مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۳
کد خبر: ۱۳۷۸۶
تعداد نظرات: ۱۴ نظر
دیدن بز در خواب از دیدگاه تفسیرگران جدید بیشتر در رابطه با تمایلات جسمانی است.اگر بز دیده شده ماده باشد نیروی باروری فرد را نشان می‌دهد.
تعبیر خواب بز - معنی دیدن بز در خواب چیست؟

ستاره |
سرویس سرگرمی -
بز در خواب می‌تواند نمادی از تمایلات جسمانی و باروری باشد. خوانندگان گرامی توجه نمایند که تعبیر خواب هر فرد بر اساس شرایط زندگی او انجام می‌شود و تفاسیر برای هر نفر با شخص دیگر متفاوت است. برای آگاهی از فضا و تعابیر کلی خواب‌هایتان می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب رجوع نمایید.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: 
 
تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

تعبیر خواب بز

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا دیدن بز در خواب اشاره به تصاویر زیر دارد:
بز: تمایلات جسمانی، اگر بز ماده باشد نیروی باروری و زایایی، توان بالا رفتن که اشاره به ترقی شخصی یا اجتماعی دارد. طاقت و تحمل بالا برای بقا در شرایط سخت، گاهی این تصویر در رویا نمایانگر غرایز طبیعی شخص است که وارون و اهریمنی شده‌اند. اگر بز در حال حمله بود با شخصی درگیر هستید، ثابت قدمی یا برخورد آسان با دشواری‌ها (اگر از بز نگهداری می‌کردید)، این تصویر به خوبی نمایانگر احساس مسئولیت و اهمیت دادن شما به دیگران است. اگر از بزها نسل کشی می‌کردید به غریزه تولید مثل شما اشاره دارد.
 
کارل گوستاو یونگ در رابطه با دیدن بز در خواب می‌گوید:
 • دیدن بز در خوابتان بیانگر این است که عدم توانایی برای قضاوت و ساده لوحی شماست.
 • خواب دیدن یک بز نر شما را شاخ می زند، هشدار فریب، کار پنهانی و دروغ است.
 • دیدن بز کوهی در خواب بیانگر این است که آرزوی های بزرگ شما (جاه طلبی شما)، تنها از طریق صرف انرژی زیاد بدست می آید. شما موفقیت بیشتری را درنتیجه ی تلاشتان تجربه خواهید کرد. تعبیر دیگر این است که، خواب ممکن است به شما بگوید که از برخی موقعیت ها بگریزید یا عقب نشینی کنید.
 • دیدن سقوط یک بز کوهی در خواب به این معنی است که شما در نابودی یک رابطه ی عاشقانه مقصر هستید.

تعبیر خواب بز از دیدگاه آنلی بیتون و کتاب سرزمین رویا

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید بزهای سرگردان در اطراف مزرعه چرا می كنند ، علامت آب و هوای موسمی و محصول فراوان است. اگر آنها را جایی دیگر ببینید، نشانه انجام معاملاتی محتاطانه و كسب ثروتی بیشتر است.
 • اگردرخواب بز نری به شما شاخ بزند، نشانه آن است كه باید آگاه باشید تا دشمنان به اسرار شما دست نیابند.
 • اگر زنی خواب ببیند سوار بز نری شده است، علامت آن است كه به خاطر رفتار بی ادبانه احترام خود را نزد دیگران از دست می‌دهد.
 • اگر زنی خواب ببیند شیر بز می نوشد، علامت آن است كه بخاطر ثروت و مادیات ازدواج می كند و از این كار پشیمان نمی شود.
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
 • خواب یك بز : ثروت
 • تعداد بسیاری بز :فراوانی
 • بزها با یكدیگر می جنگند : رنج بسیاری خواهید داشت .
 • شما صاحب گله بز هستید : فراوانی و ثروت
 • بزهایتان را دریك محوطه نگهداری می كنید : شما را ترك خواهند كرد .
 • یك بز به شما شاخ می زند : رقبای شما خوشحال خواهند شد .
 • بزهای سفید : شانس به نفع شما می چرخد ولی بصورت بوالهوسانه و متغیر .
 • بزهای سیاه : به دوستان اعتماد نكنید .
 • بزهای سفید و سیاه : در كارهایتان بسیار محتاط باشید .
 • یك بز را می كشید : خوشبختی
 • شاخهای یك بز : فلاكت
 • یك بزغاله : در بازی برنده می شوید .
 • خواب ببینید كه از بزها نگهداری می كنید : به شما بی احترامی می شود .
 • مردم فقیر خواب ببینند كه از بزها نگهداری میكنند: پول فراوانی به دستشان می آید.
 
مطیعی تهرانی تعبیر دیدن بز در خواب را با توجه به گفته‌های تعبیرگران اسلامی کهن بدین صورت بیان می‌کند:
 • برای کسانی که ذاتا کم تحرک و تنبل هستند و کارهای خود را از امروز به فردا موکول می کنند اگر بز در خواب ببیند هشداری است که چنانچه تنبلی را ترک گویند و پر تحرک باشند سود خواهند برد. 
 • چنانچه بزی در آغوش یا همراه داشته باشید گویای نعمتی است که در اختیار دارید و تصاحب آن مستلزم به کار بردن هوش و درایت و جنب و جوش و فعالیت است. 
 • خوردن گوشت بز بیماری است و چنانچه کسی در خواب ببیند که کباب گوشت می خورد و آن کباب از گوشت بز تهیه شده بیمار می شود. 
 • خوردن شیر بز نیز نیکو است و دوشیدن شیر بز نیز همین تعبیر را دارد. 
 • چنانچه در خواب ببینید که گله ای از بز دارید و گله ای را تماشاش می کنید خواب از فراوانی نعمت خبر می دهد و می گوید که پیش روی شما سفره ای بزرگ و پرنعمت گسترده خواهد شد که شما می توانید به قدر رحمت خود از آن سفره بهره مند شوید. 
 • چیدن پشم بز نیز خوب است و از پیش آمدهای خوب به شما خبر می دهد. 
 • تنیدن پشم بز نیز همین تعبیر را دارد و نیکو است و نعمت و رفاه را بشارت می دهد.

تعبیر خواب بز به روایت معبرین اسلامی

ابن سیرین می‌گوید: 
 • تعبیر بز، مردی بزرگ، و بز ماده، زنی بزرگ می‌باشد.
 • اگر در خواب ببینی بز ماده‌ای به دست آورده‌ای، یا کسی به تو بخشیده است، تعبیرش این است که با زنی ازدواج خواهی کرد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کره بزی به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده و یا اینکه خریده‌ای، صاحب فرزند با برکتی می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 
 • اگر ببینی بز داری، از شخص بزرگی مال و اموال به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی در خانه‌ یا مکانی دیگری گله و رمۀ بز داری، به اندازه آن مال و نعمت و غنیمت به دست می‌آوری.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر بز نر، پیشقراول و پیشرو لشکر است.
 

تعبیر خواب گوشت بز

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر بز ماده و خوردن گوشت آن، مال جمع شده می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید:
اگر ببینی از گوشت بز خورده‌ای، مال و اموالی را مصرف خواهی کرد. 

بعضی از تعبیرگران
نیز گفته‌اند: خوردن گوشت بز به معنای بدست آوردن مال جمع شده است. 

جابر می‌گوید:
 • اگر گوشت بز خوشمزه باشد خیر و منفعت است، ولی اگر بدمزه باشد غم و اندوه می‌باشد. 
 • اگر ببینی گوشت بز ماده را خورده‌ای، بیمار می‌شوی ولی به زودی بهبود پیدا می‌کنی
 • اگر ببینی گوشت کره بز را خورده‌ای، چیزی از مال و اموال فرزندت را مصرف خواهی کرد.

تعبیر خواب سوار بز شدن

ابن سیرین می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی سوار بز شده‌ای و به هر طرفی حرکت می‌کنی و می‌گردی، تعبیرش این است که به مرد بزرگی حقه و فریب می‌زنی و هر طور که بخواهی او را می‌گردانی. 
 • اگر ببینی بز تو را از پشت خودش انداخته است، یـعـنـی آن مرد تو را از جاه و مقام و احترام می‌اندازد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی بز نری را به دست آوردی و برویش سوار شده‌ای، پیشقراول و پیشرو لشکر می‌شوی و یا بین تو و پیشقراول و پیشرو لشکر ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و و به ثروت و قدرت می‌رسی .
 

تعبیر خواب کشتن یا خوردن بز

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بزی را کشته‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای، تعبیرش این است که بر مرد بزرگی پیروز می‌شوی. 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 
 • اگر ببینی بز ماده را کشته‌ای ولی نه برای گوشتش،  با زنی ازدواج می‌کنی ولی از او فائده‌ای نمی‌رسد. اگر ببینی کره بز را نه برای گوشتش کشته‌ای و خورده‌ای، به خاطر فرزندت دچار مصیبتی می‌شوی.
 • اگر ببینی بز ماده را کشتی و گوشتش را خورده‌ای، خواسته تو از زنی برآورده می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بزکوهی شکار کرده‌ای و از گوشت آن خورده‌ای، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.
 

تعبیر خواب شاخ بز

ابن سیرین می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی شاخ‌های بز دراز و قوی و محکم شده، یا تعدادش زیاد شده است، تعبیرش این است که در انجام کار خودت قوی و بزرگ می‌شوی و بر مردی بزرگ پیروز خواهی شد. 
 • اگر ببینی هر دو شاخ بز را شکسته‌ای، مانع انجام کار مردی بزرگ می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شاخ‌های بز قوی و محکم می‌باشند، توانا می‌شوی .
 

تعبیر خواب پوست و مو و شیر بز

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پوست و مو و شیر بز در خواب این است که خیر و برکت و مال و اموال به تو می‌رسد.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی بز ماده‌ای را دوشیدی و از شیرش خورده‌ای، تعبیرش این است که از زنی مال و اموال بدست می‌آوری
 • اگر ببینی شیر بز می‌خوری، زنی به تو سود و منفعت می‌رساند. 

جابر می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیر بز می‌خوری، مال و اموال دشمن را می‌گیری.

ابن سیرین می‌گوید: 
 • اگر ببینی موی بز زیاد شده است، مال و اموال تو زیاد می‌شود. 
 • اگر ببینی موی بز را زده‌ای، به اندازه آن از فرزندت مال و اموالی خواهی گرفت.
 • اگر ببینی پوست بز را کنده‌ای، مال و اموال زیادی را گرفته و خرج می‌نمایی.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
کتاب فرهنگ تفسیر رویا
تعبیرستان
Khaboroya.com
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
معظمی
۲ ماه پیش
سلام،
خواب دیدم دوتا گردو پر و خوشمزه پیدا کردم ولی فهمیدم واسه یکی دیگس.میخواستم بدمش بهش نگرفتش دیگه.تو ادامه خواب یه جا دیگه چندتا گردوی دیگه هم بود که مال همون آقا پسر بود ولی برشون نداشت و دادشون به من.پسر چوپان بود انگار با پدرش بودن.من میخواستم برم گردو رو بیارم پامو رو سر یه بز گذاشتم که برم از بلندی بیارمش.همون حین گله گوسفند و بز باهم دعوا کردن یه کم ولی با من کاری نداشتن.پوست سبز نداشت ولی تازه بود.بعدش یه مقدار ماهی خوردم که انگار خوشمزگیه گردو و ماهی تو دهانمه
گردو در خواب تماد خردورزی و تعقل و اندیشه در کارهاست. و افرادی که در خواب دیده اید اشاره به ابعاد مختلف شخصیت خودتان است. حسی که در خواب به آن پسر داشتید را دنبال کنید تا متوجه آن قسمت مورد نظر از خودتان شوید. فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. حیوانات زمانی که در خواب ظاهر می شوند اشاره به غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان دارند. این خواب از شما می خواهد تا به جای سرکوب امیال درونی خود به شناخت و درک و کنترل آن ها بپردازید. این کار به شما کمک می کند تا احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید و از استرس های روانی شما کاسته شود.
بدون نام
۳ ماه پیش
خواب دیدم ی بز با بچه اش وایساده پیش ی پل
این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. لازم است تا از انگیزه های درونی خود برای به ثمر رساندن این مسئولیت ها استفاده کنید. این کار به شما کمک می کند تا به گسترش منافع خود در زندگی بپردازید. بزغاله در خواب می تواند نشان دهنده ی یک دوره ی آموزشی جدید یا مهارتی جدید باشد که قادر به یادگیری آن هستید.
بدون نام
۴ ماه پیش
خواب ديدم يكى از همكارام زنده زنده يه بز سفيد را تيكه تيكه ميكنيد بز پاهاى بلندى داشت و در حين تيكه تيكه شدن صدايش را هنوز ميشنيدم
حیوانات زمانی که در خواب ظاهر می شوند اشاره به غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان دارند. این خواب از شما می خواهد تا به جای سرکوب امیال درونی خود به شناخت و درک و کنترل آن ها بپردازید. این کار به شما کمک می کند تا احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید و از استرس های روانی شما کاسته شود.
Reza
۴ ماه پیش
خواب دیدم ک دارم ی بز رو ذبه میکنم
تعبییر‌ش چیه؟
این خواب از شما میخواهد در برخی از کارها و اهدافی که در سر دارید تنبلی را کنار بگذارید.
k-b
۴ ماه پیش
سلام.خواب دیدم که یک بز سفید کوهی از شیر خودش میخورد لطفا بگید تعبیرش چی میشه ؟؟ سپاس فراوان.
در زندگی واقعی در موقعیتی قرار خواهید گرفت که برای پیروزی در آن لازم به یادگیری مهارت و آموزه های جدید است. انگیزه در آموزش های جدید (فکری یا فیزیکی) را در خود بیابید تا از رسیدن به هدف به پیشرفت و ترقی دست پیدا کنید.
کامران
۷ ماه پیش
داداش درسته نصف شبه...
ولی بز ماده نداریم ها....بزا همه نرن.
ضمنا پشم هم ندارن بزها... مو دارن...
اون گوسفنده ک نرو ماده و پشم داره...
ناشناس
۱ ماه پیش
جوک نگو بز نر داریم بز ماده هم داریم
مریم
۷ ماه پیش
خواب دیدم ی بزغاله ک تازه ب دنیا اومده تو دستم گرفتم
این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. لازم است تا از انگیزه های درونی خود برای به ثمر رساندن این مسئولیت ها استفاده کنید. این کار به شما کمک می کند تا به گسترش منافع خود در زندگی بپردازید. بزغاله در خواب می تواند نشان دهنده ی یک دوره ی آموزشی جدید یا مهارتی جدید باشد که قادر به یادگیری آن هستید.
السا
۷ ماه پیش
خواب دیدم خونه پدرم ی گله بز دارن منم بردمشون چرا و ازشون مراقبت میکنم..معنیش چیه
این خواب از شما می خواهد تا مهارت های مدیریتی خود را تقویت کرده و از این توانایی برای گسترش منافع خود در زندگی استفاده کنید.
فاطمه
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم جایی میرفتم که جلوی راهم ی بز نر ظاهر شد سفید بود من میترسیدم ازش ی بار سگ میشد و ی بار بز مث بز کوهی بود ریش داشت
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و طبیعت انسان هستند. این خواب می تواند به خرافات عوام پسندانه اشاره داشته باشد که در شما احساس وابستگی یا ترحم را ایجاد کرده اند و حاضر به بازنگری و کنار گذاشتن این باور ها نیستید. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این ارزش ها را شناخته و به شیوه ای منطقی آن ها را مورد بازنگری قرار دهید. این کار به شما کمک می کند تا از چالش های فعلی خود در زندگی بیداری خارج شوید.
sahar
۹ ماه پیش
من خواب دیدم یه جایی بود که کلا بزو اینا بود همشونم یه جورایی زجر میکشیدن چند تاش داشت زایمان میکرد منم نگاه میکردم میترسیدم دلم براشون میسوخت اصلا نمیتونستم نگاه کنم .تعبیرش چیه؟
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. حیوانات زمانی که در خواب ظاهر می شوند اشاره به غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان دارند. این خواب از شما می خواهد تا به جای سرکوب امیال درونی خود به شناخت و درک و کنترل آن ها بپردازید. این کار به شما کمک می کند تا احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید و از استرس های روانی شما کاسته شود.
sahar
۹ ماه پیش
من خواب دیدم یه جایی بود که کلا بزو اینا بود همشونم یه جورایی زجر میکشیدن چند تاش داشت زایمان میکرد منم نگاه میکردم میترسیدم دلم براشون میسوخت اصلا نمیتونستم نگاه کنم .تعبیرش چیه؟
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتتر و شخصیت خودمان هستند. احشام در خواب می توانند به میل درونی انسان برای پیروی از ارزش های ارثی یا تحمیلی و عدم بازنگری منطقی اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا چنین غرایزی را در درون انسان انسان شناخته و از پیروی افکاری که در حال تحمیل شدن به شما هستند و در راستای خواسته ها و ارزش های شخصی شما نیستند خودداری کنید.
ح
۱ سال پیش
سلام خواب ديدم كه بز پيري در خانه دارم و سرش رو ميشورم
رضا
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم که مردی داشت شکم بزی را که سر بریده بود برایمان پاک میکرد
آیا تأویل این خواب خوب است؟
قضاوت و ساده لوحی را از زندگی روزمره‌تان دور کنید.
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
معظمی
۲ ماه پیش
سلام،
خواب دیدم دوتا گردو پر و خوشمزه پیدا کردم ولی فهمیدم واسه یکی دیگس.میخواستم بدمش بهش نگرفتش دیگه.تو ادامه خواب یه جا دیگه چندتا گردوی دیگه هم بود که مال همون آقا پسر بود ولی برشون نداشت و دادشون به من.پسر چوپان بود انگار با پدرش بودن.من میخواستم برم گردو رو بیارم پامو رو سر یه بز گذاشتم که برم از بلندی بیارمش.همون حین گله گوسفند و بز باهم دعوا کردن یه کم ولی با من کاری نداشتن.پوست سبز نداشت ولی تازه بود.بعدش یه مقدار ماهی خوردم که انگار خوشمزگیه گردو و ماهی تو دهانمه
گردو در خواب تماد خردورزی و تعقل و اندیشه در کارهاست. و افرادی که در خواب دیده اید اشاره به ابعاد مختلف شخصیت خودتان است. حسی که در خواب به آن پسر داشتید را دنبال کنید تا متوجه آن قسمت مورد نظر از خودتان شوید. فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. حیوانات زمانی که در خواب ظاهر می شوند اشاره به غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان دارند. این خواب از شما می خواهد تا به جای سرکوب امیال درونی خود به شناخت و درک و کنترل آن ها بپردازید. این کار به شما کمک می کند تا احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید و از استرس های روانی شما کاسته شود.
بدون نام
۳ ماه پیش
خواب دیدم ی بز با بچه اش وایساده پیش ی پل
این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. لازم است تا از انگیزه های درونی خود برای به ثمر رساندن این مسئولیت ها استفاده کنید. این کار به شما کمک می کند تا به گسترش منافع خود در زندگی بپردازید. بزغاله در خواب می تواند نشان دهنده ی یک دوره ی آموزشی جدید یا مهارتی جدید باشد که قادر به یادگیری آن هستید.
بدون نام
۴ ماه پیش
خواب ديدم يكى از همكارام زنده زنده يه بز سفيد را تيكه تيكه ميكنيد بز پاهاى بلندى داشت و در حين تيكه تيكه شدن صدايش را هنوز ميشنيدم
حیوانات زمانی که در خواب ظاهر می شوند اشاره به غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان دارند. این خواب از شما می خواهد تا به جای سرکوب امیال درونی خود به شناخت و درک و کنترل آن ها بپردازید. این کار به شما کمک می کند تا احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید و از استرس های روانی شما کاسته شود.
Reza
۴ ماه پیش
خواب دیدم ک دارم ی بز رو ذبه میکنم
تعبییر‌ش چیه؟
این خواب از شما میخواهد در برخی از کارها و اهدافی که در سر دارید تنبلی را کنار بگذارید.
k-b
۴ ماه پیش
سلام.خواب دیدم که یک بز سفید کوهی از شیر خودش میخورد لطفا بگید تعبیرش چی میشه ؟؟ سپاس فراوان.
در زندگی واقعی در موقعیتی قرار خواهید گرفت که برای پیروزی در آن لازم به یادگیری مهارت و آموزه های جدید است. انگیزه در آموزش های جدید (فکری یا فیزیکی) را در خود بیابید تا از رسیدن به هدف به پیشرفت و ترقی دست پیدا کنید.
کامران
۷ ماه پیش
داداش درسته نصف شبه...
ولی بز ماده نداریم ها....بزا همه نرن.
ضمنا پشم هم ندارن بزها... مو دارن...
اون گوسفنده ک نرو ماده و پشم داره...
ناشناس
۱ ماه پیش
جوک نگو بز نر داریم بز ماده هم داریم
مریم
۷ ماه پیش
خواب دیدم ی بزغاله ک تازه ب دنیا اومده تو دستم گرفتم
این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. لازم است تا از انگیزه های درونی خود برای به ثمر رساندن این مسئولیت ها استفاده کنید. این کار به شما کمک می کند تا به گسترش منافع خود در زندگی بپردازید. بزغاله در خواب می تواند نشان دهنده ی یک دوره ی آموزشی جدید یا مهارتی جدید باشد که قادر به یادگیری آن هستید.
السا
۷ ماه پیش
خواب دیدم خونه پدرم ی گله بز دارن منم بردمشون چرا و ازشون مراقبت میکنم..معنیش چیه
این خواب از شما می خواهد تا مهارت های مدیریتی خود را تقویت کرده و از این توانایی برای گسترش منافع خود در زندگی استفاده کنید.
فاطمه
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم جایی میرفتم که جلوی راهم ی بز نر ظاهر شد سفید بود من میترسیدم ازش ی بار سگ میشد و ی بار بز مث بز کوهی بود ریش داشت
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و طبیعت انسان هستند. این خواب می تواند به خرافات عوام پسندانه اشاره داشته باشد که در شما احساس وابستگی یا ترحم را ایجاد کرده اند و حاضر به بازنگری و کنار گذاشتن این باور ها نیستید. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این ارزش ها را شناخته و به شیوه ای منطقی آن ها را مورد بازنگری قرار دهید. این کار به شما کمک می کند تا از چالش های فعلی خود در زندگی بیداری خارج شوید.
sahar
۹ ماه پیش
من خواب دیدم یه جایی بود که کلا بزو اینا بود همشونم یه جورایی زجر میکشیدن چند تاش داشت زایمان میکرد منم نگاه میکردم میترسیدم دلم براشون میسوخت اصلا نمیتونستم نگاه کنم .تعبیرش چیه؟
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. حیوانات زمانی که در خواب ظاهر می شوند اشاره به غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان دارند. این خواب از شما می خواهد تا به جای سرکوب امیال درونی خود به شناخت و درک و کنترل آن ها بپردازید. این کار به شما کمک می کند تا احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید و از استرس های روانی شما کاسته شود.
sahar
۹ ماه پیش
من خواب دیدم یه جایی بود که کلا بزو اینا بود همشونم یه جورایی زجر میکشیدن چند تاش داشت زایمان میکرد منم نگاه میکردم میترسیدم دلم براشون میسوخت اصلا نمیتونستم نگاه کنم .تعبیرش چیه؟
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتتر و شخصیت خودمان هستند. احشام در خواب می توانند به میل درونی انسان برای پیروی از ارزش های ارثی یا تحمیلی و عدم بازنگری منطقی اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا چنین غرایزی را در درون انسان انسان شناخته و از پیروی افکاری که در حال تحمیل شدن به شما هستند و در راستای خواسته ها و ارزش های شخصی شما نیستند خودداری کنید.
ح
۱ سال پیش
سلام خواب ديدم كه بز پيري در خانه دارم و سرش رو ميشورم
رضا
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم که مردی داشت شکم بزی را که سر بریده بود برایمان پاک میکرد
آیا تأویل این خواب خوب است؟
قضاوت و ساده لوحی را از زندگی روزمره‌تان دور کنید.