سرشانه دمبل ایستاده تک دست

برای انجام حرکت سرشانه دمبل ایستاده تک دست بایستی آرنج را با زاویه 90 درجه نگه داشته و دمبل را موازی با شانه به طوری در دست بگیرید که انگشت شست به سمت صورت‌تان باشد.

ستاره | سرویس ورزش – برای انجام حرکت ایستاده تک دست دمبل یک دمبل بردارید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید. آرنج را با زاویه 90 درجه نگه داشته و دمبل را موازی با شانه به طوری در دست بگیرید که انگشت شست به سمت صورت‌تان باشد. به سادگی دمبل را تا بالای سر خود به طرف بالا ببرید و دوباره سر جای اول بازگردانید. بعد از چند ست تکرار این حرکت، دمبل را به دست دیگر داده و همین حرکت را تکرار کنید.

بنر-هومکا-ستاره

 

ایستاده تک دست دمبل، تک دست، دمبل، عضله سازی، سرشانه


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات سرشانه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات سرشانه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo