پرس بالاسینه دمبل موازی

در حرکت پرس بالاسینه دمبل موازی بازوها باید نزدیک بدن باشند. دست‌ها را هم‌زمان به طرف بالا بدون خم‌کردن آرنج‌ها، دراز کنید و پس از یک مکث کوتاه دوباره به موقعیت اولیه بازگردید.

برای انجام حرکت پرس بالاسینه دمبل موازی روی یک سطح شیب‌دار به پشت دراز بکشید و دو دمبل بردارید. دمبل‌ها را به سمت داخل بدن و رو به یکدیگر با آرنج‌های خم شده نگه دارید. بازوها باید نزدیک بدن باشند. دست‌ها را هم‌زمان به طرف بالا بدون خم‌کردن آرنج‌ها، دراز کنید و پس از یک مکث کوتاه دوباره به موقعیت اولیه بازگردید. هنگام بالابردن دست‌ها باید سریع و پرقدرت و موقع پایین‌آمدن آرام و با احتیاط حرکت کنند.

 

پرس بالاسینه دمبل موازی، دمبل, ورزش با دمبل، ایروبیک، بدنسازی


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه:  سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:
سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی

 

بنر-هومکا-ستاره


ستاره
Logo