نشر پهلو خوابیده دست جمع

نشر پهلو خوابیده دست جمع، نشر ایستاده، سیم‌کش، دمبل، هالتر، میله هالتر، نشر از جانب، نشر جلو، کول، ذوزنقه‌ای، نشر ایستاده، بدنسازی

برای انجام حرکت نشر پهلو خوابیده دست جمع مانند حرکت شماره 2 روی یک نیمکت صاف به پهلو دراز بکشید و دست چپ را زیر سر بگذارید. با دست راست یک دمبل برداشته و دمبل را با ارنج خم شده جلوی شکم و روی نیمکت قرار دهید. آرنج دست راست باید به بدن‌تان چسبیده باشد و در طول حرکت از بدن جدا نشود. حالا به سادگی با همان آرنج خم شده دمبل را به طوری که آرنج از بدن جدا نشود به سمت جلو و بالا بیاورید به طوری که ساعد دست موازی با نیمکت قرار گیرد و بعد از یک مکث کوتاه سر جای اول بازگردانید. بعد از چند ست تکرار، به سمت دیگر دراز بکشید و همین حرکت را با دست دیگر تکرار کنید.

 

نشر پهلو خوابیده دست جمع، نشر پهلو، نشر خم، بدنسازی، سرشانه، شانه

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات سرشانه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات سرشانه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 

بنر-هومکا-ستاره


ستاره
Logo