فلای سینه سیم‌کش

حرکت فلای سینه سیم کش کاملا مشابه حرکت فلای سینه دمبل است با این تفاوت که در این حرکت به جای دمبل از دستگاه سیم کش دوبل استفاده می‌گردد.

حرکت فلای سینه سیم‌کش نیز مانند تمرین فلای سینه دمبل است و تفاوت اصلی در استفاده از سیم کش به جای دمبل است. یک نیمکت صاف را بین دو کابل دستگاه سیم‌کش دوبل قرار دهید و به پشت کاملا صاف روی آن دراز بکشید. کابل‌ها باید در پایین‌ترین نقطه دستگاه باشند. دست‌ها را کاملا بکشید و با هر دست یک کابل را گرفته و آرنج‌ها را کمی خم نگه دارید. هر دو دست را هم‌زمان به یکدیگر نزدیک کنید و بعد دوباره دست‌ها را باز کنید. موقع جمع‌کردن دست‌ها باید قدرتی و سرعتی حرکت را انجام دهید و موقع بازکردن آرام و با احتیاط عمل کنید. دقت کنید که ماهیچه‌های قفسه سینه حتما باید فشرده شوند. تا وقتی انرژی دارید این حرکت را تکرار کنید.

 

فلای سینه سیم‌کش، فلای، سیم کش، قفسه سینه، بالاسینه، پرس سینه


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 

بنر-هومکا-ستاره


ستاره
Logo