پلاور هالتر ( هالتر بالای سر خوابیده)

برای انجام حرکت پلاور هالتر ( هالتر بالای سر خوابیده) از یک میله هالتر خم استفاده کنید و با آرنج‌هایی که کمی خم شده، آن را بالاتر از قفسه سینه نگه دارید.

برای انجام حرکت پلاور هالتر روی یک نیمکت صاف دراز بکشید. از یک میله هالتر خم (EZ Curl bar) استفاده کنید و با آرنج‌هایی که کمی خم شده، آن را بالاتر از قفسه سینه نگه دارید. بعد به آرامی میله هالتر را پشت سر برده و تا جایی که می توانید دست‌ها را به زمین نزدیک کنید. این حرکت یک کشش فوق‌العاده به شما می‌دهد. دوباره به آرامی دست‌ها را به حالت اول بازگردانید و حرکت را تکرار کنید.

 

پلاور هالتر، هالتر بالای سر، دمبل، سرشانه، قفسه سینه


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 

بنر-هومکا-ستاره


ستاره
Logo