نشر جانب تک دست روی میز شیب دار

حرکت نشر جانب تک دست روی میز شیب دار برای تقویت عضلات سرشانه انجام می‌گیرد. انجام این حرکت مانند کشیدن طناب ماشین چمن‌زنی برای روشن کردن آن است.

ستاره | سرویس ورزش – برای نشر جانب تک دست روی میز شیب دار، ابتدا روی یک میز شیب‌دار به پهلوی راست دراز بکشید و دست راست را زیر سرتان قرار دهید. با دست چپ یک دمبل برداشته و ان را به شکل اویزان رو به پایین نگه دارید. حالا دمبل را به سمت سقف بالا ببرید و تا جایی که می‌توانید دست خود را صاف کنید و بعد دوباره دست را پایین بیاورید. این حرکت را چندین مرتبه به آرامی تکرار کنید. انجام این حرکت مانند کشیدن طناب ماشین چمن‌زنی برای روشن کردن آن است.

بنر-هومکا-ستاره

 

نشر جانب تک دست روی میز شیب دار، دمبل، هالتر، تقویت سرشانه، علت شانه درد


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات سرشانه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات سرشانه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo