نشر خم سیم‌کش روی میز جفت دست

نشر خم سیم‌کش روی میز جفت دست، تمرینات سرشانه، سرشانه با دمبل، برنامه بدنسازی سرشانه، سیم‌کش، دمبل، نشر از جانب، نشر جلو، کول، ذوزنقه‌ای

 در حرکت نشر خم سیم‌کش روی میز جفت دست، باید یک نیمکت صاف را میان کابل‌های دستگاه سیم‌کش قرار دهید و پاها را دو طرف نیمکت قرار داده و روی نیمکت بنشینید. از دو طرف کابل‌های مخالف را با هر دو دست بگیرید و هر کابل را به سمت مخالف به طرف بیرون بکشید. در طول انجام این حرکت باید کمر را کمی به طرف جلو خم کنید تا جایی که قفسه سینه به نیمکت نزدیک شود. هر دو کابل را باید به طور هم‌زمان به طرفین بکشید و بازوها باید موازی با زمین قرار بگیرند. در هر حرکت یک مکث کوتاه انجام داده و دست‌ها را به حالت اول بازگردانید. این تمرین را نیز به دفعات دل‌خواه می‌توانید انجام دهید.

 

نشر خم سیم‌کش روی میز جفت دست، سیم کش، نشر خم، سرشانه، بدنسازی، عضلات سرشانه

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات سرشانه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات سرشانه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo