مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۰
کد خبر: ۱۳۷۴۸
تعداد نظرات: ۱ نظر
بنابه گفته معبرین اسلامی دیدن دندان‌های بالایی در خواب مربوط به اعضای فامیل مذکر و دندان‌های زیرین مربوط به اعضای خانواده مونث است.
تعبیر خواب دندان - تعبیر خواب افتادن دندان
 

دیدن دندان در خواب به چه مفهومی است؟

ستاره | سرویس سرگرمی -


 برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: 

تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

حضرت دانیال گوید:
دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن دندان‌ها در خواب بر شش وجه است.
 1. اهل بیت خانواده و بستگان.
 2. مال.
 3. منفعت.
 4. غم و اندوه.
 5. مصرف (گزند و زیان).
 6. مفارقت وجدایی از خویشان.

هر یک از دندان‌ها در خواب نشانگر چه عضوی از خانواده هستند؟

دندان‌های بالا
 
حضرت دانیال گوید:  تعبیر خواب دندان‌های ردیف بالا به جنس مذکر و مرد است.
 
ابراهیم کرمانی گوید: دندان بالا در مقابل چشم است و دلیل بر جنس مذکر است.
 
 
دندان‌های زیرین
 
دانیال نبی: دندان‌های ردیف پایین به جنس مونث و زن مربوط می‌شود.
 
ابراهیم کرمانی: دندان زیرین در مقابل پیشانی است و بر جنس مونث دلالت می‌کند.
 
 
دندان پیشین
 
دانیال نبی: دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است
 

دیدن دیگر دندان‌ها به روایت حضرت دانیال

 • تعبیر خواب دندان‌های کنار دندان جلو به عمو و فرزندانش مربوط می‌شود.
 • تعبیر دندان‌های نیش به بزرگتر فامیل مربوط می‌شود.
 • تعبیر سایر دندان‌های کنار دندان‌های نیش، به خاله‌ها و فرزندانش مربوط می‌شود.
 • تعبیر دندان‌های عقب به بستگانش دور مربوط می‌شود.

مطیعی تهرانی درباره دندان‌های جلو و کرسی چه می‌گوید؟

معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان‌های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان‌های فک زیرین زنان. اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان‌ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان‌های بالا نر هستند و دندان‌های فک پائین ماده. دندان‌ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکامشان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست تر می‌تواند باشد تا آن‌ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان‌های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان‌های جلو فرزندان. دندان‌های پیشین زینت چهره به حساب می‌آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می‌گردند.
 

تعبیر خواب افتادن دندان چیست و آیا مرگ اعضای خانواده در راه است؟

علامه مجلسی (ره) گوید: سقوط دندانهای بالا تعبیر شده به مرگ خویشان پدری و دندان پایین به خویشان مادری
 
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی بمیرد یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد.
 
بعضی از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است.
 
ابراهیم کرمانی:
 • اگر بیند دندان‌هایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند.
 • اگر بیند که دندان‌هایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او راعمری دراز است، چنانکه همه تبار خویش را در گور کند.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می‌شود یا آسیبی به او وارد می‌آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می‌میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن افتادن دندان یکی از خویشان از او جدا گردد
 

تعبیر خواب شکستن دندان و دندان خراب

ابن سیرین: اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد. اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد. اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید. اگر بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است. اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید. اگر بیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد. اگر بیند که از دل او دندان بیرون زده است، دلیل که زود هلاک شود
 
ابراهیم کرمانی: اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می‌آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند. اگر بیند دندانش درد می‌کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد.
 
جابر مغربی: اگر بیند که دندانش درد می‌کرد و در دست فرا گرفت، دلیل که منفعت. اگر به هر دو دست گرفت، دلیل که مال فراوان یابد. اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت، دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان برگیرد، لکن او مصیبتی رسد. اگر بیند که بعضی از دندان‌هایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند. اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او.
 
مطیعی تهرانی: اگر ببیند که دندان‌هایش کثیف و زشت است غمی به آن‌ها می‌رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان‌هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان‌ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می‌یابد شاخص می‌شود و ممتاز می‌گردد
 
یوسف نبی: دیدن شکستن دندان بزرگ مصیبت و جدل باشد.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Roya
۷ ماه پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم ک شوهرم در حال مسواک زدن با دستشه انگشت اشاره و برادر شوهرم داره میخنده و مسخرش میکنه که اونجوری تمیز نمیشه من همسرمو صدا میکنم که بیاد پیشم تا دندونشو ببینم با دستم داشتم جرمای روی دندونشو پاک میکردم که یکی از دندونای فک بالا ردیف سه یا چهار سمته راستش افتاد تو دستم خونی ام نیومد در ادامه دیدم که مادر شوهرم یکی از دندونای فک بالا سمته چپش ردیف سه یا چهار افتاد تو دستش و خونی ام نیومد
شوهرم دوندونای بالا سمته راست
مادرشوهرم دندونای بالا سمته چپ
لطفا کمکم کنید خیلی دچار تشویش شدم
این خواب اشاره به مسائلی دارد که موجب تضعیف اعتماد به نفس یا خودکم بینی شما شده اند و به هیچ عنوان نشان دهنده ی وقوع اتفاق بدی نیست.
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Roya
۷ ماه پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم ک شوهرم در حال مسواک زدن با دستشه انگشت اشاره و برادر شوهرم داره میخنده و مسخرش میکنه که اونجوری تمیز نمیشه من همسرمو صدا میکنم که بیاد پیشم تا دندونشو ببینم با دستم داشتم جرمای روی دندونشو پاک میکردم که یکی از دندونای فک بالا ردیف سه یا چهار سمته راستش افتاد تو دستم خونی ام نیومد در ادامه دیدم که مادر شوهرم یکی از دندونای فک بالا سمته چپش ردیف سه یا چهار افتاد تو دستش و خونی ام نیومد
شوهرم دوندونای بالا سمته راست
مادرشوهرم دندونای بالا سمته چپ
لطفا کمکم کنید خیلی دچار تشویش شدم
این خواب اشاره به مسائلی دارد که موجب تضعیف اعتماد به نفس یا خودکم بینی شما شده اند و به هیچ عنوان نشان دهنده ی وقوع اتفاق بدی نیست.