نقاشی های خیابانی که شما را گیج می کنند!

نقاشی های خیابانی یکی از شاخه های هنر خیابانی است. در این هنر، ممکن است شما در تشخیص واقعی یا ساختگی بودن صحنه روبرویتان دچار اشتباه شوید.
منظور از هنر خیابانی که نقاشی خیابانی بخشی از آن است، شاخه ای از گرافیک است که در کوچه و خیابان و سطح شهر با آن برخورد می‌کنیم و با دیدن آنها بر سر ذوق می آییم.

نقاشی های خیابانی که شما را گیج می کنند!
دره مرگ

 
بیشتر هنرمندان هنر نقاشی خیابانی افرادی برون گرا و ظریف بین هستند که به خوبی می دانند چگونه قلم خود را بر خیابان ها بگردانند و تماشاگران را محو خود کنند. آنها با اینکار  به مردم می گویند که میتوانند زیبایی و متفاوت بودن را در هر کجا و هر موقعیتی که بخواهند خلق کنند و نباید محدودیت ها را موانعی بر سر راه خود ببینند بلکه می توانند از همین موانع به خوبی بهره ببرند.

دیوار نگاری، شاخه ای از هنر نقاشی خیابانی

این هنر تاریخچه‌ای بسیار کهن دارد و ریشه در سنگ ‌نوشته‌های تاریخی غارها، کتیبه‌های باستانی و نقاشی‌های دیواری در ابعاد گوناگون دارد. دیوار نگاری یعنی تصویر کردن نقش‌ها، اشکال، حرف‌ها، نشانه‌ها، نمادها، الگوها و کلمه‌ها بر روی دیوارها و یا هر مکان عمومی‌ای که بتوان از آن به عنوان مکانی برای نوشتن، نقاشی، کنده‌کاری و خط‌کشی کردن استفاده کرد. هنرهای خیابانی از دوران باستان به عنوان مثال یونان باستان، امپراطوری‌های روم، چین و ایران وجود داشته‌اند.


نقاشی های خیابانی که شما را گیج می کنند!
سنگ نوشته ایران باستان- ریشه هنر نقاشی های خیابانی

نمونه های نقاشی های خیابانی در سراسر دنیا

این نقاشی ها در دید اول شما را گیج می کند که اینهمه واقع گرایی در یک نقاشی خیابانی چگونه ممکن است! اخیرا در ایران نیز شاهد نقاشی خیابانی و دیوار نگاری های جذابی هستیم که بیشتر به عنوان پایان نامه های دانشگاهی توسط دانشجویان رشته های هنری انجام میشوند که روح تازه ای به شهرهای شلوغ و پرفت و امدی همچون تهران، اصفهان و مشهد داده اند.

البته شهر اصفهان با وجود میدان نقش جهان، سابقه ای درخشان و کهن در نقاشی دیواری دارد.

نقاشی های خیابانی که شما را گیج می کنند!
دره برزخی


نقاشی های خیابانی که شما را گیج می کنند!
نمایی از بالای شهر


نقاشی های خیابانی که شما را گیج می کنند!
نقاشی خیابانی ماز مخوف
 


نقاشی های خیابانی که شما را گیج می کنند!
نقاشی خیابانی ساحل در مترو
 


نقاشی های خیابانی که شما را گیج می کنند!
نقاشی خیابانی دروازه بهشت


نقاشی های خیابانی که شما را گیج می کنند!
نقاشی خیابانی مسابقه قایقرانی

نقاشی های خیابانی که شما را گیج می کنند!
نقاشی خیابانی خطر سقوط و نقاشی خیابانی برگریزان در برکهنقاشی های خیابانی که شما را گیج می کنند!
نقاشی خیابانی پارکینگ مخوف

نقاشی های خیابانی که شما را گیج می کنند!
دیوار نگاری ساختمان درهم

تبلیغات در ستاره


نقاشی های خیابانی که شما را گیج می کنند!
دیوار نگاری پارکینگ طبقاتی

نقاشی های خیابانی که شما را گیج می کنند!
دیوار نگاری دیوار فروریخته

نقاشی های خیابانی که شما را گیج می کنند!
نقاشی خیابانی و دیوارنگاری در ایران- اصفهان


نقاشی های خیابانی که شما را گیج می کنند!
نقاشی خیابانی و دیوارنگاری در ایران – مشهد
 
 
تهیه و ترجمه: مجله ستارهنظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
تعییر رمز عبور