فلای زیر سینه

برای انجام حرکت فلای زیر سینه بایستی روی میز شیب منفی دراز کشیده دمبل‌ها را بالا برده و مجددا پایین بیاورید. زاویه مچ دست در این حرکت با پرس زیر سینه دمبل متفاوت است.

ستاره | سرویس ورزش – برای انجام حرکت فلای زیر سینه مثل حرکات پرس زیر سینه دمبل و فلای معمولی، باید دو دمبل برداشته و روی یک میز شیب‌دار منفی دراز بکشید. مانند حرکت شماره 2 دمبل‌ها را با قدرت بالا برده و مجدد پایین بیاورید اما این بار کف دست‌ها باید رو به یکدیگر باشد، در واقع زاویه مچ‌ها در این حرکت با پرس زیر سینه دمبل متفاوت است. تعداد تکرار این حرکت نیز دل‌خواه است.

 

	فلای زیر سینه، پرس سینه، دمبل، هالتر، بدنسازی، عضله سازی


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo