شنا سوئدی پا بالا روی میز

برای حرکت شنا سوئدی پا بالا روی میز باید کمر را کاملا صاف نگه دارید و به هیچ وجه قوز نکنید. زاویه بازکردن دست‌ها به خود شما بستگی دارد.

حرکت شنای سوئدی پا بالا مانند همان شنای سوئدی معمولی است و تنها تفاوت در قراردادن پاها روی یک سطح صاف مثل نیمکت یا صندلی است. در طول انجام این حرکت باید کمر را کاملا صاف نگه دارید و به هیچ وجه قوز نکنید. زاویه بازکردن دست‌ها به خود شما بستگی دارد.

بنر-هومکا-ستاره

 

شنای سوئدی پا بالا، شنا رفتن، شنا سوئدی، پرس سینه، تقویت قفسه سینه


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه:  سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:
سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی

 

ستاره
Logo