نشر جانب تک دست دمبل

حرکت نشر جانب تک دست دمبل یکی از موثرترین حرکات در تقویت عضلات سرشانه است. برای انجام این حرکت مچ دست را به سمت داخل نگه داشته و دمبل را نزدیک ران پای راست خود نگه دارید.

ستاره | سرویس ورزش – برای انجام حرکت نشر جانب تک دست دمبل، با دست راست یک دمبل بردارید و پاها را به اندازه عرض شانه‌ها باز کنید. مچ دست را به سمت داخل نگه داشته و دمبل را نزدیک ران پای راست خود نگه دارید. بدون تغییردادن حالت مچ دست دمبل را به سادگی به طرف راست بالا بیاورید تا جایی که دست راست موازی با زمین قرار گیرد. یک مکث 1 ثانیه‌ای کرده و دوباره دست را پایین ببرید و همین حرکت را تکرار کنید. وقتی به تعداد دل‌خواه این تمرین را انجام دادید، دمبل را به دست دیگر خود بدهید و با دست چپ نیز همین حرکت را تکرار کنید.

 

نشر جانب تک دست دمبل، نشر جانب، نشر جلو، دمبل، هالتر


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات سرشانه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات سرشانه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo