پرس سینه باترفلای (پروانه)

پرس سینه باترفلای را با نزدیک‌کردن ساعد و آرنج دو دست به یکدیگر آغاز کنید به طوری‌که انگار می‌خواهید هر دو آرنج همدیگر را لمس کنند. ماهیچه‌ سینه باید کاملا فشرده شود. یک مکث کوتاه انجام داده و دوباره حرکت را تکرار کنید.

برای انجام تمرین پرس سینه باترفلای به یک دستگاه پک دک (Pec Deck machine) نیاز دارید. روی صندلی دستگاه پک دک بنشینید و کمر را کاملا صاف کنید. تمرین را با نزدیک‌کردن ساعد و آرنج دو دست به یکدیگر آغاز کنید به طوری‌که انگار می‌خواهید هر دو آرنج همدیگر را لمس کنند. ماهیچه‌ سینه باید کاملا فشرده شود. یک مکث کوتاه انجام داده و دوباره حرکت را تکرار کنید.

 

پرس سینه، فلای سینه، پروانه، ماهیچه سینه، عضلات قفسه سینه، سرشانه


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo