انتخاب عینک آفتابی مناسب صورت شما

در انتخاب عینک آفتابی علاوه بر کیفیت قاب و شیشه باید به حالت عینک توجه کنیم که به فرم صورت بیاید، که علاوه بر سلامتی، زیبایی ما نیز حفظ شود.

طبقه بندی:

ستاره | سرویس مد و پوشاک – عینک آفتابی از مهم ترین لوازم جانبی تابستانی است: عینک آفتابی چشم ما را از اشعه مضر محافظت می کند، خستگی را کاهش می دهد و استایل زیبایی به صورت ما می دهد . البته، اگر عینک آفتابی مناسب با صورت خود را انتخاب کنیم.

ما می خواهیم نکاتی در مورد چگونگی انتخاب عینک آفتابی مناسب برای شکل های مختلف صورت را بیان کنیم.

 

چگونگی تعیین نوع شکل صورت

 

عکس چگونگی تعیین نوع شکل صورت

 

یک وسیله برای علامتگذاری روی آینه انتخاب کنید،مثل  یک رژ لب، یک قطعه صابون یا یک مداد آرایشی و یا ماژیک. جلو آینه بایستید و دست خود را دراز کنید. سعی نکنید سعی کنید دست خود را کنترل کنید که خطا نرود، حال باید دور صورت خود روی آینه  خط بکشید به طوری که همه صورت از چانه تا خط موی شما را در بر گیرد. یک گام به عقب بردارید و به شکل صورت خود نگاه کنید.

 

1. انتخاب عینک آفتابی مناسب برای صورت گرد

 

عکس انتخاب عینک آفتابی مناسب برای صورت گرد

 

صورت هایی که طول و عرض یکسان دارند، با چانه گرد کوچک و خط موها نیز حالت گرد دارد.

برای صورت های گردد باید عینک با فریم های تاریک را انتخاب کنید. آنها چهره را محدود می کنند و خطوط آن را به شکل بیضی نزدیک تر می کنند. برای ایجاد تعادل در صورت خود عینک آفتابی را انتخاب کنید که عرض شیشه های قاب آن بزرگتر از ارتفاع آن است.

عینک آفتابی مناسب برای صورت گرد:

 • عینک با گوشه های تیز، عینک مستطیلی و مربعی
 • عینک حالت “چشم گربه”
 • عینک حالت “پروانه”
 • عینک با پل باریک.
 • عینک های حالت خلبانی

 

عینک هایی که برای چهره های گرد مناسب نیست

 • عینک گرد
 • فریم های باریک
 • عینک با لبه های خیلی مشخص
 • عینک های شکل هندسی
 • عینک با شیشه های رنگی
 • عینک هایی که ابرو را پوشش می دهند

 

2. انتخاب عینک آفتابی مناسب برای صورت بیضی شکل

 

عکس انتخاب عینک آفتابی مناسب برای صورت بیضی شکل

 

صورت هایی که طول آن بیشتر از عرض است و قسمت بالای سر کمی بزرگتر از فک می باشد.

در این مورد، هدف اصلی این نیست که هماهنگی صورت را بهم بزند. بنابراین، شما باید از عینک هایی که بسیار پهن هستند، اجتناب کنید. ترجیحا، قاب عینک باید به اندازه چهره شما یا کوچکتر از آن باشد. اطمینان حاصل کنید که قسمت بالایی قاب روی خط ابروها قرار دارد.

عینک آفتابی مناسب برای چهره های بیضی:

 • عینک با قاب های دارای خط صاف: مستطیل، بیضی شکل، گرد
 • عینک حالت “پروانه”
 • عینک های حالت خلبانی
 • عینک حالت “چشم گربه ای”

 

عینک هایی که برای چهره های بیضی مناسب نیست

 • عینک با لبه های خیلی مشخص
 • عینک هایی که بیش از حد عظیم هستند.
 • عینک هایی که خیلی پهن هستند.
 • فریم های باریک

 

3. انتخاب عینک آفتابی مناسب برای صورت مربعی

 

عکس انتخاب عینک آفتابی مناسب برای صورت مربعی

 

صورت هایی که طول و عرض یکسان دارند، چانه پهن و تیز است و عرض قسمت گونه ها و فک و بالای سر برابر است.همچنین خط رویش مو صاف است.

قاب های مربع مستطیلی یا مربعی شیب دار می توانند خطوط چهره شما را بیش از حد بزرگ کنند. از سوی دیگر، فریم های گرد با کمک تعادل بصری نسبت کلی صورت را متعادل می کنند.

عینک آفتابی مناسب برای چهره های مربع:

 • عینک های بزرگ
 • عینکهایی که عرض قاب آن برابر عرض صورت شماست
 • عینک با فریم های رنگی
 • عینک هایی با قاب های بیضی، گرد یا اشکی شکل
 • عینک فانتزی
 • عینک های خلبانی
 • عینک حالت “چشم گربه ای”

 

عینک هایی که برای چهره های مربع مناسب نیست

عینک آفتابی با قاب مربعی با گوشه های تیز

عینک با فریم های کوچک، باریک

عینک هایی که قاب آن از صورت شما پهن تر است

 

4. انتخاب عینک آفتابی مناسب برای صورت مستطیلی

 

عکس انتخاب عینک آفتابی مناسب برای صورت مستطیلی

 

صورت هایی که طول آن بیشتر از عرض است و عرض قسمت بالای تقریبا برابر با فک می باشد. همچنین خط رویش مو صاف است.

هدف این است که چهره شما پهن تر به نظر برسد. پس به دنبال انتخاب عینک آفتابی بزرگ و پهن باشید. همچنین مطمئن شوید که عینک دارای شیشه های شفاف و فریم نازک است و با رنگ مایه پوست شما مطابقت دارد.

عینک آفتابی مناسب برای چهره مستطیل شکل:

 • عینک هایی با بزرگ قاب
 • عینک های خلبانی (با فریم های بزرگ)
 • عینک با قاب گرد

 

عینک هایی که برای چهره های مستطیلی مناسب نیست

 • عینک با فریم های باریک
 • عینک های کوچک
 • عینک با فریم های روشن و رنگارنگ

 

5. انتخاب عینک آفتابی مناسب برای صورت قلبی

 

عکس انتخاب عینک آفتابی مناسب برای صورت قلبی

 

صورت هایی که طول آن بیشتر از عرض است و چانه باریک تر از صورت است و پیشانی پهن است.

هدف است که قسمت بالای صورت شما با بخش پایینی آن تراز شود. عینک های عجیب و غریب نمی توانند به شما کمک کنند: آنها فقط قسمت بالایی را بزرگتر نشان می دهند. ما توصیه می کنیم عینکی را انتخاب کنید که عرض آن برابر عرض چهره شما باشد. مثلا عینک خلبانی انتخاب ایده آلی است.

عینک آفتابی مناسب برای چهره های شکل قلب:

 • عینک تمام گرد و یا نیمه گرد
 • فریم های کوچک با یک پل باریک
 • عینک خلبانی
 • عینک فانتزی
 • عینک با فریم های رنگ روشن و خنثی

 

عینک هایی که برای چهره های شکل قلب مناسب نیست

 • عینک با قاب های بزرگ و پهن
 • عینک با طرح های تیز و گوشه دار
 • عینک هایی که ابرو را پوشش می دهند
 • عینک حالت “پروانه” یا عینک اشکی شکل
 • عینک حالت “چشم گربه ای”

 

6. انتخاب عینک آفتابی مناسب برای صورت مثلثی

 

عکس انتخاب عینک آفتابی مناسب برای صورت مثلثی

 

صورت هایی که طول آن کمی بیشتر از عرض است و  چانه مربعی و پهن است، گونه ها و بالای سر باریک هستند.

هدف اصلی شما این است که قسمت بالایی صورت پهن تر شود و نیمه پایینی کمتر مشخص شود. انتخای عینک آفتابی با قاب بزرگ و با قسمت بالایی پهن مناسب است. بخش پایین عینک نباید خطوط مربعی یا تیز داشته باشد.

عینک آفتابی مناسب برای چهره های مثلثی:

 • عینک گرد بدون تزئینات روشن
 • عینک خلبانی
 • عینک “چشم گربه ای ” با شیشه های شفاف
 • عینک فانتزی

 

عینک هایی که برای چهره های مثلثی مناسب نیست:

 • عینک “چشم گربه ای ” با شیشه های رنگ تیره
 • عینک با قاب مربع یا مستطیل
 • عینک با قاب های باریک یا کوچک
 • عینک هایی که قسمت انتهایی آن دارای خطوط مربعی یا تیز است

 

شما می توانید در ستاره در مورد عینک آفتابی استاندارد بیشتر بخوانید.


ستاره
Logo