فلای سینه دمبل تک دست

برای حرکت فلای سینه دمبل تک دست کافی است یک دمبل بردارید و روی یک نیمکت صاف دراز بکشید. دستی که خالی است را به پهلو بچسبانید و دست دیگر را کاملا بکشید و به طرف بیرون دراز کنید. آرنج را کمی خم کرده و بعد دمبل را به سمت بالا ببرید.

حرکت فلای سینه تک دست بسیار شبیه فلای دمبل معمولی و فلای سیم‌کش روی نیمکت است و تفاوت اصلی در استفاده از یک دست در طول حرکت است. یک دمبل بردارید و روی یک نیمکت صاف دراز بکشید. دستی که خالی است را به پهلو بچسبانید و دست دیگر را کاملا بکشید و به طرف بیرون دراز کنید. آرنج را کمی خم کرده و بعد دمبل را به سمت بالا ببرید. حرکت را به دفعات دل‌خواه تکرار کنید.

 

بنر-هومکا-ستاره

	فلای سینه دمبل تک دست، فلای سینه، دمبل، عضله سازی، بدنسازی، درد عضلانی

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo