نشر از جلو دمبل تک تک (متناوب)

حرکت نشر از جلو دمبل تک تک (متناوب) یکی از حرکات مخصوص برای تقویت عضلات سرشانه است. در این حرکت دقت داشته باشید که بایستی بازو کاملا صاف شده و آرنج خم نشود.

ستاره | سرویس ورزش – برای حرکت نشر از جلو دمبل تک تک (متناوب)، بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید. دو دمبل بردارید و دست ها را جلوی پاها و صاف رو به پایین نگه دارید. یک دست را تا جایی بالا بیاورید که با سطح زمین به صورت موازی قرار گیرد، به یاد داشته باشید که بازو باید کاملا صاف و مستقیم قرار گیرد و آرنج خم نشود. دست را به آرامی بالا بیاورید و بعد پایین ببرید و سر جای اول قرار دهید. سپس همین حرکت را برای دست دیگر تکرار کنید.
 
نشر از جلو دمبل تک تک،درد شانه‌ها، درد پپشت شانه، درمان درد شانه


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات سرشانه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات سرشانه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo