نشر از جانب خوابیده روی میز تخت

نشر از جانب خوابیده روی میز تخت، دمبل، هالتر، میله هالتر، نشر از جانب، نشر جلو، کول، ذوزنقه‌ای، نشر ایستاده، بدنسازی، درد عضلانی، عضله شانه

برای انجام حرکت نشر از جانب خوابیده روی میز تخت، به شکم روی یک نیمکت بخوابید و دست‌ها را دو طرف نیمکت قرار دهید. با هر دست یک دمبل برداشته و با آرنج‌های خم‌شده دمبل‌ها را نزدیک زمین نگه دارید. هم‌زمان هر دو بازو را به طرف بالا بیاورید مثل این‌که بخواهید با آرنج‌ها سقف را لمس کنید. بازوها باید در حدی بالا بیایید که آرنج‌ها موازی زمین باشند و بعد دست‌ها را دوباره به سمت پایین ببرید. به تعداد دل‌خواه این حرکت را تکرار کنید.

 

نشر از جانب خوابیده روی میز تخت، نشر از جانب، نشر جلو، سرشانه، عضله سازی

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات سرشانه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات سرشانه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 

بنر-هومکا-ستاره


ستاره
Logo