مادران شاغل و تاثیر اشتغال مادر بر تربیت فرزندان

اگر مادران شاغل در مورد مراقبت از فرزندشان در ساعات کار آسوده‌خاطر باشند، اشتغال مانعی برای رشد سالم کودک ایجاد نکرده و اثر مثبت نیز دارد.

ستاره | سرویس روانشناسی – این روزها تعداد مادران شاغل نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است. اغلب این مادارن برای کمک به تامین مخارج خانه کار می‌کنند اما خیلی از آنان بیان ‌می‌دارند که اگر به پول نیاز نداشته باشند باز هم به شاغل بودن تمایل دارند. در ادامه می‌توانید در مورد رابطه اشتغال مادران و فرزندانشان بخوانید.

 

تاثیر اشتغال مادر بر فرزند

در خانواده‌هایی که مادر به طور تمام وقت کار می‌کند پدر بیشتر با امور خانه و تربیت فرزندان سروکار دارد، هرچند که معمولاً امور خانه به تساوی تقسیم نمی‌شود با وجود این کودکانی که مادر و پدرشان هر دو شاغل‌اند در مقایسه با سایر انواع خانواده بیشتر شاهد روابط مساوات طلبانه بین پدر و مادرشان هستند، بیشتر از سوی افراد بیرون از خانواده توجه می‌بینند و بیشتر در کارهای خانه مسئولیت پذیری از خود نشان می‌دهند.

هرچند که تصور بر این است که در صورتی که مادر کار کند فرزندش دچار ناراحتی می‌شود، شواهد نشان می‌دهد که اشتغال مادر، بر مادر و کودک به خصوص در دختران تاثیرات مثبت می‌گذارد. مادران شاغل معمولاً رضایت بیشتری از خود دارند و در مقایسه با مادران غیرشاغل از نقش خود به عنوان مادر رضایت بیشتری دارند و به طور متوسط به همان اندازه مادران غیرشاغل به فرزندانشان محبت و توجه نشان می‌دهند. غالبا به همان اندازه وقت صرف فرزندانشان می‌کنند ولی در عین حال از گذراندن این اوقات بیشتر لذت می‌برند زیرا در طی روز از فرزندان خود دورند.

 

مادران شاغل ، اشتغال مادر ،‌ رابطه مادر و دختر

 

تاثیر اشتغال مادر بر خردسالان

کودکان نوپایی که مادران شاغل دارند:

  • کمتر وابسته به بزرگسالان هستند.
  • خودکفا‌ترند
  • در مقایسه با فرزندان مادران غیرشاغل اجتماعی‌ترند

کودکان مهدکودکی و کلاس اولی که مادران شاغل دارند:

  • در مقایسه با سایر کودکانی که مادرانشان شاغل نیستند مستقل‌ترند
  • سازگاری شخصی و اجتماعی بالاتری دارند
  • و در مورد نقش‌های جنسیتی عقاید کلیشه‌ای کمتری دارند

 

تاثیر متفاوت اشتغال مادران بر دخترها و پسرها

تاثیرات اشتغال مادر در سازگاری اجتماعی و شخصیتی دخترها بهتر از پسرها است. مادرانی که اشتغال و بچه داری را شادمانه همراه می‌کنند برای دختران خود سرمشق موفقیت در زمینه پیشرفت و تحصیلات خواهند بود. در ضمن آنان دختران خود را در جهت حرفه‌هایی که به طور سنتی زنانه محسوب نمی‌شود هدایت می‌کنند. هرچند که بعضی از مطالعات حاکی از آن است که در صورت اشتغال مادر مهارت‌های شناختی و تحصیلی پسرها ضعیف می‌شود این تفاوت‌ها معمولا ناچیز و ناپایدار است و شاید به این علت باشد که مادران شاغل بیشتر به دختران خود توجه نشان می‌دهند تا به پسرانشان. درضمن بسیاری از مادران شاغل و همسرانشان از دختران خود رضایت بیشتری دارند و معتقدند که دخترها بیشتر به خود متکی هستند و پسرها پرخاشگر و نافرمان‌اند.

 

اشتغال مادر و مهدکودک

از آنجا که پدران به ندرت مسئولیت اولیه نگهداری از کودک را به عهده می‌گیرند، اشتغال مادر ایجاب می‌کند که ترتیباتی برای نگهداری از کودکان اتخاذ شود. بسیاری از کودکان در بین خانواده‌ها یا توسط مادربزرگ و پدربزرگ تحت مراقبت قرار می‌گیرند. گروه دیگری نیز به مهد کودک می‌روند.

بعضی از روانشناسان معتقدند در صورتی که کودکان ساعاتی طولانی تحت مراقبت کسی غیر از مادر خودشان باشند از لحاظ وابستگی به مادرشان دچار مشکل خواهند شد. هرچند که مطالعات بسیاری در مورد رفتار کودکان در وضعیت ناآشنا در مورد کودکانی که به طرق مختلف تحت مراقبت بودند انجام شده است و نشان داده که غالب کودکان مهدکودکی از لحاظ رشد عاطفی و شناختی بدون مشکل بوده و به مادرشان وابستگی توأم با احساس ایمنی داشتند.

 

اشتغال مادران ،‌ مادران شاغل ، مراقبت از فرزند

 

علاوه بر موضوع وابستگی، موضوع دوم و مهمتر کیفیت مراقبتی است که در خانه یا دور از خانه از کودک می‌شود. محیط مهدکودک از لحاظ روانی ممکن است وضعیت مساعدی برای کودک فراهم کند همانگونه که در خانه ممکن است فراهم شود. آنچه اهمیت دارد روابط متقابل گرم و مکرر بین کودکان و بزرگسالان، ارتباط کلامی، فرصت برای کاوش و فضا و مواد مناسب سن کودک است.

در یک مهدکودک خوب نسبت بزرگسال به کودک، کم بوده (حدود 1 به 3) و مربیان در زمینه رشد کودک یا تعلیم و تربیت دوران اولیه کودکی آموزش دیده و فضای مناسب برای کودکان وجود دارد.

در نهایت اینکه بسیاری از کودکان که به مهدکودک می‌روند رشد سالمی دارند. کیفیت مراقبت از کودک خواه در خانه یا جای دیگر از لحاظ رشد شناختی و اجتماعی کودک اهمیت دارد. بین کودکان از لحاظ تطابق با محیط مهد کودک تفاوت‌هایی وجود دارد. علاوه بر آن، مهد کودک خوب گران و نادر است.

از آنجا که ممکن است هزینه مهد کودک خوب از والدین بر نیاید، دولت‌ها می‌توانند با فراهم کردن امکانات ایمنی و مربی کافی و از این قبیل کیفیت مهدکودک‌ها را بالا ببرند تا مانع تاثیرات منفی اشتغال زنان بر رشد کودکشان شوند. به طور کلی سیاست‌های اقتصادی و شغلی تاثیر مستقیمی در رشد کودکان مادران شاغل دارد.

 

نکته پایانی در مورد اشتغال مادران

بعضی از مادران در صورت شاغل بودن در بیرون از خانه مادر بهتری هستند؛ بعضی دیگر اگر تمام وقت خانه بمانند و کار خانه کنند راضی‌تر و شادترند. آنچه اهمیت دارد ثبات عقیده مادر در مورد اشتغال و مادر بودن است و این ثبات عقیده، از اشتغال یا عدم اشتغال مهمتر است. مادران غیرشاغلی که معتقدند فقط مادر باید از بچه خودش مراقبت کند فرزندانشان دلبستگی توأم با احساس ایمنی دارند. در عین حال مادران شاغلی که معتقدند که دیگران هم می‌توانند از فرزندانشان مراقبت کنند و نیازی ندارند که در مورد تربیت فرزند راهنمایی شوند نیز می‌توانند فرزندانی با دلبستگی ایمن داشته باشند.


ستاره
Logo