پرس سینه هالتر دست جمع

پرس سینه هالتر دست جمع حرکتی است که بسیار مشابه پرس سینه معمولی است. دقت کنید که هالتر را روی قفسه سینه خود قرار ندهید چرا که فشار زیادی به مفصل شانه خواهد آورد.

حرکت پرس سینه هالتر دست جمع بسیار به پرس سینه معمولی شباهت دارد و تفاوت اصلی این دو حرکت در نزدیک‌بودن دست‌ها به یکدیگر در حین انجام این تمرین است. روی یک نیمکت صاف دراز بکشید و میله هالتر را با دو دست کمی بالاتر از قفسه سینه نگه دارید. فاصله دست‌ها باید حدود 30 سانتی‌متر باشد. دست‌ها را کاملا صاف کنید و هالتر را بالا ببرید و دوباره به پایین برگردانید. اصلا میله هالتر را روی قفسه سینه خود قرار ندهید زیرا هدف از این تمرین تقویت عضلات قفسه سینه است و با قرار دادن هالتر روی قفسه سینه فشار زیادی به مفاصل شانه وارد می‌شود. تعداد تکرار این حرکت به خود شما بستگی دارد.

بنر-هومکا-ستاره

 

	پرس سینه هالتر دست جمع، هالتر، عضله سازی، بدنسازی


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo