پرس سرشانه دمبل نشسته

برای انجام حرکت پرس سرشانه دمبل نشسته بایستی دو دمبل هم وزن انتخاب کرده و با آرنجی 90 درجه دمبل‌ها را بالا و پایین ببرید.

ستاره | سرویس ورزش – برای انجام حرکت پرس سرشانه دمبل نشسته، باید روی نیمکت یا صندلی بنشینید و کمر را کاملا صاف کنید. دو دمبل هم وزن انتخاب کنید و دست‌ها را دو برابر عرض شانه باز کنید. دمبل‌ها باید موازی با شانه‌ها نگه داشته شوند و آرنج‌ها دارای زاویه 90 درجه باشند. حالا هم‌زمان هر دو دمبل را صاف به طرف بالا ببرید و دوباره پایین بیاورید. این حرکت را نیز در چند ست و به همین ترتیب تکرار کنید.

 

پرس سرشانه دمبل نشسته، دمبل، سرشانه، عضله سازی، بازو


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات سرشانه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات سرشانه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo