پرس سرشانه از پشت نشسته با اسمیت

پرس سرشانه از پشت نشسته با اسمیت، نشر از جانب، نشر جلو، کول، نشر ایستاده، سیم‌کش، دمبل، هالتر، میله هالتر، نشر جلو، کول، ذوزنقه‌ای، بدنسازی

برای انجام حرکت  پرس سرشانه از پشت نشسته، به دستگاه اسمیت نیاز دارید. روی یک نیمکت یا میز صاف بنشینید و دست‌ها را دو برابر عرض شانه‌ها باز کنید و میله هالتر را پشت سر خود نگه دارید. در همان موقعیت و بدون این‌که فشار زیادی به خود وارد کنید با آرنج‌های کاملا صاف، میله هالتر را به سمت بالا ببرید و بعد از یک مکث 1 ثانیه‌ای به پایین بیاورید. در طول انجام حرکت کمر باید کاملا صاف باشد.

 

پرس سرشانه از پشت نشسته با اسمیت، اسمیت، پرس سرشانه، هالتر، عضله سازی

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات سرشانه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات سرشانه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo