نشر از جلو با هالتر

حرکت نشر از جلو با هالتر یکی از حرکات بسیار موثر در تقویت عضلات سرشانه است. در این حرکت بایستی به آرامی اما با قدرت دست‌ها را به همراه هالتر و موازات زمین بالا بیاورید.

ستاره | سرویس ورزش – برای حرکت نشر از جلو با هالتر، ابتدا میله هالتر را بردارید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید. میله هالتر را با دو دست محکم نگه دارید و دست‌ها را رو به پایین نگه دارید. به آرامی اما با قدرت دست‌ها را به موازات زمین بالا بیاورید. بعد از یک مکث کوتاه دست‌ها را به محل اول بازگردانید و دوباره حرکت را تکرار کنید.

 

نشر از جلو با هالتر، نشر، سرشانه، تقویت شانه، شانه درد، هالتر


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات سرشانه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات سرشانه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo