پرس سرشانه دمبل چرخشی نشسته

حرکت پرس سرشانه دمبل چرخشی نشسته (Deltoid Middle) یکی از حرکات موثر برای تقویت عضلات سرشانه است. دقت داشته باشید در انجام این حرکت بایستی کمر کاملا صاف نگه داشته شود.

ستاره | سرویس ورزش – روش انجام پرس سرشانه دمبل چرخشی نشسته به این صورت است که باید روی لبه نیمکت یا صندلی بنشینید و کمر را کاملا صاف نگه دارید. دو دمبل هم‌وزن برداشته و آن‌ها را به سمت داخل و روبروی شانه‌ها نگه دارید. هم‌زمان مچ هر دو دست را بچرخانید و دمبل‌ها را بالای سر ببرید (آرنج دست نباید خم شود). بعد از یک مکث کوتاه دست‌ها را دوباره به محل اول بازگردانید و دوباره همین حرکت را تکرار کنید.

بنر-هومکا-ستاره

 

پرس سرشانه دمبل چرخشی نشسته، دمبل، هالتر، سرشانه، عضله سازی


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات سرشانه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات سرشانه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo