طالع بینی ازدواج و زناشویی بر مبنای ماه‌ تولد

طالع بینی ازدواج بر اساس ماه‌های تولد مرد و زن و بررسی سازگاری ازدواج و پیوند زناشویی بر اساس ماه‌های تولد

ستاره | سرویس سرگرمی – با مجموعه‌ای از طالع بینی‌های ازدواج مربوط به هر ماه همراه همیشگی ستاره باشید.

طالع بینی ازدواج، ماه تولد، انتخاب همسر، فال ماه

 

طالع بینی ازدواج متولدین فروردین ماه با سایر ماه‌ها

فروردین با فروردین: (خوب) سازگاری مثبت واقع‌بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگر.

فروردین با اردیبهشت: (متوسط) خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی‌های مشترکشان می‌باشد.

فروردین با خرداد: (بد) پر جنب‌و‌جوش، بی‌قرار، تنوع‌طلب و سرکش.

فروردین با تیر: (متوسط) برون‌گرا، ایده‌آلیست، امکان مشکل وجود دارد.

فروردین با مرداد: (خوب) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد.

فروردین با شهریور: (بد) یکی پاک‌سرشت و انسان‌دوست دیگری جسور و جاه‌طلب.

فروردین با مهر: (بسیار خوب) افرادی منصف و معتقد به تساوی حقوق زن و مرد.

فروردین با آبان: (بد) آزادی‌خواه، سلطه‌گر، خواهان تنهایی و درون‌گرا.

فروردین با آذر: (عالی) کم‌ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است.

فروردین با دی: (بد) تفاهم چندانی باهم ندارند مرموز و محافظه‌کار می‌باشند.

فروردین با بهمن: (بد) سلطه‌گر، آرمان‌گرا، موقعیت درک یکدیگر را ندارند.

فروردین با اسفند: (متوسط) با مشکل مواجه است ولی ممکن است پیوند خوبی باشد.

 

طالع بینی ازدواج متولدین اردیبهشت ماه با سایر ماه‌ها

اردیبهشت با فروردین: (متوسط) ممکن است مشکل داشته باشند ولی قابل حل شدن است.

اردیبهشت با اردیبهشت: (متوسط) نسبتا خودرای و لجباز هستند، ممکن است مشکل پیش بیاید.

اردیبهشت با خرداد: (متوسط) تیزهوش، کنجکاو و چندان باهم سازگار نیستند.

اردیبهشت با تیر: (بسیار خوب) خانواده‌دوست، خون‌گرم، پیوندی محکم و استوار.

اردیبهشت با مرداد: (بسیار خوب) عاشق‌پیشه، باصداقت، وفادار، پیوندی مملو از آرامش.

اردیبهشت با شهریور: (خوب) جوان‌مرد، باسخاوت، مددکار و بدون مشکل.

اردیبهشت با مهر: (متوسط) اهل اعتدال، معاشرتی، خونسرد و کمی با حسادت.

اردیبهشت با آبان: (خوب) آرمان‌گرا، بلندپرواز، همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار.

اردیبهشت با آذر: (متوسط) جسور، بی‌پروا، نیازمند با آزادی و بدون تفاهم.

اردیبهشت با دی: (بسیار خوب) با ثبات، رازنگه‌دار، پیوندی مستحکم و پابرجا.

اردیبهشت با بهمن: (بد) کنجکاو، آزادیخواه و آرمان‌گرا .

اردیبهشت با اسفند: (خوب) اشخاصی تودار و بسیار محتاط توانایی سازگاری را دارند.

 

طالع بینی ازدواج متولدین خرداد ماه با سایر ماه‌ها

خرداد با فروردین: (بد) افرادی پرجنب‌و‌جوش و بی‌قرار، ناسازگار و بدون‌تفاهم.

خرداد با اردیبهشت: (متوسط) تیزهوش، کنجکاو و تنوع‌طلب. چندان باهم سازگار نیستند.

خرداد با خرداد: (خوب) مشورت‌پذیر، با استدلال، توانا در برطرف‌کردن مشکلات.

خرداد با تیر: (متوسط) باروحیه، تنوع‌طلب و بی‌قرار، خودشان می‌توانند باعث ایجاد مشکلات شوند.

خرداد با مرداد : (بسیار خوب) زوجی جذاب و اجتماعی با صفات مشترک فراوان.

خرداد با شهریور: (متوسط) چندان ذوق و شوقی در روابط‌شان وجود ندارد.

خرداد با مهر: (بسیار خوب) خون‌سرد، باسلیقه، هنردوست و بسیار بانشاط می‌باشند.

خرداد با آبان: (متوسط) برای رسیدن به خوشبختی باید یک‌دیگر را تحمل کنند.

خرداد با آذر: (بسیار خوب) سرشار از ذوق‌وشوق برای زندگی مشترک.

خرداد با دی: (خوب) خویشتن‌دار، سیاست‌مدار و از سازگاری مناسب برخوردارند.

خرداد با بهمن: (بسیار خوب) با روحیه‌ی انسان‌دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر.

خرداد با اسفند: (بد) خیال‌باف، رویاپرداز، مرموز، عدم تفاهم با همدیگر.

 

طالع بینی ازدواج متولدین تیر ماه با سایر ماه‌ها

تیر با فروردین: (متوسط ) برون‌گرا، ایده‌آلیست، امکان مشکل وجود دارد.

تیر با اردیبهشت: (بسیار خوب) نقاط اشتراک فراوانی با یکدیگر دارند.

تیر با خرداد: (متوسط) یکی آرام و مهربان دیگری پرشور و با انرژی.

تیر با تیر : (خوب) علی‌رغم اختلاف سلیقه پیوند خوبی می‌باشد.

تیر با مرداد: (خوب) خصوصیات مشترک زیاد و ازدواجی موفق دارند.

تیر با شهریور: (بسیار خوب) یکی مهارت فراوان در امور مالی و دیگری حساب‌گر و صرفه‌جو و هماهنگ.

تیر با مهر :(بسیار خوب) هر دو مهربان، انسان‌دوست و توان‌مند.

تیر با آبان: (متوسط) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر مسائل هماهنگ می‌باشند.

تیر با آذر: (بد) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر، دیگری متمایل به رکن خانواده.

تیر با دی: (خوب) از نظر مالی، اخلاقی و روابط هماهنگ هستند. بنابراین پیوندی موفق می‌شود.

تیر با بهمن: (متوسط) ازدواج می‌تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد.

تیر با اسفند: (بسیار خوب) پیوندی بسیار خوب همراه با عشق و علاقه و تفاهم کامل.

 

طالع بینی ازدواج متولدین مرداد ماه با سایر ماه‌ها

مرداد با فروردین: (خوب) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد.

مرداد با اردیبهشت : (بسیار خوب) مهربان و خانواده دوست. ازدواجی موفق و پایدار.

مرداد با خرداد: (بسیار خوب) اجتماعی، خون‌گرم، همراه با سازگاری مثبت.

مرداد با تیر: (خوب) اختلاف سلیقه زیادی باهم ندارند. موقعیت همدیگر را درک می‌کنند.

مرداد با مرداد: (خوب) صفات مشترک خوب باعث تقویت پیوندشان خواهد بود.

مرداد با شهریور: (متوسط) یکی منضبط و قانون‌مند، دیگری پرشور و زیباپسند.

مرداد با مهر: (خوب) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند.

مرداد با آبان: (متوسط ) یکی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران.

مرداد با آذر: (متوسط) یکی پرشور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال.

مرداد با دی: (متوسط) به دلیل داشتن حق مشترک برتری‌جویی شاید دچار اختلاف شوند.

مرداد با بهمن: (خوب) هر دو آرمان‌گرا و ایده‌آلیست. پیوندی موفق خواهد بود.

مرداد با اسفند: (خوب) با هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر

 

طالع بینی ازدواج متولدین شهریور ماه با سایر ماه‌ها

شهریور با فروردین: (بد) یکی پاک‌سرشت و انسان‌دوست، دیگری جسور و جاه طلب.

شهریور با اردیبهشت: (خوب) صفات مشترک خوب نظیر جوان‌مردی و نجابت.

شهریور با خرداد: (متوسط) یکی عاطفی و عاشق پیشه، دیگری با نظم و برنامه مشخص

شهریور با تیر: (بسیار خوب) در امور مالی هماهنگ و با صفات مشترک فراوان

شهریور با مرداد: (متوسط) نسبتا لج‌باز و خودرای. شاید با مشکل مواجه شوند.

شهریور با شهریور: (بسیار خوب) هر دو صمیمی و صادق و با محبت می‌باشند.

شهریور با مهر: (خوب) مشورت‌پذیر با منطق و در برطرف کردن مشکلات توانا.

شهریور با آبان: (متوسط) جسور و بی‌پروا. سرشار از انرژی و بلند پرواز.

شهریور با آذر: (بد) تنوع‌طلب، خواهان استدلال در ایجاد نظم و انضباط. دچار مشکل هستند.

شهریور با دی: (خوب) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت.

شهریور با بهمن: (متوسط) چنین پیوندی با سعی و کوشش می‌تواند خوب باشد.

شهریور با اسفند: (خوب) بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می‌شود.

 

طالع بینی ازدواج متولدین مهر ماه با سایر ماه‌ها

مهر با فروردین: (بسیار خوب) خون‌گرم و مهربان معتقد به تساوی حقوق زن و مرد.

مهر با اردیبهشت: (خوب) انسان‌هایی هستند که تمایل زیادی به حفظ آرامش و اعتدال دارند.

مهر با خرداد: (بسیار خوب) آدم‌هایی حساب‌گر، خون‌گرم، تفاهم مناسبی با هم دارند.

مهر با تیر: (بسیار خوب) اهل رفت و آمد و معاشرت با دیگران و بسیار شکیبا

مهر با مرداد: (خوب) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند.

مهر با شهریور: (خوب) پیوندی موفق چون منصف عادل و با سلیقه می‌باشند.

مهر با مهر : (خوب) به دلیل اشتراکات زیادی که دارند می توانند موفق باشند

مهر با آبان : (متوسط) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما می توانند موفق باشند

مهر با آذر : (بسیار خوب) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیری می باشند

مهر با دی : (متوسط) نسبتا خودرای بلندپرواز . ممکن است با مشکل روبرو شوند

مهر با بهمن : (بد) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش

مهر با اسفند : (بسیار خوب ) پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند

 

طالع بینی ازدواج متولدین آبان ماه با سایر ماه‌ها

آبان با فروردین: (بد) آزادی‌خواه، سلطه‌گر، خواهان تنهایی و درون‌گرا.

آبان با اردیبهشت: (خوب) آرمان‌گرا، بلندپرواز، همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاری.

آبان با خرداد: (متوسط) برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر را تحمل کنند.

آبان با تیر: (متوسط ) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر موارد هماهنگ می‌باشند.

آبان با مرداد: (متوسط) یکی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگران.

آبان با شهریور: (متوسط) جسور، بی‌پروا، سرشار از انرژی و بلندپرواز.

آبان با مهر: (متوسط) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما می‌توانند موفق باشند.

آبان با آبان: (بد) مستعد به خشمگین‌شدن و از کوره‌ در رفتن. در نتیجه پیوندی همراه با مشکلات دارند.

آبان با آذر: (متوسط) یکی سخت‌گیر در مسائل و دیگری سرشت پویا و جدی دارد.

آبان با دی: (بد) هر دو دارای خصلت سلطه‌طلبی و سخت‌گیرانه می‌باشند.

آبان با بهمن: (بد) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه‌جو و خواهان کسب برتری.

آبان با اسفند: (بد) یکی آرمان‌گرا و عاشق پیشه، دیگری با اعتماد به نفس کافی.

 

طالع بینی ازدواج متولدین آذر ماه با سایر ماه‌ها

آذر با فروردین: (عالی) کم‌ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است.

آذر با اردیبهشت: (متوسط ) جسور، بی‌پروا، نیازمند به آزادی و بدون تفاهم.

آذر با خرداد: (بسیار خوب) سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک.

آذر با تیر: (بد) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده.

آذر با مرداد: (متوسط) یکی پرشور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال.

آذر با شهریور: (بد) تنوع‌طلب، خواهان استقلال در ایجاد نظم و انضباط. دچار مشکل هستند.

آذر با مهر: (بسیار خوب) دارای خصیصه‌هایی مثل محبت، درستکاری و مسئولیت‌پذیری می باشند.

آذر با آبان: (متوسط) یکی سخت‌گیر در مسائل، دیگری سرشت پویا و جدی دارد.

آذر با آذر: (بسیار خوب) پیوندی بسیار مطلوب توام با سعادت و خوشبختی.

آذر با دی: (متوسط) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند. باید خویشتن‌دار باشند.

آذر با بهمن: (بسیار خوب) از موفق‌ترین پیوندهای زناشویی خواهد بود، چون مثبت‌گرا هستند.

آذر با اسفند: (متوسط) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه‌آمیز و دیگری بسیار عاطفی می‌باشد.

 

طالع بینی ازدواج متولدین دی ماه با سایر ماه‌ها

دی با فروردین: (بد) تفاهم چندانی با هم ندارند. مرموز و محافظه کار می‌باشند.

دی با اردیبهشت: (بسیار خوب) با ثبات رازنگه‌دار، پیوندی مستحکم و پابرجا.

دی با خرداد: (خوب) خویشتن‌دار، سیاست‌مدار و از سازگاری مناسب برخوردارند.

دی با تیر: (خوب ) از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستند.

دی با مرداد: (متوسط) به دلیل داشتن حس مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند.

دی با شهریور: (خوب) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت.

دی با مهر: (متوسط) نسبتا خودرای و بلند پرواز، ممکن است با مشکل روبرو باشند.

دی با آبان: (بد) هردو دارای خصلت سلطه‌طلبی و سخت‌گیرانه می‌باشند.

دی با آذر: (متوسط) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند می‌بایست خویشتن‌دار باشند.

دی با دی: (متوسط) خصوصیات مشترک باعث شادابی یا یکنواختی زندگی مشترک آنها می‌شود.

دی با بهمن: (متوسط) یکی محتاط و محافظه‌کار، دیگری سخت‌گیر و جدی.

دی با اسفند: (متوسط) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق‌پیشه

 

طالع بینی ازدواج متولدین بهمن ماه با سایر ماه‌ها

بهمن با فروردین: (بد) سلطه‌گر، آرمان‌گرا، موقعیت درک یکدیگر را ندارند.

بهمن با اردیبهشت: (بد) کنجکاو آزادی‌خواه و آرمان‌گرا و ایده متفاوت از یکدیگر.

بهمن با خرداد: (بسیار خوب) با روحیه انسان‌دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر.

بهمن با تیر: (متوسط) ازدواج می‌تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد.

بهمن با مرداد: (خوب) هردو آرمان‌گرا و ایده‌آلیست، پیوندی موفق خواهد بود.

بهمن با شهریور: (متوسط) چنین پیوندی با سعی و کوشش می‌تواند خوب باشد.

بهمن با مهر: (بد) پرجنب‌وجوش، بی‌قرار، تنوع‌طلب و سرکش.

بهمن با آبان: (بد) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه‌جو و خواهان کسب برتری.

بهمن با آذر: (بسیار خوب) از موفق‌ترین پیوند‌های زناشویی خواهد بود چون مثبت‌گرا هستند.

بهمن با دی: (متوسط) یکی محتاط و محافظه‌کار دیگری سخت‌گیر و جدی و تلاش‌گر.

بهمن با بهمن: (خوب) پیوندی بسیار موفق، توانا در مدیریت امور مختلف.

بهمن با اسفند: (خوب) یکی روشن‌فکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر

 

طالع بینی ازدواج متولدین اسفند ماه با سایر ماه‌ها

اسفند با فروردین: (متوسط) با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد.

اسفند با اردیبهشت: (خوب) اشخاصی تودار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند.

اسفند با خرداد: (بد) خیال‌باف و رویاپرداز، مرموز و عدم تفاهم با همدیگر

اسفند با تیر: (بسیار خوب) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم کامل

اسفند با مرداد: (خوب) هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر.

اسفند با شهریور: (خوب) بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می‌شوند.

اسفند با مهر: (بسیار خوب) پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند.

اسفند با آبان: (بد) یکی آرمان‌گرا و عاشق‌پیشه، دیگری با اعتماد به نفس کافی

اسفند با آذر: (متوسط) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه‌آمیز و دیگری بسیار عاطفی می‌باشد.

اسفند با دی: (متوسط) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه

اسفند با بهمن: (خوب) یکی روشن‌فکر و اهل منطق، دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر.

اسفند با اسفند: (بد) به خاطر زودرنجی و حساس‌بودن ممکن است مشکلاتی پیش بیاید.


ستاره
Logo