احکام وطن زن و شوهر پس از ازدواج

احکام وطن زن و شوهر تعیین می کند که نمازشان کامل است یا شکسته و روزه چه حکمی دارد. وطن زن و شوهر پس از ازدواج و تعیین محل زندگی مشخص می شود

ستاره | سرویس مذهبی – وقتی خانمی بعد از ازدواج به همراه شوهر خود به شهر دیگری برود در صورتی که قصد تبعیت از شوهر را در محل سکونت داشته باشد و همسرش قصد رفتن به وطن زن را جهت سکونت مستمر نداشته باشد، نماز زن در وطن سابقش شکسته است مگر اینکه پس از ازدواج به طور متوسط سالانه 3 یا 4 ماه در آنجا سکونت داشته باشد.

 

تعریف وطن

وطن جایی است که شخص در آن از نظر عرف و عقلا مسافر محسوب نمی شود و در نتیجه، احکام شرعی سفر برای او وجود ندارد.

 

انواع وطن

وطن دارای انواع گوناگونی است:

1. جایی که شخص و خانواده اش در آن متولد شده و سال ها زندگی کرده است؛ به گونه ای که اهل آن مکان محسوب می شود.

چنین جایی مادامی که شخص در آن ریشه ای دارد و وقتی به آن جا می رود، عرفا مسافر محسوب نمی شود، وطن وی است. پس تا وقتی مثلاً پدر و مادر وی در آن جا زندگی می کنند و او هر از چند گاهی برای دیدن آنها به این مکان می رود، در آن جا مسافر نیست. البته اگر از فامیل درجه یک وی کسی در آن جا باقی نماند و وی قصد بازگشت به آن جا را نداشته باشد و خودش نیز در آن جا صاحب ملکی نباشد و به ندرت به آن جا سفر کند، دیگر آن مکان وطن محسوب نمی شود.

2. جایی که شخص آن جا را به عنوان وطن و سکنای دائمی زندگی خود برمی گزیند و مدتی در آن جا اقامت می کند. چنین مکانی مادامی که شخص از آن جا «اعراض» نکرده است، وطن وی محسوب می شود.

3. جایی که شخص برای مدت نسبتا طولانی در آن سکنا می گزیند، به گونه ای که در آن جا از نظر عرف و عقلا مسافر محسوب نمی شود. مانند کسی که برای تحصیل یا کار به شهری می رود و بنا دارد چند سالی در آن جا اقامت کند؛ چنین شخصی در این شهر مسافر نیست.

4. کسی که وطن به معنای یکی از اقسام گذشته ندارد، در هرجا که ساکن شود و مدتی اقامت کند، همان جا وطن وی محسوب می شود.

 

وطن شرعی کجاست؟

وطن شرعی جایی است که شخص در آن مالک منزل قابل سکونتی باشد و شش ماه متصل یا منفصل در آن سکنا گزیند.

 

احکام وطن زن و شوهر آیت الله خامنه ای

 • زن در انتخاب وطن تابع شوهر نیست و باید به وظیفه خود عمل کند.
 • مجرد زوجیت موجب تبعیت قهرى نمى ‏شود و زن مى ‏تواند در انتخاب وطن و قصد اقامت تابع شوهر خود نباشد. اگر زن در انتخاب وطن و اعراض از آن تابع اراده همسرش باشد، قصد شوهرش براى او کافى است و شهرى که همسرش با او براى زندگى دائم و به قصد توطن به آنجا رفته است، وطن وى هم محسوب مى ‏شود و همچنین اعراض شوهر او از وطن مشترک شان با خروج از آن و رفتن به جائى دیگر، اعراض او از وطن هم محسوب مى ‏گردد و براى اقامت ده روز در سفر، اطلاع او از قصد شوهرش مبنى بر اقامت ده روز با این فرض که وى تابع اراده شوهر است براى وى کافى است، بلکه اگر مجبور به همراهى با شوهرش در مدت اقامت در آنجا باشد، نیز حکم همین است.
 • زنی که شوهر می کند و وطن شوهر غیر از وطن اوست، می تواند از وطن اصلی خود اعراض نکند و آن را به عنوان وطن خود نگه دارد.
 • شوهری که از وطن اصلی خود اعراض نکرده اگر همسر او به همراهش به آنجا برود که وطن اصلی شوهر است ولی وطن زن نبوده بدون قصد اقامه ده روز، نمازش شکسته و روزه اش صحیح نیست.

 

احکام وطن زن و شوهر آیت الله بهجت

 • در موردى که شوهر به وطن اصلى خود که از آنجا اعراض نکرده، رفته و همسر وى با او به آن محل مى‏رود، در صورتى که زن قصد اقامت ده روز نداشته باشد نمازش شکسته است و میزان قصد خود زن است‏.

 

احکام وطن زن و شوهر آیت الله مکارم شیرازی

 • زن در انتخاب وطن، مستقل است.
 • زنی که شوهر می کند و وطن شوهر غیر از وطن اوست، هر گاه قصد داشته باشد برای زندگی مستمر به وطن خود بازگردد نمی تواند شوهر را راضی یه این کار کند و نمازش در وطن تمام است.
 • شوهری که از وطن اصلی خود اعراض نکرده اگر همسر او به همراهش به آنجا برود که وطن اصلی شوهر است ولی وطن زن نبوده بدون قصد اقامه ده روز، نمازش نماز و روزه در وطن سابق شوهر شکسته است.
 • اگر قصد زن تبعیت از شوهر در این امر بوده باشد، تابع خواهد بود ولى اگر قصدش این است که شوهرش را ترغیب و وادار به محل دیگر کند تابع نیست.

 

احکام وطن زن و شوهر انواع وطن وطن شرعی تعریف وطن

 

احکام وطن زن و شوهر آیت الله تبریزی

 • زن در انتخاب وطن مستقل است ولی اگر اطمینان دارد که با شوهرش زندگی می کند وطن شوهر وطن او هم محسوب می شود.
 • زنی که شوهر می کند و وطن شوهر غیر از وطن اوست، اگر احتمال دهد که در آینده ولو برای ماندن در مدتی از سال به آنجا برگردد اعراض محقق نشده و نمازش در آنجا تمام و روزه اش صحیح است.
 • شوهری که از وطن اصلی خود اعراض نکرده اگر همسر او به همراهش به آنجا برود که وطن اصلی شوهر است ولی وطن زن نبوده نمازش شکسته است و روزه اش صحیح نیست.

 

احکام وطن زن و شوهر آیت الله سیستانی

 • در انتخاب وطن اگر زن تصمیم بر ماندن با شوهر خود داشته باشد طبعا تابع خواهد بود.
 • زنی که شوهر می کند و وطن شوهر غیر از وطن اوست، می تواند از وطن اصلی خود اعراض نکند و آن را به عنوان وطن خود نگه دارد.
 • شوهری که از وطن اصلی خود اعراض نکرده اگر همسر او به همراهش به آنجا برود که وطن اصلی شوهر است ولی وطن زن نبوده بدون قصد اقامه ده روز، نمازش شکسته و روزه اش صحیح نیست.

 

احکام وطن زن و شوهر آیت الله صافی گلپایگانی

 • زن نسبت به انتخاب وطن آزاد است در صورتی که در موقع اجرای عقد نکاح برای خود حق انتخاب وطن قرار داده باشد.
 • زنی که شوهر می کند و وطن شوهر غیر از وطن اوست، اگر حق سکونت را برای خود قرار نداده و شوهرش اهل شهر دیگر است و او برای زندگی با شوهر به آن شهر رفت آن شهر عرفا وطن او حساب شده و اعراض از وطن سابق محسوب است.
 • شوهری که از وطن اصلی خود اعراض نکرده اگر همسر او به همراهش به آنجا برود که وطن اصلی شوهر است ولی وطن زن نبوده بدون قصد اقامه ده روز، نمازش شکسته و روزه اش صحیح نیست.

 

احکام وطن زن و شوهر آیت الله بهجت

 • زن در انتخاب وطن تبعیت قهریه دارد اگر می خواهد با شوهر زندگی کند.
 • زنی که شوهر می کند و وطن شوهر غیر از وطن اوست، می تواند از وطن اصلی خود اعراض نکند و آن را به عنوان وطن خود نگه دارد البته با شرایط آن.
 • شوهری که از وطن اصلی خود اعراض نکرده اگر همسر او به همراهش به آنجا برود که وطن اصلی شوهر است ولی وطن زن نبوده بدون قصد اقامه ده روز، نمازش قصر است (شکسته است) اگر شوهر و به تبع او زن قصد زندگی کردن بخشی از سال را در آنجا ندارند و همچنین قصد اقامه ده روز را نداشته باشد.

 

احکام وطن زن و شوهر آیت الله فاضل لنکرانی

 • زن در وطن تابع شوهر خود نیست، بلکه در صورتی که بخواهد همراه شوهر و در محل زندگی او زندگی کند، وطن او هم می شود، ولی اگر بخواهد با توافق شوهر یا حتی بدون توافق شوهر در جای دیگری زندگی دائمی داشته باشد، همان جا وطن او می باشد.

 

شما می توانید مطلب روزه مسافر و احکام ضروری در مورد آن را نیز در ستاره بخوانید.

ستاره
Logo