پرس سرشانه با دستگاه (نظامی)

برای انجام حرکت پرس سرشانه با دستگاه بایستی از دستگاه پرس نظامی کمک بگیرید. این حرکت موثر در تقویت عضلات سرشانه می‌باشد.

ستاره | سرویس ورزش – برای تمرین پرس سرشانه با دستگاه باید از دستگاه پرس نظامی استفاده کنید. به پشتی دستگاه تکیه دهید و کاملا صاف بنشینید. دستگیره های دستگاه را گرفته و آن‌ها را به سمت بالا ببرید. دوباره دست‌ها را پایین بیاورید و دوباره همان حرکت تکرار کنید. این تمرین را نیز باید در چند ست انجام دهید.

بنر-هومکا-ستاره

 

پرس سرشانه (نظامی) با دستگاه، سرشانه دستگاه، تقویت سرشانه، درد شانه


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات سرشانه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات سرشانه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo