نشر از جلو دمبل روی میز شیب دار

حرکت نشر از جلو دمبل روی میز شیب دار یکی از حرکات مربوط به تقویت عضلات سرشانه است. نکته مهم در این حرکت صاف بودن هر دو دست و خم نشدن آرنج است.

ستاره | سرویس ورزش – روش انجام تمرین نشر از جلو دمبل روی میز شیب دار به این صورت است که ابتدا باید دو دمبل هم وزن انتخاب کنید و به پشت روی یک میز شیب‌دار دراز بکشید. هر دو دست را روی ران‌های خود قرار دهید به طوری که شست هر دو دست رو به یکدیگر قرار گیرند . حالا به طور هم‌زمان هر دو دمبل را با زاویه 45 درجه بالا بیاورید و دوباره دست‌ها را در موقعیت اول قرار دهید. در طول انجام این حرکت باید هر دو دست مستقیم و صاف قرار گیرند و آرنج‌ها خم نشوند. حرکت را چند مرتبه به آرامی تکرار کنید.

 

نشر از جلو دمبل روی میز شیب دار، دمبل، هالتر، نشر از جلو، سرشانه


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات سرشانه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات سرشانه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo