سرشانه هالتر از پشت

سرشانه هالتر از پشت، تمرینات سرشانه، سرشانه با دمبل، برنامه بدنسازی سرشانه، سیم‌کش، دمبل، نشر از جانب، نشر جلو، کول، ذوزنقه‌ای، نشر ایستاده

روش انجام حرکت سرشانه هالتر از پشت به این شکل است که باید صاف بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید. یک میله هالتر بردارید و در حالیکه آرنج ها زاویه 90 درجه دارند میله هالتر را پشت سر خود نگه دارید. به سادگی و بدون فشار میله هالتر را بالای سر خود ببرید و بعد دوباره به پایین در حالی که بازوها موازی با زمین هستند بازگردانید. تعدا تکرار این حرکت نیز دل‌خواه است.

 

سرشانه هالتر از پشت، تقویت سرشانه، عضله سازی، هالتر

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات سرشانه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات سرشانه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 

بنر-هومکا-ستاره


ستاره
Logo