کشش کول (ذوزنقه‌ای) جفت دمبل از جلو

حرکت کشش کول یا حرکت ذوزنقه‌ای جفت دمبل از جلو را هم می‌توان نشسته و هم ایستاده انجام داد. در این حرکت آرنج‌ها بایستی تا حد امکان صاف باشند.

ستاره | سرویس ورزش – حرکت کشش کول (ذوزنقه‌ای) جفت دمبل از جلو را نیز می‌توان هم به صورت ایستاده و هم نشسته انجام داد. مانند حرکت قبل دو دمبل بردارید و دست‌ها را در حالت آویزان نگه دارید، به طوری‌که کف دست‌ها رو به بدن خودتان باشند. حالا هم‌زمان هر دو دست را به صورت موازی با زمین و در امتداد شانه‌ها بالا بیاورید. آرنج‌ها را باید تا حد ممکن صاف نگه دارید. یک ثانیه مکث و بعد دوباره دست‌ها را پایین ببرید و دوباره و دوباره همین حرکت را تکرار کنید. تعداد تکرار حرکات به اندازه دل‌خواه و یا بنا به نظر مربی تعیین می‌شود.
 
 
کشش کول (ذوزنقه‌ای) جفت دمبل از جلو، ذوزنقه ای، کول، عضله سازی، تقویت سرشانه


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات سرشانه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات سرشانه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo