غزل شماره ۴۷۸ حافظ: نوش کن جام شراب یک منی

غزل شماره ۴۷۸ حافظ طعنه‌ای به زاهد ریاکار و صوفی ظاهربین، همچنین پند و نصیحت به یاران است. حافظ می‌گوید یک من جام شراب را بنوش تا به وسیله آن از دل خودت درخت غم را از ریشه درآوری. مثل خُم سردرگریبان و غمگین مباش بلکه همچون جام گشاده‌دل و گشاده‌رو باش. اگر پیمانه بزرگ شراب مستی بنوشی، دیگر از خودت این همه تعریف نمی‌کنی.
غزل شماره ۴۷۸ حافظ

تعبیر و تفسیر این غزل در فال حافظ شما

در راهی قدم نهاده‌ای که باید ثابت قدم بوده و در برابر مشکلات و اتفاقات مثل سنگ سخت باشی. غم روزگار را مخور که شادی‌ها و غم‌های این دنیا ناپایدار و زودگذر است. انسان عاقل کسی است که از ریاکاران و دروغگویان بپرهیزد تا زندگی آرام و بی‌دردسر داشته باشد. غرور و تکبر را از خود دور کن و با خانواده‌ات مهربان باش و زندگی خوبی را بگذران.

 

 

 

غزل شماره ۴۷۸ حافظ با صدای علی موسوی گرمارودی

 

متن غزل شماره ۴۷۸ حافظ

نوش کن جام شراب یک منی
تا بدان بیخ غم از دل برکنی
دل گشاده دار چون جام شراب
سر گرفته چند چون خم دنی
چون ز جام بیخودی رطلی کشی
کم زنی از خویشتن لاف منی
سنگسان شو در قدم نی همچو آب
جمله رنگ آمیزی و تردامنی
دل به می دربند تا مردانه وار
گردن سالوس و تقوا بشکنی
خیز و جهدی کن چو حافظ تا مگر
خویشتن در پای معشوق افکنی

 

خرید آنلاین دیوان حافظ
خرید آنلاین دیوان حافظ
این کتاب دیوانی است کامل و جامع با تفأل و معنی لغات کلیدی و ابیات مشکل و ترجمه ی ابیات به زبان انگلیسی همراه با مقدمه ای خواندنی از زندگینامه و عرفان و سبک و سیاق خواجه ی شیراز...
168.000 تومان 210.000 تومان


معنی و تفسیر غزل شماره ۴۷۸ حافظ

بیت اول

نوش کن جام شراب یک منی
تا بدان بیخ غم از دل برکنی

جام شراب بزرگ به اندازه یک من انتخاب کن تا به این وسیله بتوانی غم و اندوه دلت را از ریشه نابود سازی. من واحد وزن و معادل سه کیلوگرم است.

 

✦✦✦✦

 

بیت دوم

دل گشاده دار چون جام شراب
سر گرفته چند چون خم دنی

مانند ساغر باده گشاده‌دل باش و هرچه در درون داری نمایان ساز و ریا مکن و سرپوشیده مانند خم بزرگ قیراندود شراب مباش که باطن تو ناپیدا باشد.

 

✦✦✦✦

 

بیت سوم

چون ز جام بیخودی رطلی کشی
کم زنی از خویشتن لاف منی

چون از ساغر رستن از قید خودی و گذشتن از خودپرستی پیمانه‌ای بنوشی، هرگز ادعای خودپرستی و انانیت و هستی نخواهی کرد.

 

✦✦✦✦

 

بیت چهارم

سنگسان شو در قدم نی همچو آب
جمله رنگ آمیزی و تردامنی

در مقام پایداری و استقامت مثل سنگ پابرجا باش و مانند آب ریاکاری مکن که به رنگ‌های گوناگون درآیی و به هر چیزی آلوده شوی.

 

✦✦✦✦

 

بیت پنجم

دل به می‌ دربند تا مردانه وار
گردن سالوس و تقوا بشکنی

به شراب تعلق خاطر و دلبستگی داشته باش تا چون مردان راه گردن اهریمن فریب و ظاهرنمایی و پارسایی آمیخته با ریاکاری را خرد کنی و خویش را آزاد سازی.

 

✦✦✦✦

 

بیت ششم

خیز و جهدی کن چو حافظ تا مگر
خویشتن در پای معشوق افکنی

برخیز و حافظ‌وار بکوش تا شاید خود را در قدم محبوب اندازی و به وصال برسی.

 

منبع: دیوان حافظ به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر.


ستاره
Logo