ایستاده دو دست دمبل کف دست‌ها رو به جلو

ایستاده دو دست دمبل کف دست‌ها رو به جلو، سرشانه با دمبل، برنامه بدنسازی سرشانه، سیم‌کش، دمبل، نشر از جانب، نشر جلو، کول، ذوزنقه‌ای، هالتر

حرکت ایستاده دو دست دمبل کف دست‌ها رو به جلو به این شکل است که باید ابتدا صاف بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه‌ها باز کنید. دو دمبل هم وزن بردارید و مانند حرکت شماره 13 هر دو دست را با زاویه 90 درجه موازی با شانه نگه دارید. حالا هم‌زمان هر دو دمبل را به طرف بالای سر ببرید و بعد از مکث خیلی کوتاه دوباره دست‌ها را با زاویه 90 درجه خم کنید. این حرکت را نیز به دفعات دل‌خواه به همین ترتیب تکرار کنید.

 

ایستاده دو دست دمبل کف دست‌ها رو به جلو، دمبل، دمبل ایستاده، هالتر، تقویت سرشانه، درد عضلانی

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات سرشانه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات سرشانه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 

بنر-هومکا-ستاره


ستاره
Logo