حرکت شنا با توپ ایروبیک

حرکت شنا با توپ ایروبیک به مانند حرکت شنای سوئدی است با این تفاوت که به جای نیمکت برای تکیه گاه پا، توپ ایروبیک قرار می‌گیرد.

ستاره | سرویس ورزش – حرکت شنا با توپ ایروبیک مانند شنای سوئدی پا بالا است ولی همانطور که در تصویر می‌بینید به جای نیمکت باید پاها را روی توپ ورزشی قرار دهید. در طول انجام حرکت حتما کمر را کاملا صاف نگه دارید و فاصله دست‌ها نیز به خودتان بستگی دارد و دل‌خواه است.

بنر-هومکا-ستاره

 

	شنا با توپ ایروبیک، شنا، شنای سوئدی، بدنسازی، عضله سازی، قفسه سینه


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo