نشر خم سیم کش تک دست

نشر خم سیم کش تک دست (Rear Middle)، نشر خم، نشر جلو، سرشانه با دمبل، برنامه بدنسازی سرشانه، سیم‌کش، دمبل، نشر از جانب، نشر جلو ذوزنقه‌ای

برای انجام حرکت نشر خم سیم‌کش تک دست کنار دستگاه سیم‌کش بایستید و به سمت جلو خم شوید تا حدی که کمر تقریبا به موازات زمین قرار بگیرد. با دستی که دورتر از دستگاه قرار دارد کابل را بگیرید و دست را از بدن دور کنید مثل وقتی که می‌خواهید سیم روشن کردن ماشین چمن‌زنی را بکشید. بازو در این تمرین باید موازی زمین قرار بگیرد. یک ثانیه مکث کنید و دوباره دست را سر جای اول بازگردانید. بعد از چند ست به سمت دیگر بایستید و همین حرکت را برای دست دیگر تکرار کنید.

 

 نشر خم سیم کش تک دست، (Rear Middle)، سیم کش، بدنسازی، نشر خم، سرشانه

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات سرشانه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات سرشانه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 

بنر-هومکا-ستاره


ستاره
Logo