خوردن گوشت چه حیواناتی حرام است؟

خوردن گوشت چه حیواناتی حرام است؟ خوردن گوشت حشرات حرام است. برای این که بدانید خوردن گوشت های حرام چه حکمی دارد این مقاله را بخوانید.

ستاره | سرویس مذهبی – خوردن گوشت چه حیواناتی حرام است؟ دنیای حیوانات دنیای بسیار وسیعی است و انسان برای رفع نیازهای جسمی خود نیازمند استفاده از گوشت آن هاست. طبق شرع اسلام خوردن گوشت بعضی از حیوانات حرام است. مجله اینترنتی ستاره همه اطلاعات مربوط به خوردن گوشت های حرام را برای شما گردآوری کرده است؛

 

حیوانات حرام گوشت را بشناسید

الف) حیوانات حرام گوشت دریایی:

از حیوانات دریایی فقط ماهی فلس (پولک) دار حلال بوده و سایر ماهیان و حیوانات دریایی حرام گوشت هستند.

ب) حیوانات حرام گوشت خشکی

این حیوانات دو نوع هستند؛ اهلی و وحشی:

 • حیوانات حرام گوشت اهلی:

در میان حیوانات اهلی خوردن گوشت تمام گروه های گوسفند و گاو و شتر حلال است.

خوردن گوشت اسب و استر و الاغ مکروه است که کراهت گوشت اسب از بقیه کمتر است.

از میان حیوانات اهلی گوشت بقیه حیوانات مثل سگ و گربه و… حراک است.

 • حیوانات حرام گوشت وحشی:

از میان آنها آهو، گاو، بز کوهی، الاغ وحشی و گوزن حلال هستند.

خوردن گوشت حیوانات درنده حرام است و آن حیوانی است که خوی درندگی دارد و دارای ناخن و دندان نیش قوی است؛ مثل شیر، پلنگ، یوزپلنگ، گرگ، یا دارای نیش ضعیفی است؛ مثل روباه، کفتار، شغال.

خرگوش اگر چه از درندگان نیست ولی گوشتش حرام است.

همه خزندگان مثل مار، موش، سوسمار، قورباغه، خارپشت و… و نیز حیواناتی که مسخ شدند مثل فیل، میمون، خرس و… حرام گوشت هستند.

 

پرندگان حرام گوشت را بشناسید

پرندگان حلال گوشت، دو علامت دارند و غیر از آن، همه انواع پرندگان، حرام گوشت هستند؛

1. پرندگانی که در هنگام پرواز بیشتر بال می‌زنند و کمتر بال خود را باز کرده و صاف نگه می‌دارند حلال گوشت می‌باشند؛ اما پرندگانی که در هنگام پرواز بیشتر بال خود باز کرده و صاف نگه می‌دارند و کمتر بال می‌زنند (کمتر بال خود را حرکت می‌دهند) حرام گوشت اند.

 

2. پرندگانی که چینه‏دان یا سنگدان یا خار پشت پا داشته باشد حلال‏ گوشت می‌باشد. (تذکر: پرندگانی که مانند شاهین و عقاب و باز چنگال دارند، حرام گوشت هستند.)

برای تشخیص پرنده حلال گوشت از حرام گوشت وجود یکی از این دو نشانه کافی است و حتما لازم نیست که هر دو نشانه در پرنده ای با هم وجود داشته باشد.

 

خوردن گوشت های حرام نام حیوانات کلال گوشت اسامی پرندگان حلال گوشت

 

چه زمانی گوشت حیوان حلال گوشت حرام می شود؟

حیوانات حلال گوشت نیز در چند صورت خوردن گوشت شان حرام می‌شود:

1. اگر از مدفوع و نجاست انسان تغذیه کند.

 

2. در صورتی که انسان با آن حیوان نزدیکی کرده باشد.

 

3. حیوانی که از شیر خوک استفاده کند و به واسطه آن شیر، گوشت و استخوان در آن پدید آمده و رشد نماید.

 

تخم چه پرندگانی حلال است؟

تخم هر پرنده ای تابع همان پرنده است پس اگر پرنده ای مانند اردک حلال گوشت بود؛ خوردن تخم آن هم حلال است و اگر مانند کلاغ حرام گوشت بود خوردن تخم آن نیز حرام است.

 

چه قسمت هایی از بدن حیوان حلال گوشت حرام است؟

پانزده چیز از حیوانات حلال گوشت حرام است:

 • خون
 
 • فضله
 
 • نری
 
 • فرج
 
 • بچه‌دان
 
 • غدد كه آن را دشول می‌گویند
 
 • تخم كه آن را دنبلان می‌گویند
 
 • چیزی كه در مغز كله است و به شكل نخود می‌باشد
 
 • مغز حرام كه در میان تیره پشت است
 
 • پی كه در دو طرف تیره پشت است
 
 • زهره دان
 
 • طحال
 
 • مثانه
 
 • حدقه چشم
 
 • چیزی كه در میان سم است و به آن ذات الاشاجع می‌گویند

 

آیا گوشت حشرات حلال است؟

تمام حشرات حرام گوشت‌اند. البته اگر ملخ را با دست یا به وسیله دیگرى زنده بگیرند، بعد از جان دادن، خوردن آن حلال است‏.

 

آیا گوشت طاووس حرام است؟

در روایات به حرام بودن گوشت طاووس تصریح شده است. امام رضا (ع) فرمود: «خوردن گوشت طاووس حلال نیست».

 

آیا گوشت پرستو حرام است؟

پرستو از جمله پرندگان حلال گوشت است.

 

خوردن گوشت کانگورو چه حکمی دارد؟

گروهی از فقها (آیات عظام خامنه‌ای و نوری همدانی) کانگورو را درنده خو دانسته و به دنبال آن، قائل به حرمت گوشت این حیوان شده‌اند، ولی بر‌خی دیگر از فقها (آیت الله مکارم شیرازی) وجود این ویژگی‌ها را در کانگورو نفی کرده و به همین دلیل، معتقدند در صورتی که کانگورو ذبح شرعی ‌شود، خوردن گوشت آن اشکالی ندارد.

برخی مراجع (آیت الله سیستانی) نیز به نتیجه قطعی در این زمینه نرسیده و بر این اساس، در این موضوع احتیاط کرده‌اند.

 

خوردن گوشت شاهین و پرستو و هدهد چه حكمی دارد؟

امام خمینی:

خوردن گوشت مرغی كه مثل شاهین چنگال دارد حرام است و خوردن گوشت پرستو و هدهد مكروه می‌باشد.

 

آیا گوشت خرگوش حرام است؟

گوشت خرگوش مطلقاً حرام است.

 

خوردن گوشت دارکوب چه حکمی دارد؟

طبق نظر فقها احتیاط اجتناب از خوردن گوشت آن است.

 

آیا گوشت مار حلال است؟

خوردن گوشت مار حرام است.

 

خرید و فروش گوشت گراز چه حکمی دارد؟

گوشت گراز حرام است و اگر همان خوک باشد نجس است و خرید و فروش آن جایز نیست.

 

خوردن گوشت زرافه چه حکمی دارد؟

آیت الله سیستانی:

از خوردن گوشت زرافه به احتیاط واجب اجتناب شود.

 

آیت الله خامنه ای:

گوشت زرافه حلال می باشد.

 

آیا می توانیم گوشت کانگورو بخوریم؟

آیت الله سیستانی:

به احتیاط واجب جایز نیست.

 

آیا می شود گوشت پنگوئن را خورد؟

آیت الله سیستانی:

پنگوئن از پرندگان شمرده می شود پس چنانچه چینه دان، یا سنگدان و یا خار پشت پا داشته باشد حلال است وگرنه، خوردن آن حرام است و در صورت شک نیز حرام است.

 

حکم گوشت جوجه تیغی چیست؟

خوردن گوشت جوجه تیغی حرام است.

 

آیا گوشت فیل حلال است؟

خیر، فیل از جمله حیوانات حرام گوشت است.

 

حکم خوردن گوشت گورخر و گوشت زرافه چیست؟

طبق نظر آیت الله خامنه ای گوشت گورخر و زرافه حلال می باشد.

 
توصیه می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر، مطالب زیر را نیز در ستاره بخوانید:


ستاره
Logo