مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۰
کد خبر: ۱۴۲۷۱
تعداد نظرات: ۳ نظر
شعر به نام خدا که تحمیدیه نام دارد، سرآغاز مناسبی برای شروع نوشته و آغاز انشا و نامه است. زیباترین گلچین شعر به نام خدا را در ستاره بخوانید.
ستاره | سرویس سرگرمی - در حدیث نبوی است که هر کاری بدون نام خدا آغاز شود، ابتر و ناقص است. شاعران هم در آغاز دیوان شعری خود از سروده‌هایی استفاده کرده‌اند که در حمد و ستایش خداوند بوده و آغاز کلامشان با نام خدا است که از این ابیات تحت عنوان «تحمیدیه» یاد می‌شود. تحمیدیه‌ها یا شعر «به نام خدا» برای شروع نامه، آغاز انشا و شروع سخنرانی استفاده می‌شوند. در مطلب پیش رو شعرهای به نام خدا و تک بیت‌هایی که با «به نام خدا» و «به نام خداوند» آغاز می‌شوند، جمع‌آوری شده است.

عکس نوشته شعر به نام خداوند جان و خرد

گزیده تحمیدیه های به نام خدا

 
به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر

فروزنده ماه و ناهید و مهر

ز نام و نشان و گمان برترست

نگارنده بر شده پیکرست

به بینندگان آفریننده را

نبینی مرنجان دو بیننده را

نیابد بدو نیز اندیشه راه

که او برتر از نام و از جایگاه

سخن هر چه زین گوهران بگذرد

نیابد بدو راه جان و خرد

خرد گر سخن برگزیند همی

همان را گزیند که بیند همی

ستودن نداند کس او را چو هست

میان بندگی را ببایدت بست

خرد را و جان را همی سنجد اوی

در اندیشه سخته کی گنجد اوی

بدین آلت رای و جان و زبان

ستود آفریننده را کی توان

به هستیش باید که خستو شوی

ز گفتار بی‌کار یکسو شوی

پرستنده باشی و جوینده راه

به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

توانا بود هر که دانا بود

ز دانش دل پیر برنا بود

از این پرده برتر سخن‌گاه نیست

ز هستی مر اندیشه را راه نیست

فردوسی

***

به نام خدایی که جان آفرید

زمین و زمان و مکان آفرید

خداوند دانا، خداوند هوش

خداوند روزی ده عیب پوش

خدایی که داراست، علم غیوب

توانای مطلق بپوشد عیوب

خدایی که در خلقت این جهان

نبودست محتاج، بر این و آن

خدایی که بخشید هستی به ما

دلیل وجودش زهستیّ ما

خداوند رحمان، خدای رحیم

که هم قهروهم عفو او شد عظیم

امید همه بندگان، عفو اوست

نشاید که نومید گشتن ز دوست

ومن هم امیدم، به بخشایش است

که از لطف یزدان در آسایش است

***

به نام خدا، هر چه داریم از او

خداوند احمد خدای سبو

خدای قلم های حیدر ستا

خداوند سیف و خدای شتا

به نام خداوند بود و نبود

خداوند یاسی به رنگ کبود

خداوند حسن و خدای حسن

خداوند ابرو به وقت شکن

خداوند بدر و خدای حنین

همان خالق کربلای حسین

خداوند سجاد زین العباد

که ساجد چو او در دو عالم مباد

خدای شکافنده بحر علم

خداوند باقر خداوند حلم

خداوند صادق خدای ودود

خداوند غیب و خدای شهود

خداوند کاظم خدای ادب

خداوند روز و خداوند شب

خداوند مهر و خدای وفا

به نام خدایی که دارد رضا

خداوند عدل و خداوند داد

خداوند بخشش خدای جواد

خداوند هادی خداوند راه

خداوند روزی ده رهنما

خدای حسن نرگس و آفتاب

خدای پذیرای کار صواب

خداوند زیبای رنگین کمان

خداوند مهدی صاحب زمان

عکس نوشته شعر به نام خداوند دل‌های پاک

بیشتر بدانید: برگزیده زیباترین اشعار درباره خدا

شعر کوتاه به نام خدا

 

به نام خداوند دل‌های پاک

که نامش بود در دلت تابناک

به نام کسی که تو را آفرید

سرآغاز عشق است و نور و امید

***

به نام خداوند بخشنده مهربان

کزو ماندگار، این زمین و زمان

که با نام او راست گشت آسمان

که با عشق او شد جهان، بی کران

به نام جهان بخش پاک آفرین

به راهش بود، مردم راستین


***

به نام خداوند لوح و قلم

حقیقت نگار وجود و عدم


خدایی که داننده رازهاست

نخستین سرآغاز آغازهاست

عکس خطاطی بسم الله الرحمن الرحیم

بیشتر بدانید: گلچینی از بهترین اشعار مناجات با خدا

تک بیت های به نام خدا


به نام خداوند آلاله ها

خداوند پروانه و پونه ها

***

به نام خداوند حی رحیم

خدای بهشت و خدای جحیم

***

به نام خداوند شعر و غزل

به نام خداوند عزوجل

***

به نام خداوند شعر و غزل

کلامش نشیند به دل تا ازل

***

به نام خداوند نان و خداوند جان

دهد روزی اش را به پیر و جوان

***

به نام خداوند احساس پاک

خداوند شمس و مه تابناک

***

به نام خداوند نیلوفرین

ستایش ز بهر تو ای بهترین

***

به نام خداوند دریای نور

خدایی که دارد به هر جا حضور

***

به نام خداوند شعر و غزل

خداوند روزی ده بی مثل

***

به نام خداوند روشن ضمیر

خداوند روشنگر بی نظیر

***

به نام خداوند دریاچه ها

که داده ظرافت به پروانه ها

***

به نام خداوند احساس پاک

همان که آفریده ما را ز خاک

***

به نام خداوند رنگین کمان

فروزنده روز و شب آسمان

***

به نام خداوند زیبا سخن

خداوند آلاله ها در چمن

***

درود بر خدای هنرآفرین

نگارنده هر گل آتشین

عکس نوشته نام خدا

بیشتر بدانید: گزیده ای از بهترین اشعار درباره یاد خدا


به نام خداوند نون و قلم

خداوند آزادی و عشق و غم

***

به نام خالق سبز بهاران

خداوند طراوت، جویباران

***

به نام خداوند خوب بهار

خداوند گل، لاله و لاله زار

***

به نام خدای بلندآسمان

خداوند خاک و خدای جهان

***

به نام خداوند پاک و دلیر

خداوند دریا، خدای امیر

***

به نام خداوند سبز و سپید

خداوند سال و خداوند عید

***

به نام خداوند سنگ و خداوند گنج

خداوند شادی خداوند رنج

***

به نام خداوند کوه و خداوند دشت

خداوند دره خداوند گشت

***

به نام خداوند ریحان و گل

خداوند هادی هدایت سبل

***

به نام خدای شفیع و صبور

خداوند دانش خداوند نور

***

به نام خداوند تاج و خداوند گنج

خداوند روزی، سرای سپنج

***

به نام خداوندی که کارساز است

ز ما و طاعت ما بی نیاز است

***

به نام خداوند شعر و سخن

نخستین سخن در همه انجمن

***

به نام خدای سمیع و بصیر

خطا پوش بخشنده بی نظیر

***

به نام خدای علیم و حکیم

رحیم و بسیط و شریف و نعیم

***

به نام خدای بزرگ و احد

تعالی و شافی، قدیر و صمد

***

به نام خدای رئوف و غفور

حمید و لطیف و مجید و صبور

***

به نام خداوند وجد و سرور

پدید آور عشق و احساس و شور

***

به نام خداوند شمشیر و تیغ

که باران آتش درآرد ز میغ

***

به نام خداوند نیکوسرشت

که او در جهان بذر نیکی بکشت

***

به نام خداوندباران نقل و تگرگ

نفس های باد و تپش های برگ

***

به نام خداوند رنگین کمان

خداوند بخشنده مهربان

***

به نام آن خدای پاک سبحان

که از خاک آفرید اینگونه انسان

***

به نام خداوند دادار پاک

پدید آور آدم از آب وخاک

***

به نام خدایی که برذات وی

محال است هرگز برد عقل، پی

***

به نام خدایی که خاک آفرید

کزان خاک انسان پاک آفرید

پوستر آهنگ به نام خدا بابک مافی

 

متن آهنگ به نام خدا از بابک مافی

 

 

به نام خدایی که وقت جدایی

تو رو دست هیچکی بجز اون نمیدم

تو هر ماجرایی رسیدم به جایی

که هیچکی جز اونو کنارم ندیدم

به نام خدایی که صبح رو بهم داد

که حالم رو بپرسید که دردامو فهمید

خدایی که با عشق خدایی که با نور

خدایی که با تو گناهامو بخشید

از اون روزی که قدر تو رو دونستم

صمیمی تر شده حتی خدا با من

چقدر خوبه که آرامش بهم میده

خدایا از همون همیشگی لطفا

دلم بی قراره چه خوبه دوباره

بگی موندگاری از اینجا نمیری

بگی که قراره بمونی کنار

دل عاشقم تا غمامو بگیری

تو هستی که هستم تو هستی که زنده ام

تو هستی که میشه به دردام بخندم

حواست به من هست همینه که

می خوام با یه حال بهتر بهت دل ببندم

 

کلام آخر

اشعار در حمد و ذکر و ثنای پروردگار دو عالم کم نیست. زیباترین شعری که با این مضمون مطالعه کرده‌اید را با ما و سایر همراهان مجله ستاره به اشتراک بگذارید.

وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
بدون نام
۸ روز پیش
بسمه تعالی

با سلام و احترام
من چند بیت شعر از این صفحه را برای آغاز کلیپ های کوتاه خود در مورد طبیعت انتخاب کردم تا آنها را گویش کنم.
خواستم مطمئن شوم که این نوع استفاده از نظر شما بلااشکال است.

با تشکر از زحمات شما در جهت آگاهی بخشی مردم
ایرادی ندارد. موفق باشید.
بدون نام
۲ ماه پیش
saba
۶ ماه پیش
ممنون از شعر های زیبا و متنوعتون . من خیلی سایت های مختلف رو جستجو کردم ولی هیچکدومشون به خوبی اینها نبودن . خسته نباشید .
سلامت باشید مخاطبِ جان :)
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
بدون نام
۸ روز پیش
بسمه تعالی

با سلام و احترام
من چند بیت شعر از این صفحه را برای آغاز کلیپ های کوتاه خود در مورد طبیعت انتخاب کردم تا آنها را گویش کنم.
خواستم مطمئن شوم که این نوع استفاده از نظر شما بلااشکال است.

با تشکر از زحمات شما در جهت آگاهی بخشی مردم
ایرادی ندارد. موفق باشید.
بدون نام
۲ ماه پیش
saba
۶ ماه پیش
ممنون از شعر های زیبا و متنوعتون . من خیلی سایت های مختلف رو جستجو کردم ولی هیچکدومشون به خوبی اینها نبودن . خسته نباشید .
سلامت باشید مخاطبِ جان :)