حرکت کشش کول (ذوزنقه‌ای) هالتر از جلو

حرکت کشش کول (ذوزنقه‌ای) هالتر از جلو، سرشانه با دمبل، برنامه بدنسازی سرشانه، سیم‌کش، دمبل، نشر از جانب، نشر جلو، کول، نشر ایستاده

برای حرکت کشش کول (ذوزنقه‌ای) هالتر از جلو پاها را به اندازه عرض شانه‌ها باز کنید و یک میله هالتر بدون وزنه بردارید. میله را با هر دو دست به شکل آویزان جلوی بدن خود به سمت پایین بگیرید. بعد هم‌زمان میله را با هر دو دست به سمت بالا و تا زیر چانه بالا بیاورید. در این حالت آرنج‌ها و بازوها باید بالاتر از میله هالتر قرار بگیرند. به یک شماره دست ها را هم‌زمان به پایین و سر جای اول بازگردانید. تعداد تکرار این حرکت دل‌خواه است.

 

برای حرکت کشش کول (ذوزنقه‌ای) هالتر از جلو، کول، عضله سرشانه، تقویت سرشانه

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات سرشانه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات سرشانه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 

بنر-هومکا-ستاره


ستاره
Logo