پرس سینه دمبل

برای انجام حرکت پرس سینه دمبل بایستی روی یک نیمکت صاف دراز کشیده و هر دو دست را هم زمان، با قدرت و بدون تغییر در زاویه ۹۰ درجه آرنج‌ها بالا و پایین ببرید.

پرس سینه دمبل

برای انجام حرکت پرس سینه دمبل، روی یک نیمکت صاف دراز بکشید و از دستیار مربی بخواهید دو دمبل به شما بدهد. حالا به آرامی حرکت پرس را انجام دهید یعنی هر دو دست را هم‌زمان و با قدرت بالا برده و بعد پایین بیاورید به طوری که آرنج‌ها زاویه 90 درجه ایجاد کنند. تعداد تکرار حرکت دل‌خواه است.

 

پرس سینه دمبل، دمبل، عضله سازی، تقویت عضلات، باشگاه بدنسازی


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo