می شود؟

  • سفر بیش از هشت فرسخ باشد

در مسافرتی که مجموع رفت و برگشت حداقل هشت فرسخ باشد و مسیر رفت کمتر از چهار فرسخ نباشد نماز شکسته است. ابتدای هشت فرسخ باید از آخرین خانه های شهر محاسبه شود.

  • از اول سفر قصد هشت فرسخ داشته باشد

اگر کسی به جایی رفت که کمتر از هشت فرسخ بود و بعد از آنجا نیت کرد به جای دیگری برود که با مقدار قبلی هشت فرسخ شود باید نمازش را کامل بخواند.

  • در بین راه از قصد خود منصرف نشود

اگر پیش از رسیدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود یا مردد شود باید نمازش را تمام بخواند.

  • پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود نگذرد
  • برای کار حرام سفر نکرده باشد
  • از صحرانشین هایی نباشد که در بیابان ها گردش می کنند و اهل کوچ کردن هستند.
  • شغل او مسافرت نباشد
  • به حد ترخص رسیده باشد و آنقدر از وطنش دور شده باشد که دیوار شهر را نبیند و صدای اذان آن را نشنود.

ستاره
Logo