مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۳
کد خبر: ۱۳۷۸۶
تعداد نظرات: ۲۵ نظر
دیدن بز در خواب از دیدگاه تفسیرگران جدید بیشتر در رابطه با تمایلات جسمانی است.اگر بز دیده شده ماده باشد نیروی باروری فرد را نشان می‌دهد.
تعبیر خواب بز - معنی دیدن بز در خواب چیست؟

ستاره |
سرویس سرگرمی -
بز در خواب می‌تواند نمادی از تمایلات جسمانی و باروری باشد. خوانندگان گرامی توجه نمایند که تعبیر خواب هر فرد بر اساس شرایط زندگی او انجام می‌شود و تفاسیر برای هر نفر با شخص دیگر متفاوت است. برای آگاهی از فضا و تعابیر کلی خواب‌هایتان می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب رجوع نمایید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب بز

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا دیدن بز در خواب اشاره به تصاویر زیر دارد:
بز: تمایلات جسمانی، اگر بز ماده باشد نیروی باروری و زایایی، توان بالا رفتن که اشاره به ترقی شخصی یا اجتماعی دارد. طاقت و تحمل بالا برای بقا در شرایط سخت، گاهی این تصویر در رویا نمایانگر غرایز طبیعی شخص است که وارون و اهریمنی شده‌اند. اگر بز در حال حمله بود با شخصی درگیر هستید، ثابت قدمی یا برخورد آسان با دشواری‌ها (اگر از بز نگهداری می‌کردید)، این تصویر به خوبی نمایانگر احساس مسئولیت و اهمیت دادن شما به دیگران است. اگر از بزها نسل کشی می‌کردید به غریزه تولید مثل شما اشاره دارد.
 
کارل گوستاو یونگ در رابطه با دیدن بز در خواب می‌گوید:
 • دیدن بز در خوابتان بیانگر این است که عدم توانایی برای قضاوت و ساده لوحی شماست.
 • خواب دیدن یک بز نر شما را شاخ می زند، هشدار فریب، کار پنهانی و دروغ است.
 • دیدن بز کوهی در خواب بیانگر این است که آرزوی های بزرگ شما (جاه طلبی شما)، تنها از طریق صرف انرژی زیاد بدست می آید. شما موفقیت بیشتری را درنتیجه ی تلاشتان تجربه خواهید کرد. تعبیر دیگر این است که، خواب ممکن است به شما بگوید که از برخی موقعیت ها بگریزید یا عقب نشینی کنید.
 • دیدن سقوط یک بز کوهی در خواب به این معنی است که شما در نابودی یک رابطه ی عاشقانه مقصر هستید.

تعبیر خواب بز از دیدگاه آنلی بیتون و کتاب سرزمین رویا

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید بزهای سرگردان در اطراف مزرعه چرا می كنند ، علامت آب و هوای موسمی و محصول فراوان است. اگر آنها را جایی دیگر ببینید، نشانه انجام معاملاتی محتاطانه و كسب ثروتی بیشتر است.
 • اگردرخواب بز نری به شما شاخ بزند، نشانه آن است كه باید آگاه باشید تا دشمنان به اسرار شما دست نیابند.
 • اگر زنی خواب ببیند سوار بز نری شده است، علامت آن است كه به خاطر رفتار بی ادبانه احترام خود را نزد دیگران از دست می‌دهد.
 • اگر زنی خواب ببیند شیر بز می نوشد، علامت آن است كه بخاطر ثروت و مادیات ازدواج می كند و از این كار پشیمان نمی شود.
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
 • خواب یك بز : ثروت
 • تعداد بسیاری بز :فراوانی
 • بزها با یكدیگر می جنگند : رنج بسیاری خواهید داشت .
 • شما صاحب گله بز هستید : فراوانی و ثروت
 • بزهایتان را دریك محوطه نگهداری می كنید : شما را ترك خواهند كرد .
 • یك بز به شما شاخ می زند : رقبای شما خوشحال خواهند شد .
 • بزهای سفید : شانس به نفع شما می چرخد ولی بصورت بوالهوسانه و متغیر .
 • بزهای سیاه : به دوستان اعتماد نكنید .
 • بزهای سفید و سیاه : در كارهایتان بسیار محتاط باشید .
 • یك بز را می كشید : خوشبختی
 • شاخهای یك بز : فلاكت
 • یك بزغاله : در بازی برنده می شوید .
 • خواب ببینید كه از بزها نگهداری می كنید : به شما بی احترامی می شود .
 • مردم فقیر خواب ببینند كه از بزها نگهداری میكنند: پول فراوانی به دستشان می آید.
 
مطیعی تهرانی تعبیر دیدن بز در خواب را با توجه به گفته‌های تعبیرگران اسلامی کهن بدین صورت بیان می‌کند:
 • برای کسانی که ذاتا کم تحرک و تنبل هستند و کارهای خود را از امروز به فردا موکول می کنند اگر بز در خواب ببیند هشداری است که چنانچه تنبلی را ترک گویند و پر تحرک باشند سود خواهند برد. 
 • چنانچه بزی در آغوش یا همراه داشته باشید گویای نعمتی است که در اختیار دارید و تصاحب آن مستلزم به کار بردن هوش و درایت و جنب و جوش و فعالیت است. 
 • خوردن گوشت بز بیماری است و چنانچه کسی در خواب ببیند که کباب گوشت می خورد و آن کباب از گوشت بز تهیه شده بیمار می شود. 
 • خوردن شیر بز نیز نیکو است و دوشیدن شیر بز نیز همین تعبیر را دارد. 
 • چنانچه در خواب ببینید که گله ای از بز دارید و گله ای را تماشاش می کنید خواب از فراوانی نعمت خبر می دهد و می گوید که پیش روی شما سفره ای بزرگ و پرنعمت گسترده خواهد شد که شما می توانید به قدر رحمت خود از آن سفره بهره مند شوید. 
 • چیدن پشم بز نیز خوب است و از پیش آمدهای خوب به شما خبر می دهد. 
 • تنیدن پشم بز نیز همین تعبیر را دارد و نیکو است و نعمت و رفاه را بشارت می دهد.

تعبیر خواب بز به روایت معبرین اسلامی

ابن سیرین می‌گوید: 
 • تعبیر بز، مردی بزرگ، و بز ماده، زنی بزرگ می‌باشد.
 • اگر در خواب ببینی بز ماده‌ای به دست آورده‌ای، یا کسی به تو بخشیده است، تعبیرش این است که با زنی ازدواج خواهی کرد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کره بزی به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده و یا اینکه خریده‌ای، صاحب فرزند با برکتی می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 
 • اگر ببینی بز داری، از شخص بزرگی مال و اموال به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی در خانه‌ یا مکانی دیگری گله و رمۀ بز داری، به اندازه آن مال و نعمت و غنیمت به دست می‌آوری.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر بز نر، پیشقراول و پیشرو لشکر است.
 

تعبیر خواب گوشت بز

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر بز ماده و خوردن گوشت آن، مال جمع شده می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید:
اگر ببینی از گوشت بز خورده‌ای، مال و اموالی را مصرف خواهی کرد. 

بعضی از تعبیرگران
نیز گفته‌اند: خوردن گوشت بز به معنای بدست آوردن مال جمع شده است. 

جابر می‌گوید:
 • اگر گوشت بز خوشمزه باشد خیر و منفعت است، ولی اگر بدمزه باشد غم و اندوه می‌باشد. 
 • اگر ببینی گوشت بز ماده را خورده‌ای، بیمار می‌شوی ولی به زودی بهبود پیدا می‌کنی
 • اگر ببینی گوشت کره بز را خورده‌ای، چیزی از مال و اموال فرزندت را مصرف خواهی کرد.

تعبیر خواب سوار بز شدن

ابن سیرین می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی سوار بز شده‌ای و به هر طرفی حرکت می‌کنی و می‌گردی، تعبیرش این است که به مرد بزرگی حقه و فریب می‌زنی و هر طور که بخواهی او را می‌گردانی. 
 • اگر ببینی بز تو را از پشت خودش انداخته است، یـعـنـی آن مرد تو را از جاه و مقام و احترام می‌اندازد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی بز نری را به دست آوردی و برویش سوار شده‌ای، پیشقراول و پیشرو لشکر می‌شوی و یا بین تو و پیشقراول و پیشرو لشکر ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و و به ثروت و قدرت می‌رسی .
 

تعبیر خواب کشتن یا خوردن بز

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بزی را کشته‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای، تعبیرش این است که بر مرد بزرگی پیروز می‌شوی. 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 
 • اگر ببینی بز ماده را کشته‌ای ولی نه برای گوشتش،  با زنی ازدواج می‌کنی ولی از او فائده‌ای نمی‌رسد. اگر ببینی کره بز را نه برای گوشتش کشته‌ای و خورده‌ای، به خاطر فرزندت دچار مصیبتی می‌شوی.
 • اگر ببینی بز ماده را کشتی و گوشتش را خورده‌ای، خواسته تو از زنی برآورده می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بزکوهی شکار کرده‌ای و از گوشت آن خورده‌ای، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.
 

تعبیر خواب شاخ بز

ابن سیرین می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی شاخ‌های بز دراز و قوی و محکم شده، یا تعدادش زیاد شده است، تعبیرش این است که در انجام کار خودت قوی و بزرگ می‌شوی و بر مردی بزرگ پیروز خواهی شد. 
 • اگر ببینی هر دو شاخ بز را شکسته‌ای، مانع انجام کار مردی بزرگ می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شاخ‌های بز قوی و محکم می‌باشند، توانا می‌شوی .
 

تعبیر خواب پوست و مو و شیر بز

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پوست و مو و شیر بز در خواب این است که خیر و برکت و مال و اموال به تو می‌رسد.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی بز ماده‌ای را دوشیدی و از شیرش خورده‌ای، تعبیرش این است که از زنی مال و اموال بدست می‌آوری
 • اگر ببینی شیر بز می‌خوری، زنی به تو سود و منفعت می‌رساند. 

جابر می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیر بز می‌خوری، مال و اموال دشمن را می‌گیری.

ابن سیرین می‌گوید: 
 • اگر ببینی موی بز زیاد شده است، مال و اموال تو زیاد می‌شود. 
 • اگر ببینی موی بز را زده‌ای، به اندازه آن از فرزندت مال و اموالی خواهی گرفت.
 • اگر ببینی پوست بز را کنده‌ای، مال و اموال زیادی را گرفته و خرج می‌نمایی.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
کتاب فرهنگ تفسیر رویا
تعبیرستان
Khaboroya.com
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۲۵
در انتظار بررسی: ۰
مهسا
۱۱ روز پیش
سلام خدا قوت
پدر من ایام محرم گوسفند یا بز قربانی میکند.ولی هنوز نکرده
ولی من هم اصلا بفکرش نبودم
تا اینکه دوشب پیش خواب دیدم پدرم دو تا بز جوان که نمیدونم نر بودن یا ماده رو با هم (طوری که روی هم گذاشته بودشون و گردن دوتاشون توی دستش بود) میخاد سر ببره بعد من میگم چرا دو تا باهم که مادرم با خوشحالی میگه دو تا باهم بهتره و ثوابش بیشتره.بعد من میرم کنار درب و میبینم که هیأت از اون طرف داره میاد و منقلب میشم و از خواب میپرم
این اتفاقا تو حیاط عموم که توی روستاست و قبلا خونه پدری بابام بوده افتاد
لطف میکنید تعبیر کنید
سلام؛ ممنون! خواب‌تان نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. گویای عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. تا کنون تمایل‌های نفسانی و اولیه‌تان را برای پیگیری‌ها و روشنگری‌های معنوی فدا کرده‌اید. گویای جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند.
سلنا
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشیدمن تو خواب دیدم که پشت خونمون چراگاهه وبزها وگوسفندان زیادی اونجا در حال چریدن هستند که موقع نگاه کردن چشمم به دوتا خوک افتاد یکی مشکی و دیگری صورتی بود که وقتی نگاهشون کردم تبدیل به ادم شدم بعدرفتیم خونه یکی ازاقواممون و بعد عده ای ازاون ها بیرون رفتند ووقتی من میخواستم از خونه بیرون برم دیدم که بزکوهی بسیار زیبا با شاخ های بزرگ باگردنی زخمی و خونی (نمی دونم دقیقا یادم نمی یاد ولی فک کنم کلش بریده بود)بالای در حیاط بود
اگه لطف کنین تعبیر شو بگین ممنونتون میشم
سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی یک پیرو هستید. تمایل دارید با جمعیت پیش روید. بیاموزید تصمیم‌تان را خودتان بگیرید و آغازگر باشید! نشانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: نمایانگر دلسوزی شماست. بیانگر عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. نمادی از آلودگی، حرص، لجاجت یا خودخواهی است. تعبیر دیگر: ممکنست گویای شکمپرستی، ناز و نعمت و افراط باشد. شاید به کسی اشاره دارد که کثیف است یا کسی که مردسالار می‌باشد. آنچه باور دارید و آنچه در واقعیت است، ممکنست دو چیز متفاوت باشند. ممکنست مشابه رابطه یا مردی در زندگی‌تان باشد. فکر می‌کنید که خوک، چیزی خاص خواهد بود؛ اما در واقع، واقعیت، اصلا آنچه تصور کرده‌اید نیست.
زهرا
۱ ماه پیش
سلام یکی از بستگان در خواب دیدن که من یک بز ماده داشتم و کله ی بز را فشار میدادم و از سرش شیر فراوانی بیرون میومده لطفا تعبیر خواب من را بگویید با تشکر
سلام! خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: بیانگر خیر و برکت و منفعت است. از دیدگاهی دیگر: خواب‌تان گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. گویای عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. نمادی از غریزه‌های مادری و عشق مادری است. گویای مهربانی انسان، کلیت و دلسوزی است. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که شما را تغذیه می‌کند؛ چه احساسی چه مالی.
نرگس
۱ ماه پیش
سلام. عرض خسته نباشید
خواب دیدم یک اتاقکی توی یک خونه ای بود (نمیدونم خونه کی بود) و تعدادی بز و گوسفند در آن زندگی میکردند. یهمو دیدم چند گربه رفتند داخل و بزها از داخل اتاقک بیرون کردند. انگار که خودشون میخواستند در اون زندگی کنند. من هر چی گربه ها رو پیشت کردم اونها خیلی پررو و وقیح بودند و حتی یکیشون برام دندوناشو نشون داد و صداهایی از خودش در آورد. منم ی جیغ خیلی بلند سر گربه کشیدم که تا بحال اینجور چیزی از خودم ندیده بودم. کسانی که اطرافم بودند از صدای جیغ من گوشاشونو گرفته بودند.
ممنون از زحمات شما
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: گویای دلسوزی شماست. گویای عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. نمادی از روحیه‌ی مستقل، جنسیت زنانه، خلاقیت و قدرت است. همچنین گویای بدشانسی است. بسته به اینکه آیا گربه‌دوست هستید یا خیر، معنای متفاوتی دارد. می‌تواند گویای این باشد که کسی به شما خیانت می‌کند یا می‌فریبدتان. ممکنست استعاره‌ای از ملوس بودن باشد یا کسی که خرابکارست باشد. نمادی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می‌کنید که درون‌تان نگهش داشته‌اید.
حسین
۳ ماه پیش
خواب دیدم بزی رو به داخل خانه دختری که میخوامش بردم و مادر دختره هم از من سوال کرد وفهمید دخترشو میخوام تعبیرش چیع ممنون
ابتدا سلام! خواب‌تان یعنی اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک‌شان گذارید. یعنی عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید.
setare
۳ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم بزی رو بهم دادن.منم دوتاگوش هاشو بریدم.ولی هیچ خونی ندیدم.
سلام! خواب‌تان یعنی عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. لازمست به راهنمایی و کمک دیگران، پاسخ بیشتری بنمایانید یا آن را پذیراتر باشید. ممکنست خیلی به قضاوت و شهودتان اعتماد داشته باشید. لازمست بیشتر به آنچه گفته می‌شود، گوش فرا دهید. تعبیر دیگر: بیانگر نابالغ بودن و نبود تجربه است.
Reyhaneh
۳ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که توی حیاط مدرسه هستم و همون لحظه یه بز سفید رو تو آسمون دیدم که داشت پرواز می‌کرد و می رفت
تعبیرش چیه؟
سلام! خواب‌تان بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. گویای احساس ناکافی بودن و ناامنی‌های کودکی است که هرگز حل نشده‌اند. ممکنست مربوط به نگرانی درباره‌ی عملکرد و توانایی‌هایتان باشد. اگر هنوز مدرسه می‌روید، ممکنست بازتابی از زندگی روزمره‌تان باشد و هیچ اهمیت خاصی ندارد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از درس‌هایی باشد که از زندگی‌تان می‌آموزید. ممکنست در حال تجربه‌ی دوره‌ای هستید که شامل درس‌های معنوی برای شماست. گویای عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست.
مریم
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یه بز تو حیاط نامزدم بود سعی میکرد حمله کنه منو شاخ بزنه من روی سکو بودم اما من شاخشو میگرفتم و اونو محمکم تر رو زمین میزدم
خواب دیدن حیاط، بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. بز، یعنی عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. اینکه می‌خواهد شاخ بزند، بیانگر هشدار فریب، کار پنهانی و دروغ است.
رقیه
۷ ماه پیش
سلام. صبح بخیر. من خواب دیدم که چندتا بزغاله هست مادر ندارن من و برادرم به آنها شیر میدیم. میشه تعبیرشو بگین؟ مرسی.
خواب دیدن برادرتان، بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با وی یا مسأله‌های حل‌نشده از کودکی‌تان است که نیاز دارید با آنها مواجه شوید. عملی که می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت‌تان باشد! همچنین، او نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست. می‌تواند این یادآوری را کند که شخصی در زندگی بیداری‌تان، ویژگی‌ها یا رفتارهای ویژه‌ای مشابه برادرتان دارد. بزغاله، یعنی عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. شیر، نمادی از غریزه‌های مادری و عشق مادری است. بیانگر مهربانی انسان، کلیت و دلسوزی است. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که شما را تغذیه می‌کند؛ چه احساسی چه مالی.
مجهول
۹ ماه پیش
سلام خسته نباسید.من خواب دیدم که در خانه مان تعداد زیادی بز سیاه خوابیده اند .تعبیر چیه؟
دیدن خانه‌تان در خواب بیانگر امنیت، نیازهای اولیه و ارزش‌هاست. بویژه دیدن خانه‌ی کودکی‌تان، زادگاهتان یا خانه‌ای که پیشتر در آن زندگی کرده‌اید بیانگر تمایل شما برای ساخت خانه و خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طول زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته است. شما ممکن است احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر تفکر قدیمی شما باشد. دیدن بز در خوابتان بیانگر این است که عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شما است.
محمد
۱۰ ماه پیش
سلام . خواب دیدم در حال چوپانی هستم و یه بز سفید و یه گوسفند مشکی در رودخونه افتادن . و همونجا تو عمق رودخونه مشغول چریدن شدن . بز رو تونستم در بیارم ولی گوسفند رو نتونستم .
ممنون می شم تعبیرش رو برام ایمیل کنید
سلام؛ این خواب، نشانگر آنست که مسئول مالی (مِلک، ثروت، یا هر چیز دیگری) بوده‌اید یا خواهید شد که آن را از دست خواهید داد و خودتان مسبّب این از دست دادن خواهید بود؛ لذا دقّت کنید و با مشورت پیش بروید!
با تشکّر
معظمی
۱ سال پیش
سلام،
خواب دیدم دوتا گردو پر و خوشمزه پیدا کردم ولی فهمیدم واسه یکی دیگس.میخواستم بدمش بهش نگرفتش دیگه.تو ادامه خواب یه جا دیگه چندتا گردوی دیگه هم بود که مال همون آقا پسر بود ولی برشون نداشت و دادشون به من.پسر چوپان بود انگار با پدرش بودن.من میخواستم برم گردو رو بیارم پامو رو سر یه بز گذاشتم که برم از بلندی بیارمش.همون حین گله گوسفند و بز باهم دعوا کردن یه کم ولی با من کاری نداشتن.پوست سبز نداشت ولی تازه بود.بعدش یه مقدار ماهی خوردم که انگار خوشمزگیه گردو و ماهی تو دهانمه
گردو در خواب تماد خردورزی و تعقل و اندیشه در کارهاست. و افرادی که در خواب دیده اید اشاره به ابعاد مختلف شخصیت خودتان است. حسی که در خواب به آن پسر داشتید را دنبال کنید تا متوجه آن قسمت مورد نظر از خودتان شوید. فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. حیوانات زمانی که در خواب ظاهر می شوند اشاره به غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان دارند. این خواب از شما می خواهد تا به جای سرکوب امیال درونی خود به شناخت و درک و کنترل آن ها بپردازید. این کار به شما کمک می کند تا احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید و از استرس های روانی شما کاسته شود.
بدون نام
۱ سال پیش
خواب دیدم ی بز با بچه اش وایساده پیش ی پل
این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. لازم است تا از انگیزه های درونی خود برای به ثمر رساندن این مسئولیت ها استفاده کنید. این کار به شما کمک می کند تا به گسترش منافع خود در زندگی بپردازید. بزغاله در خواب می تواند نشان دهنده ی یک دوره ی آموزشی جدید یا مهارتی جدید باشد که قادر به یادگیری آن هستید.
بدون نام
۱ سال پیش
خواب ديدم يكى از همكارام زنده زنده يه بز سفيد را تيكه تيكه ميكنيد بز پاهاى بلندى داشت و در حين تيكه تيكه شدن صدايش را هنوز ميشنيدم
حیوانات زمانی که در خواب ظاهر می شوند اشاره به غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان دارند. این خواب از شما می خواهد تا به جای سرکوب امیال درونی خود به شناخت و درک و کنترل آن ها بپردازید. این کار به شما کمک می کند تا احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید و از استرس های روانی شما کاسته شود.
Reza
۱ سال پیش
خواب دیدم ک دارم ی بز رو ذبه میکنم
تعبییر‌ش چیه؟
این خواب از شما میخواهد در برخی از کارها و اهدافی که در سر دارید تنبلی را کنار بگذارید.
k-b
۱ سال پیش
سلام.خواب دیدم که یک بز سفید کوهی از شیر خودش میخورد لطفا بگید تعبیرش چی میشه ؟؟ سپاس فراوان.
در زندگی واقعی در موقعیتی قرار خواهید گرفت که برای پیروزی در آن لازم به یادگیری مهارت و آموزه های جدید است. انگیزه در آموزش های جدید (فکری یا فیزیکی) را در خود بیابید تا از رسیدن به هدف به پیشرفت و ترقی دست پیدا کنید.
کامران
۱ سال پیش
داداش درسته نصف شبه...
ولی بز ماده نداریم ها....بزا همه نرن.
ضمنا پشم هم ندارن بزها... مو دارن...
اون گوسفنده ک نرو ماده و پشم داره...
ناشناس
۱ سال پیش
جوک نگو بز نر داریم بز ماده هم داریم
مریم
۱ سال پیش
خواب دیدم ی بزغاله ک تازه ب دنیا اومده تو دستم گرفتم
این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. لازم است تا از انگیزه های درونی خود برای به ثمر رساندن این مسئولیت ها استفاده کنید. این کار به شما کمک می کند تا به گسترش منافع خود در زندگی بپردازید. بزغاله در خواب می تواند نشان دهنده ی یک دوره ی آموزشی جدید یا مهارتی جدید باشد که قادر به یادگیری آن هستید.
السا
۱ سال پیش
خواب دیدم خونه پدرم ی گله بز دارن منم بردمشون چرا و ازشون مراقبت میکنم..معنیش چیه
این خواب از شما می خواهد تا مهارت های مدیریتی خود را تقویت کرده و از این توانایی برای گسترش منافع خود در زندگی استفاده کنید.
فاطمه
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم جایی میرفتم که جلوی راهم ی بز نر ظاهر شد سفید بود من میترسیدم ازش ی بار سگ میشد و ی بار بز مث بز کوهی بود ریش داشت
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و طبیعت انسان هستند. این خواب می تواند به خرافات عوام پسندانه اشاره داشته باشد که در شما احساس وابستگی یا ترحم را ایجاد کرده اند و حاضر به بازنگری و کنار گذاشتن این باور ها نیستید. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این ارزش ها را شناخته و به شیوه ای منطقی آن ها را مورد بازنگری قرار دهید. این کار به شما کمک می کند تا از چالش های فعلی خود در زندگی بیداری خارج شوید.
sahar
۱ سال پیش
من خواب دیدم یه جایی بود که کلا بزو اینا بود همشونم یه جورایی زجر میکشیدن چند تاش داشت زایمان میکرد منم نگاه میکردم میترسیدم دلم براشون میسوخت اصلا نمیتونستم نگاه کنم .تعبیرش چیه؟
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. حیوانات زمانی که در خواب ظاهر می شوند اشاره به غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان دارند. این خواب از شما می خواهد تا به جای سرکوب امیال درونی خود به شناخت و درک و کنترل آن ها بپردازید. این کار به شما کمک می کند تا احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید و از استرس های روانی شما کاسته شود.
sahar
۱ سال پیش
من خواب دیدم یه جایی بود که کلا بزو اینا بود همشونم یه جورایی زجر میکشیدن چند تاش داشت زایمان میکرد منم نگاه میکردم میترسیدم دلم براشون میسوخت اصلا نمیتونستم نگاه کنم .تعبیرش چیه؟
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتتر و شخصیت خودمان هستند. احشام در خواب می توانند به میل درونی انسان برای پیروی از ارزش های ارثی یا تحمیلی و عدم بازنگری منطقی اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا چنین غرایزی را در درون انسان انسان شناخته و از پیروی افکاری که در حال تحمیل شدن به شما هستند و در راستای خواسته ها و ارزش های شخصی شما نیستند خودداری کنید.
ح
۲ سال پیش
سلام خواب ديدم كه بز پيري در خانه دارم و سرش رو ميشورم
رضا
۲ سال پیش
سلام خواب دیدم که مردی داشت شکم بزی را که سر بریده بود برایمان پاک میکرد
آیا تأویل این خواب خوب است؟
قضاوت و ساده لوحی را از زندگی روزمره‌تان دور کنید.
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۲۵
در انتظار بررسی: ۰
مهسا
۱۱ روز پیش
سلام خدا قوت
پدر من ایام محرم گوسفند یا بز قربانی میکند.ولی هنوز نکرده
ولی من هم اصلا بفکرش نبودم
تا اینکه دوشب پیش خواب دیدم پدرم دو تا بز جوان که نمیدونم نر بودن یا ماده رو با هم (طوری که روی هم گذاشته بودشون و گردن دوتاشون توی دستش بود) میخاد سر ببره بعد من میگم چرا دو تا باهم که مادرم با خوشحالی میگه دو تا باهم بهتره و ثوابش بیشتره.بعد من میرم کنار درب و میبینم که هیأت از اون طرف داره میاد و منقلب میشم و از خواب میپرم
این اتفاقا تو حیاط عموم که توی روستاست و قبلا خونه پدری بابام بوده افتاد
لطف میکنید تعبیر کنید
سلام؛ ممنون! خواب‌تان نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. گویای عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. تا کنون تمایل‌های نفسانی و اولیه‌تان را برای پیگیری‌ها و روشنگری‌های معنوی فدا کرده‌اید. گویای جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند.
سلنا
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشیدمن تو خواب دیدم که پشت خونمون چراگاهه وبزها وگوسفندان زیادی اونجا در حال چریدن هستند که موقع نگاه کردن چشمم به دوتا خوک افتاد یکی مشکی و دیگری صورتی بود که وقتی نگاهشون کردم تبدیل به ادم شدم بعدرفتیم خونه یکی ازاقواممون و بعد عده ای ازاون ها بیرون رفتند ووقتی من میخواستم از خونه بیرون برم دیدم که بزکوهی بسیار زیبا با شاخ های بزرگ باگردنی زخمی و خونی (نمی دونم دقیقا یادم نمی یاد ولی فک کنم کلش بریده بود)بالای در حیاط بود
اگه لطف کنین تعبیر شو بگین ممنونتون میشم
سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی یک پیرو هستید. تمایل دارید با جمعیت پیش روید. بیاموزید تصمیم‌تان را خودتان بگیرید و آغازگر باشید! نشانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: نمایانگر دلسوزی شماست. بیانگر عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. نمادی از آلودگی، حرص، لجاجت یا خودخواهی است. تعبیر دیگر: ممکنست گویای شکمپرستی، ناز و نعمت و افراط باشد. شاید به کسی اشاره دارد که کثیف است یا کسی که مردسالار می‌باشد. آنچه باور دارید و آنچه در واقعیت است، ممکنست دو چیز متفاوت باشند. ممکنست مشابه رابطه یا مردی در زندگی‌تان باشد. فکر می‌کنید که خوک، چیزی خاص خواهد بود؛ اما در واقع، واقعیت، اصلا آنچه تصور کرده‌اید نیست.
زهرا
۱ ماه پیش
سلام یکی از بستگان در خواب دیدن که من یک بز ماده داشتم و کله ی بز را فشار میدادم و از سرش شیر فراوانی بیرون میومده لطفا تعبیر خواب من را بگویید با تشکر
سلام! خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: بیانگر خیر و برکت و منفعت است. از دیدگاهی دیگر: خواب‌تان گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. گویای عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. نمادی از غریزه‌های مادری و عشق مادری است. گویای مهربانی انسان، کلیت و دلسوزی است. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که شما را تغذیه می‌کند؛ چه احساسی چه مالی.
نرگس
۱ ماه پیش
سلام. عرض خسته نباشید
خواب دیدم یک اتاقکی توی یک خونه ای بود (نمیدونم خونه کی بود) و تعدادی بز و گوسفند در آن زندگی میکردند. یهمو دیدم چند گربه رفتند داخل و بزها از داخل اتاقک بیرون کردند. انگار که خودشون میخواستند در اون زندگی کنند. من هر چی گربه ها رو پیشت کردم اونها خیلی پررو و وقیح بودند و حتی یکیشون برام دندوناشو نشون داد و صداهایی از خودش در آورد. منم ی جیغ خیلی بلند سر گربه کشیدم که تا بحال اینجور چیزی از خودم ندیده بودم. کسانی که اطرافم بودند از صدای جیغ من گوشاشونو گرفته بودند.
ممنون از زحمات شما
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: گویای دلسوزی شماست. گویای عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. نمادی از روحیه‌ی مستقل، جنسیت زنانه، خلاقیت و قدرت است. همچنین گویای بدشانسی است. بسته به اینکه آیا گربه‌دوست هستید یا خیر، معنای متفاوتی دارد. می‌تواند گویای این باشد که کسی به شما خیانت می‌کند یا می‌فریبدتان. ممکنست استعاره‌ای از ملوس بودن باشد یا کسی که خرابکارست باشد. نمادی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می‌کنید که درون‌تان نگهش داشته‌اید.
حسین
۳ ماه پیش
خواب دیدم بزی رو به داخل خانه دختری که میخوامش بردم و مادر دختره هم از من سوال کرد وفهمید دخترشو میخوام تعبیرش چیع ممنون
ابتدا سلام! خواب‌تان یعنی اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک‌شان گذارید. یعنی عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید.
setare
۳ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم بزی رو بهم دادن.منم دوتاگوش هاشو بریدم.ولی هیچ خونی ندیدم.
سلام! خواب‌تان یعنی عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. لازمست به راهنمایی و کمک دیگران، پاسخ بیشتری بنمایانید یا آن را پذیراتر باشید. ممکنست خیلی به قضاوت و شهودتان اعتماد داشته باشید. لازمست بیشتر به آنچه گفته می‌شود، گوش فرا دهید. تعبیر دیگر: بیانگر نابالغ بودن و نبود تجربه است.
Reyhaneh
۳ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که توی حیاط مدرسه هستم و همون لحظه یه بز سفید رو تو آسمون دیدم که داشت پرواز می‌کرد و می رفت
تعبیرش چیه؟
سلام! خواب‌تان بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. گویای احساس ناکافی بودن و ناامنی‌های کودکی است که هرگز حل نشده‌اند. ممکنست مربوط به نگرانی درباره‌ی عملکرد و توانایی‌هایتان باشد. اگر هنوز مدرسه می‌روید، ممکنست بازتابی از زندگی روزمره‌تان باشد و هیچ اهمیت خاصی ندارد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از درس‌هایی باشد که از زندگی‌تان می‌آموزید. ممکنست در حال تجربه‌ی دوره‌ای هستید که شامل درس‌های معنوی برای شماست. گویای عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست.
مریم
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یه بز تو حیاط نامزدم بود سعی میکرد حمله کنه منو شاخ بزنه من روی سکو بودم اما من شاخشو میگرفتم و اونو محمکم تر رو زمین میزدم
خواب دیدن حیاط، بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. بز، یعنی عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. اینکه می‌خواهد شاخ بزند، بیانگر هشدار فریب، کار پنهانی و دروغ است.
رقیه
۷ ماه پیش
سلام. صبح بخیر. من خواب دیدم که چندتا بزغاله هست مادر ندارن من و برادرم به آنها شیر میدیم. میشه تعبیرشو بگین؟ مرسی.
خواب دیدن برادرتان، بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با وی یا مسأله‌های حل‌نشده از کودکی‌تان است که نیاز دارید با آنها مواجه شوید. عملی که می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت‌تان باشد! همچنین، او نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست. می‌تواند این یادآوری را کند که شخصی در زندگی بیداری‌تان، ویژگی‌ها یا رفتارهای ویژه‌ای مشابه برادرتان دارد. بزغاله، یعنی عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. شیر، نمادی از غریزه‌های مادری و عشق مادری است. بیانگر مهربانی انسان، کلیت و دلسوزی است. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که شما را تغذیه می‌کند؛ چه احساسی چه مالی.
مجهول
۹ ماه پیش
سلام خسته نباسید.من خواب دیدم که در خانه مان تعداد زیادی بز سیاه خوابیده اند .تعبیر چیه؟
دیدن خانه‌تان در خواب بیانگر امنیت، نیازهای اولیه و ارزش‌هاست. بویژه دیدن خانه‌ی کودکی‌تان، زادگاهتان یا خانه‌ای که پیشتر در آن زندگی کرده‌اید بیانگر تمایل شما برای ساخت خانه و خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طول زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته است. شما ممکن است احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر تفکر قدیمی شما باشد. دیدن بز در خوابتان بیانگر این است که عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شما است.
محمد
۱۰ ماه پیش
سلام . خواب دیدم در حال چوپانی هستم و یه بز سفید و یه گوسفند مشکی در رودخونه افتادن . و همونجا تو عمق رودخونه مشغول چریدن شدن . بز رو تونستم در بیارم ولی گوسفند رو نتونستم .
ممنون می شم تعبیرش رو برام ایمیل کنید
سلام؛ این خواب، نشانگر آنست که مسئول مالی (مِلک، ثروت، یا هر چیز دیگری) بوده‌اید یا خواهید شد که آن را از دست خواهید داد و خودتان مسبّب این از دست دادن خواهید بود؛ لذا دقّت کنید و با مشورت پیش بروید!
با تشکّر
معظمی
۱ سال پیش
سلام،
خواب دیدم دوتا گردو پر و خوشمزه پیدا کردم ولی فهمیدم واسه یکی دیگس.میخواستم بدمش بهش نگرفتش دیگه.تو ادامه خواب یه جا دیگه چندتا گردوی دیگه هم بود که مال همون آقا پسر بود ولی برشون نداشت و دادشون به من.پسر چوپان بود انگار با پدرش بودن.من میخواستم برم گردو رو بیارم پامو رو سر یه بز گذاشتم که برم از بلندی بیارمش.همون حین گله گوسفند و بز باهم دعوا کردن یه کم ولی با من کاری نداشتن.پوست سبز نداشت ولی تازه بود.بعدش یه مقدار ماهی خوردم که انگار خوشمزگیه گردو و ماهی تو دهانمه
گردو در خواب تماد خردورزی و تعقل و اندیشه در کارهاست. و افرادی که در خواب دیده اید اشاره به ابعاد مختلف شخصیت خودتان است. حسی که در خواب به آن پسر داشتید را دنبال کنید تا متوجه آن قسمت مورد نظر از خودتان شوید. فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. حیوانات زمانی که در خواب ظاهر می شوند اشاره به غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان دارند. این خواب از شما می خواهد تا به جای سرکوب امیال درونی خود به شناخت و درک و کنترل آن ها بپردازید. این کار به شما کمک می کند تا احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید و از استرس های روانی شما کاسته شود.
بدون نام
۱ سال پیش
خواب دیدم ی بز با بچه اش وایساده پیش ی پل
این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. لازم است تا از انگیزه های درونی خود برای به ثمر رساندن این مسئولیت ها استفاده کنید. این کار به شما کمک می کند تا به گسترش منافع خود در زندگی بپردازید. بزغاله در خواب می تواند نشان دهنده ی یک دوره ی آموزشی جدید یا مهارتی جدید باشد که قادر به یادگیری آن هستید.
بدون نام
۱ سال پیش
خواب ديدم يكى از همكارام زنده زنده يه بز سفيد را تيكه تيكه ميكنيد بز پاهاى بلندى داشت و در حين تيكه تيكه شدن صدايش را هنوز ميشنيدم
حیوانات زمانی که در خواب ظاهر می شوند اشاره به غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان دارند. این خواب از شما می خواهد تا به جای سرکوب امیال درونی خود به شناخت و درک و کنترل آن ها بپردازید. این کار به شما کمک می کند تا احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید و از استرس های روانی شما کاسته شود.
Reza
۱ سال پیش
خواب دیدم ک دارم ی بز رو ذبه میکنم
تعبییر‌ش چیه؟
این خواب از شما میخواهد در برخی از کارها و اهدافی که در سر دارید تنبلی را کنار بگذارید.
k-b
۱ سال پیش
سلام.خواب دیدم که یک بز سفید کوهی از شیر خودش میخورد لطفا بگید تعبیرش چی میشه ؟؟ سپاس فراوان.
در زندگی واقعی در موقعیتی قرار خواهید گرفت که برای پیروزی در آن لازم به یادگیری مهارت و آموزه های جدید است. انگیزه در آموزش های جدید (فکری یا فیزیکی) را در خود بیابید تا از رسیدن به هدف به پیشرفت و ترقی دست پیدا کنید.
کامران
۱ سال پیش
داداش درسته نصف شبه...
ولی بز ماده نداریم ها....بزا همه نرن.
ضمنا پشم هم ندارن بزها... مو دارن...
اون گوسفنده ک نرو ماده و پشم داره...
ناشناس
۱ سال پیش
جوک نگو بز نر داریم بز ماده هم داریم
مریم
۱ سال پیش
خواب دیدم ی بزغاله ک تازه ب دنیا اومده تو دستم گرفتم
این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. لازم است تا از انگیزه های درونی خود برای به ثمر رساندن این مسئولیت ها استفاده کنید. این کار به شما کمک می کند تا به گسترش منافع خود در زندگی بپردازید. بزغاله در خواب می تواند نشان دهنده ی یک دوره ی آموزشی جدید یا مهارتی جدید باشد که قادر به یادگیری آن هستید.
السا
۱ سال پیش
خواب دیدم خونه پدرم ی گله بز دارن منم بردمشون چرا و ازشون مراقبت میکنم..معنیش چیه
این خواب از شما می خواهد تا مهارت های مدیریتی خود را تقویت کرده و از این توانایی برای گسترش منافع خود در زندگی استفاده کنید.
فاطمه
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم جایی میرفتم که جلوی راهم ی بز نر ظاهر شد سفید بود من میترسیدم ازش ی بار سگ میشد و ی بار بز مث بز کوهی بود ریش داشت
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و طبیعت انسان هستند. این خواب می تواند به خرافات عوام پسندانه اشاره داشته باشد که در شما احساس وابستگی یا ترحم را ایجاد کرده اند و حاضر به بازنگری و کنار گذاشتن این باور ها نیستید. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این ارزش ها را شناخته و به شیوه ای منطقی آن ها را مورد بازنگری قرار دهید. این کار به شما کمک می کند تا از چالش های فعلی خود در زندگی بیداری خارج شوید.
sahar
۱ سال پیش
من خواب دیدم یه جایی بود که کلا بزو اینا بود همشونم یه جورایی زجر میکشیدن چند تاش داشت زایمان میکرد منم نگاه میکردم میترسیدم دلم براشون میسوخت اصلا نمیتونستم نگاه کنم .تعبیرش چیه؟
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. حیوانات زمانی که در خواب ظاهر می شوند اشاره به غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان دارند. این خواب از شما می خواهد تا به جای سرکوب امیال درونی خود به شناخت و درک و کنترل آن ها بپردازید. این کار به شما کمک می کند تا احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید و از استرس های روانی شما کاسته شود.
sahar
۱ سال پیش
من خواب دیدم یه جایی بود که کلا بزو اینا بود همشونم یه جورایی زجر میکشیدن چند تاش داشت زایمان میکرد منم نگاه میکردم میترسیدم دلم براشون میسوخت اصلا نمیتونستم نگاه کنم .تعبیرش چیه؟
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتتر و شخصیت خودمان هستند. احشام در خواب می توانند به میل درونی انسان برای پیروی از ارزش های ارثی یا تحمیلی و عدم بازنگری منطقی اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا چنین غرایزی را در درون انسان انسان شناخته و از پیروی افکاری که در حال تحمیل شدن به شما هستند و در راستای خواسته ها و ارزش های شخصی شما نیستند خودداری کنید.
ح
۲ سال پیش
سلام خواب ديدم كه بز پيري در خانه دارم و سرش رو ميشورم
رضا
۲ سال پیش
سلام خواب دیدم که مردی داشت شکم بزی را که سر بریده بود برایمان پاک میکرد
آیا تأویل این خواب خوب است؟
قضاوت و ساده لوحی را از زندگی روزمره‌تان دور کنید.