19 پوستر تبلیغاتی اجتماعی مفهومی و غم انگیز

تبلیغات اجتماعی اغلب موضوعاتی را برجسته می کند که اکثر ما ترجیح می دهیم در مورد آنها سکوت کنیم. به همین دلیل آنها فوق العاده مهم هستند.

گاهی در مورد مفهموم یک تصویر می توان ساعتها فکر کرد. بعضی وقت ها یک پوستر تبلیغاتی می تواند منجر به جنبش های بزرگ اجتماعی شود.

ما معتقدیم یک پوستر تبلیغاتی واحد اغلب می تواند قانع کننده تر از هزاران کلمه باشد. در اینجا 19 نمونه پوستر تبلیغاتی مفهومی برای اثبات این موضوع به شما وجود دارد.

پوستر تبلیغاتی اجتماعی با موضوع سلامتی

1- کشته شدن با شیرینی، یک پوستر که برای افزایش آگاهی در مورد دیابت ساخته شده است.

عکس پوستر تبلیغاتی  کشته شدن با شیرینی

2- روش تصویری برای یادآوری خطرات سیگار کشیدن به مردم.

عکس پوستر تبلیغاتی خطرات سیگار کشیدن

 

3- اهدای خون، زندگی شخصی را دوباره به او ببخشید.

عکس پوستر تبلیغاتی اهدای خون

 

4- یک پروژه ترویج پیوند عضو در چین.

عکس پوستر تبلیغاتی پیوند عضو

 


پوستر تبلیغاتی اجتماعی در مورد کودکان

5- 300،000 کودک به جای مدرسه به جنگ میروند.

عکس پوستر تبلیغاتی در مورد کودکان

 

 6- کودکان کار. اگر در این مورد صحبت نکنید، متوقف نخواهد شد.

عکس پوستر تبلیغاتی کودکان کار

 

7- یونیسف: ما برای یک جهان کار می کنیم و این تصویر معنای دیگری ندارد.

عکس پوستر تبلیغاتی اتحاد جهانی

 

8- کودکان نسبت به یک زندانی زمان کمتری را خارج از خانه می گذرانند.

عکس کودکان نسبت به یک زندانی زمان کمتری را خارج از خانه می گذرانند

 


پوستر تبلیغاتی اجتماعی برای افراد ناتوان

9- بدون کمک همه چیز برای کودکی که مبتلا به اوتیسم باشد،  دور از دسترس و مشکل است.

عکس پوستر بیماران اوتیسم

 

10- اهمیت ساخت شهر، مناسب برای افراد معلول.

عکس پوستر تبلیغاتی ساخت شهر مناسب برای افراد معلول

 

11- پروژه ای با هدف افزایش آگاهی در مورد تنهایی در میان سالمندان.

عکس پوستر تبلیغاتی تنهایی در میان سالمندان

 


 

پوستر تبلیغاتی اجتماعی با موضوع محیط زیست

12- رومانی در برابر زباله: چقدر باید این بستر بزرگ باشد تا ما آن را ببینیم؟

عکس پوستر تبلیغاتی رومانی در برابر زباله

 

13- محیط زیست چگونه زندگی می کند: تلاش برای زنده ماندن.

عکس پوستر تبلیغات اجتماعی محیط زیست

 

14- یک یادآوری برای اینکه جنگل زدایی باعث درد و رنج واقعی می شود.

عکس پوستر تبلیغاتی جنگل زدایی

 

15- این خز نیست، این یک مادر است.

عکس پوستر تبلیغاتی حمایت از حیوانات

 


پوستر تبلیغاتی اجتماعی با موضوعات مختلف

16- یک عکس از کشورهای در حال توسعه: سلفی که نباید وجود داشته باشد.

عکس پوستر تبلیغاتی کشورهای در حال توسعه

 

17- پوستر برنامه جهانی غذا در سازمان ملل متحد.

عکس پوستر تبلیغاتی برنامه جهانی غذا در سازمان ملل متحد

 

18- هشدار در مورد استفاده از تلفن در حین رانندگی.

عکس پوستر تبلیغاتی استفاده از تلفن در حین رانندگی

 

19- فناوری علیه خشونت فیزیکی.

عکس تبلیغات فناوری علیه خشونت فیزیکی

 

 


ستاره
Logo