گزارش تصویری تشییع پیکر علی طباطبایی، بازیگر جوان

سیدعلی طباطبایی فرزند سید کمال طباطبایی بود که در شامگاه یکشنبه هشتم شهریور بر اثر ایست قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد. گزارش تصویری تشییع پیکر علی طباطبایی، بازیگر جوان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
مراسم تشییع پیکر علی طباطبایی بازیگر جوان سینما و تلویزیون صبح امروز سه شنبه «10 شهریور» از مقابل منزل وی برگزار شد.
اعلامیه علی طباطبایی ،گزارش تصویری خاکسپاری علی طباطبایی
گزارش تصویری تشییع پیکر علی طباطبایی، بازیگر جوان

<!–

–>

https://setare.com/#carousel98, https://setare.com/#thumbs98 , https://setare.com/#carousel_desc98 { overflow: hidden; } https://setare.com/#carousel-wrapper98 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid https://setare.com/#839494 } https://setare.com/#carousel-wrapper298 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid https://setare.com/#839494 } https://setare.com/#carousel98 span, https://setare.com/#carousel98 img, https://setare.com/#thumbs98 a, https://setare.com/#thumbs98 img { display: block; float: left; } https://setare.com/#carousel_desc98 span { width: 100%; /* height: 100%; */ display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; } https://setare.com/#carousel98 span, https://setare.com/#carousel98 a, https://setare.com/#thumbs98 span, https://setare.com/#thumbs98 a { position: relative; display: block; height: 100%; } https://setare.com/#carousel98 img, https://setare.com/#thumbs98 img { border: none; width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; } https://setare.com/#carousel98 span { width: 554px; height: 313px; } https://setare.com/#carousel_desc98 span { width: 554px; height: auto; } https://setare.com/#thumbs-wrapper98 { padding: 20px 40px; position: relative; } https://setare.com/#thumbs98 a { border: 2px solid https://setare.com/#899; width: 150px; height: 100px; margin: 0 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; -webkit-transition: border-color .5s; -moz-transition: border-color .5s; -ms-transition: border-color .5s; transition: border-color .5s; } https://setare.com/#thumbs98 a:hover, https://setare.com/#thumbs98 a.selected { border-color: https://setare.com/#566; } .fluid_container_album imghttps://setare.com/#shadow { width: 100%; position: absolute; bottom: 0; } $(function() { $(‘https://setare.com/#carousel98’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘56%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); /* $(‘https://setare.com/#carousel_desc98’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘30%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); */ $(‘https://setare.com/#thumbs98’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, prev: ‘https://setare.com/#prev’, next: ‘https://setare.com/#next’, items: { visible: { min: 2, max: 6 }, width: 150, height: ‘66%’ } }); $(‘https://setare.com/#thumbs98 a’).click(function() { $(‘https://setare.com/#carousel98’).trigger(‘slideTo’, ‘https://setare.com/#’ + this.href.split(‘https://setare.com/#’).pop() ); /* $(‘https://setare.com/#carousel_desc98’).trigger(‘slideTo’, ‘https://setare.com/#’ + this.href.split(‘https://setare.com/#’).pop() ); */ $(‘https://setare.com/#thumbs98 a’).removeClass(‘selected’); $(this).addClass(‘selected’); return false; }); });


ستاره
Logo