پرس سینه هالتر دست باز

در حرکت پرس سینه هالتر دست باز بایستی دست‌ها را دو برابر عرض شونه بازکرده و میله هالتر را تا نزدیکی قفسه سینه پایین بیاورید.

برای انجام حرکت پرس سینه هالتر دست باز مانند پرس سینه هالتر معمولی باید روی یک نیمکت صاف دراز بکشید و دست‌ها را دوبرابر عرض شانه‌ها باز کنید. میله هالتر را تا نزدیک قفسه سینه پایین بیاورید اما اصلا روی قفسه سینه قرار ندهید زیرا به مفاصل شانه و استخوان قفسه سینه فشار زیادی وارد می‌شود. بعد با قدرت دست‌ها را صاف کرده و هالتر را بالا ببرید. به همین ترتیب و به تعداد دل‌خواه حرکت را تکرار کنید.

 

پرس سینه هالتر دست باز، پرس سینه؛ هالتر، بدنسازی، ورزش حرفه‌ای


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 

ستاره
Logo